Яндекс 360 Премиум телефонда

Егер сіз Яндекс 360 Премиумды Пошта немесе Дискінің мобильді қосымшасы арқылы қосқан болсаңыз — оны тек осы қосымша арқылы ғана басқаруға болады. Толығырақ қосымшалардың Анықтамасынан оқыңыз.