Телефондағы Яндекс 360 Премиум

Егер сіз Яндекс 360 Премиумды ұялы пошта немесе Диск қосымшасында қосқан болсаңыз — оны тек сол бағдарламада басқаруға болады. Толығырақ қосымшалардың Анықтамасынан оқыңыз.