Сайтты аудару

Сайтты аудару үшін:
  1. Мәтінді енгізу өрісіне сайт мекенжайын енгізіңіз. Қажет болса, аударма тілін таңдаңыз.
  2. Сайтты аудару батырмасын басыңыз.
Safari-де сайттарды қалай аударуға болады
Safari-де сайтты аудару үшін Аудармашы кеңейтімін орнату қажет:
  1. Safari-ді қосыңыз, сайтты ашыңыз.
  2. батырмасын басыңыз.
  3. Әрекетті редакциялау... батырмасын басыңыз және Аудармашы опциясын қосыңыз.

Сайтты аудару үшін батырмасын басыңыз және Аудармашы пәрменін таңдаңыз.

Сервис парақшаның тілін автоматты түрде анықтайды және оны iOS баптауларында орнатылған тілге аударады.