Мәтінді аудару

Яндекс Аудармашы жекелеген сөздер мен тіркестерді, сайттар мен мобильді қосымшалардың мәтіндерін аударуға көмектеседі.

  1. Жедел аударма
  2. Енгізу тәсілдері
  3. Қиындықтарды шешу

Жедел аударма

Бөгде қосымшаларда аудару үшін Жедел аударма функциясы қарастырылған. Ол тек Android 6.0–9.0 жүйелі мобильді құрылғыларда қолжетімді. Оны пайдалану үшін қосымшаны жасақтаушы мәтінді басқа қосымшалардың көмегімен оқу және өзгерту үшін рұқсат беруі керек.

Бөгде қосымшадағы мәтінді аудару үшін оны ерекшелеңіз және мәнмәтіндік мәзірден Яндекс Аудармашыны таңдаңыз.

Android 10.0 және одан жоғары жүйені пайдаланушылар үшін
1-әдіс

Жоғарғы оң жақ бұрыштағы батырмасын басыңыз және Жылдам аударма опциясын қосыңыз. Егер опция қосылған болса, хабарландырулар панелінде Яндекс Аудармашы таңбасы көрсетіледі.

Қажетті мәтінді көшіріп алып, хабарландыруға басыңыз — аудармасы бар терезе автоматты түрде ашылады.

2-әдіс

Бөгде қосымшада қосымшадағы жүйе тілінен өзгеше тілдегі мәтінді ерекшелеңіз және мәнмәтіндік мәзірден Аудару пәрменін таңдаңыз. Аудармасы бар терезе пайда болады.

Мессенджерлерде мұндай тәсілмен кіріс хабарламаларды емес, тек енгізу өрісіндегі мәтінді ғана аударуға болады.

Енгізу тәсілдері

Мәтінді аудару үшін енгізу өрісіне аударуға арналған сөз немесе тіркесті енгізіңіз. Мәтінді бірнеше жолмен енгізуге болады:
Пернетақтадан
Құрылғы баптаулары арқылы қажетті тілдерге пернетақта қосыңыз. Егер қажетті пернетақта болмаса, оны Google Play арқылы жүктеп алыңыз. Сіз мәтінді енгізе бастаған кезде сервис тілді анықтап, сөздердің нұсқаларын ұсынады. Бірінші сөзді енгізгеннен кейін оның аудармасы көрсетіледі.
Дауыстап
Ескертпе. Функция онлайн режимде ағылшын, орыс, украин және түрік тілдері үшін қолжетімді.

Мәтінді айтып жаздыру үшін батырмасын басыңыз. Дауыстық енгізу кезінде тіл автоматты түрде анықталмайды, оны қолмен таңдау керек.

Android құрылғысында пайдаланылатын тілдер тізімі ОЖ нұсқасына байланысты және құрылғы баптауларында көрсетілген (Баптаулар → Дауыстап енгізу).

Енгізілген мәтінді өшіріп тастау үшін мәтін өрісін солға қарай сырғытыңыз немесе бастапқы мәтіннің оң жағындағы крестик-батырмаға басыңыз.

Алдыңғы аудармаға оралу үшін мәтін өрісін оңға қарай сырғытыңыз. Сіз өзіңіздің барлық аудармаларыңызды Тарих топтамасынан көре аласыз.

  • 1 — Аударманы көшіру. Аударма мәтініне басыңыз. Аударма көшірілді деген қалқымалы хабарлама пайда болады.
  • 2 — Мәтінді дыбыстау. Дыбыстау жылдамдығын өзгерту үшін батырмасын тағы бір рет басыңыз.
  • 3 — Аударманы сақтау. Мәтін автоматты түрде Таңдаулытоптамасына қосылады.

Қиындықтарды шешу

Егер мәтінде әртүрлі тілдегі сөздер кездессе, аударма қате болады
Бастапқы мәтіні бар бөлімде тілдің атауына басыңыз және Тілді анықтау опциясын өшіріңіз.
Дыбыстау жұмыс істемейді
  • Аударма үшін қажетті тілдер пакеті орнатылмаған болуы мүмкін. Құрылғы баптауларындағы тілдер тізімін тексеріңіз (Тіл және енгізу → Әңгіме синтезі) және қажет болса, керекті пакетті орнатыңыз.

  • Сіз енгізген мәтінде бос орындар, тыныс белгілері, сілтемелер немесе пошта мекенжайлары бар болуы мүмкін. Дыбыстау істеуі үшін сөздер, сандар немесе әріптерді енгізіңіз.
Дауыстық енгізу жұмыс істемейді

Аударма үшін қажетті тілдер пакеті орнатылмаған болуы мүмкін.

Құрылғы баптауларындағы тілдер тізімін тексеріңіз (Баптаулар → Дауыстап енгізу) және керек болса, қажетті пакетті орнатыңыз.

Микрофон батырмасы жоқ

Қосымшада дыбыстау (  белгішесі) және дауыстық енгізу (  белгішесі) функцияларын қолдамайтын енгізу тілі орнатылған болуы мүмкін. Таңдалған енгізу тілін тексеріңіз.