Промокодты пайдалану жолы

Промокод бір немесе бірнеше сапарға жеңілдікке ие болу мүмкіндігін береді.

Жеңілдікті пайдалану үшін тапсырысты рәсімдеудің алдында промокодты көрсетіңіз:

  1. Қосымшаның  → Промокод → Белсендірумәзірін ашыңыз.
  2. Көшірме жасамай, промокодты қолмен енгізіңіз.
  3. Белсендіру (немесе Дайын) түймесін басыңыз.

Промокодты пайдалануды уақытша тоқтатқыңыз келсе,  → Промокод қосымшасының мәзірін ашыңыз, промокод карточкасында тармағын басыңыз және әрекетті растаңыз.