Қосымша немесе сайт тілін өзгерту жолы

Қосымшадағы тілді өзгерту

iOS:

  1. Телефон баптаулары → Негізгі → Тіл және аймақ тармағын басыңыз.
  2. Басыңыз Өзгерту.
  3. Таңдаулы тілдер реті тізімінде белгішесін басып, тілді тізім басына жылжытыңыз.
  4. Дайын → Келесі тармағын басыңыз.

    Тізімде қажетті нұсқа болмаса, Тіл және аймақ тармағында Тіл қосу сілтемесін басыңыз. Тілді таңдаңыз, Дайын түймесін басыңыз және таңдауды растаңыз.

Android:

Қосымшаның  → Баптаулар → Қосымшаның тілі мәзірін ашып, қажетті тілді таңдаңыз.

Сайттағы тілді өзгерту

Сайттағы тілді өзгерту үшін, тілді ауыстырып қосу батырмасын басып, керектісін таңдаңыз.