Қолданба тілін ауыстыру жолы

iOS:

  1. Телефон баптаулары → Негізгі → Тіл және аймақ тармағын басыңыз.
  2. Басыңыз Өзгерту.
  3. Таңдаулы тілдер реті тізімінде белгішесін басып, тілді тізім басына жылжытыңыз.
  4. Дайын → Келесі тармағын басыңыз.

    Тізімде қажетті нұсқа болмаса, Тіл және аймақ тармағында Тіл қосу сілтемесін басыңыз. Тілді таңдаңыз, Дайын түймесін басыңыз және таңдауды растаңыз.

Android:

Қолданбаның  → Баптаулар → Қолданбаның тілі мәзірін ашып, қажетті тілді таңдаңыз.