Карта туралы деректерді жою жолы

Сапарларға банк картасымен төлеу мүмкіндігі кейбір аймақтарда әзірше қолжетімсіз.

  1. Қолданба мәзірі  → Төлеу тәсілдері тармағын ашыңыз.
  2. Картаны таңдап, Картаны жою пәрменін басыңыз.