Жаңалықтағы қате

Яндекс.Жаңалықтар — жаңалықтар агенттіктері ұсынған мәліметтерді автоматты өңдеу қызметі. Жаңалықтардың мәтіндері редакцияланбайды және сервис серіктестерінен келіп түскен түрінде жарияланады.

Өкінішке қарай, кейде мәтіндерде қателіктер кездеседі және біз олардың толық болмауына кепілдік бере алмаймыз. Егер қате дереккөз-сайттағы жаңалықта түзетілсе, ол Яндекс.Жаңалықтарда да көрсетілмейтін болады.

Егер қатені байқасаңыз, ол туралы авторларға хабарлаңыз. Ол үшін сюжеттегі мақаланың тақырыбын басыңыз және жаңалықтың толық мәтіні орналастырылған сайтқа өтіңіз. Дереккөз-сайттағы жаңалыққа пікір қалдырыңыз.

Сондай-ақ қате туралы Яндекс.Жаңалықтар үлгісі арқылы хабарлай аласыз. Қате сөйлемнің мәтінін енгізіңіз. Мүмкін болса, беттің скриншотын тіркеңіз. Ескертулеріңізді жаңалықты жариялаған әріптесіңізге міндетті түрде береміз. Дегенмен, біз серіктес сайтындағы қателерді түзету жылдамдығына әсер ете алмаймыз.