Жаңалықтар дереккөздерін таңдау

Қалауыңызға сай келетін жаңалықтар хабарламаларын көру үшін, қалаулы жаңалықтар дереккөздерін таңдап, қалауыңызды белгілей аласыз. Ол үшін Яндекс.Жаңалықтардың кез келген бетінде (оң жақ жоғарғы бұрышта) белгішесін басыңыз — баптаулары бар терезе ашылады:

Дереккөздер

Бірінші кезекте көргіңіз келетін басылымдарды қосыңыз. Егер жаңалықтар сюжетіне сіз қалаған дереккөздерден хабарламалар кірсе, олар "Менің дереккөздерім" бөліміндегі сюжеттің алғашқы бетінде көрсетіледі.

БАҚ-ты қалаулы дереккөздер тізіміне екі жолмен қосуға болады:

Сюжет бетінде

БАҚ атауының жанындағы белгішесін басыңыз.

Баптауларда
  1.  → Менің дереккөздерім баптаулар мәзірін ашыңыз.
  2. Дереккөзді қосу батырмасын басыңыз.
  3. Дереккөз атауын енгізуді бастаңыз. Кеңестерде сервис серіктестерінің жаңалықтар интернет-басылымдарының тізімі пайда болады. Басылымды таңдаңыз.

    Немесе толық атауын жазып, Қосу батырмасын басыңыз.

БАҚ-ты қалаулы дереккөздер тізімінен жою үшін  → Менің дереккөздерім баптаулар мәзіріне өтіңіз және БАҚ атауы бөлімі жанындағы белгішесін басыңыз.

Жағымсыз дереккөздер

Сирек көргіңіз келетін басылымдарды таңдаңыз. Бұл дереккөздердің хабарламалары сюжеттің бірінші бетінде көрсетілмейді. Дегенмен, олар тақырып және сюжет аннотациясы немесе жаңалықтардың алғашқы дереккөзі болуы мүмкін.

БАҚ-ты қажетсіз дереккөздер тізіміне қосу үшін:

  1.  → Жағымсыз дереккөздер баптаулар мәзірін ашыңыз.
  2. Дереккөзді қосу батырмасын басыңыз.
  3. Дереккөз атауын енгізуді бастаңыз. Кеңестерде сервис серіктестерінің жаңалықтар интернет-басылымдарының тізімі пайда болады. Басылымды таңдаңыз.

    Немесе толық атауын жазып, Қосу батырмасын басыңыз.

БАҚ-ты тізімнен жою үшін  → Жағымсыз дереккөздер баптаулар мәзірін ашыңыз және БАҚ атауы бар бөлімдегі белгішесін басыңыз.