Яндекс.Жаңалықтардағы сюжеттер

Яндекс.Жаңалықтардағы сюжеттер — бұл бір оқиғаға арналған жаңалықтар хабарламаларының топтамасы. Сюжеттер хабарламалардың мәтіндік ұқсастығын анықтау арқылы автоматты түрде қалыптасады.

Сюжеттер қалай сараланады

Яндекс.Жаңалықтардағы барлық сюжеттер маңыздылығы бойынша сұрыпталады. Бірінші кезекте сюжеттегі хабарламаның өзектілігі мен саны ескеріледі. Деректерді талдау және саралау алгоритмдері — Яндекстің түпнұсқалық өңделуі.

Сюжеттер қалай көрсетіледі

Сюжеттің бірінші бетінде оқиғаның тақырыбы, қысқаша сипаттамасы және болған оқиғаның егжей-тегжейін білуге болатын хабарламаларға сілтеме тізімі көрсетіледі.

Сюжеттің тақырыбы сюжетке түскен хабарламалардың бірі болып табылады. Тақырыпты таңдау автоматты түрде жүреді. Тақырыптарды бағалау критерийлері өзектілігі, ақпараттылығы және оқылуы болып табылады. Тақырып сапасына қойылатын талаптар туралы толығырақ Жақсы және жаман тақырыптар. Мысалдармен келтірілген бағалау критерийлері.

Жаңалықты қысқаша сипаттау үшін қолданылатын мәтін фрагменті тақырып сюжеті болған хабарлама мәтінінен арнайы алгоритм болып ерекшеленеді. Бұл фрагментте оқиғаны түсіну үшін аса маңызды фактілер — адамдардың аттары, ұйымдардың атаулары, географиялық объектілер, күндер мен сандар аталып өтілуі тиіс.

Сюжеттің бірінші бетіндегі хабарлар әдепкі бойынша уақыт бойынша сұрыпталған: жоғарырақ орналасқан. Басқа өзге де тең жағдайларда Турбо-беттері бар материалдар жоғарыда көрсетілуі мүмкін.

Сюжет фотосуреттермен және бейнелермен суреттеледі, олардың сілтемелері көрсетілген материалдарды пайдаланатын жаңалықтар хабарламаларына әкеледі.

Сюжеттің бірінші бетінде көрсетілетін хабарламалар қалай таңдалады

Сюжеттің бірінші бетіне ең көп салмағы бар, жарияланым уақыты бойынша реттелген хабарламалар шығарылады. Хабарламаның салмағына оның сюжетке енген басқа материалдардағы дәйексөзділігі, жарияланым уақыты және дереккөздің салмағы әсер етеді. Сюжетке қатысты барлық басқа хабарламалар Барлық дереккөздер сілтемесі бойынша қолжетімді.

Дереккөз салмағы үш көрсеткіш негізінде анықталады:

  • Жеделдік — дереккөздің қандай да бір оқиғаға қаншалықты тез жауап бергенінің көрсеткіші. Дереккөз оқиға туралы неғұрлым ертерек хабарлаған сайын, осы хабарламаның жеделдігі соғұрлым жоғары. Бұл көрсеткішке басқа дереккөздердің салмағы да әсер етеді: егер хабарлама салмақты басылымнан бұрын жарияланса, оның жеделдігі одан да жоғары болады.
  • Дәйексөзділік — соңғы айдағы басқа дереккөздердің барлық хабарламаларында осы көзге сілтемелердің санымен және дәйексөз көздердің салмағымен анықталады (тексерілген дереккөздің маңыздылығына сай, соғұрлым дәйексөз көрсеткіші жоғары). Гиперсілтемелер де, синонимикалық атауларға дейінгі дәлдікпен мәтіндік ескертулер де ескеріледі.
  • Аудиторияның тартылуы — серіктес-сайттың өз аудиториясының үлесіне байланысты — іздеу немесе тікелей сілтеме бойынша сайтқа келетін пайдаланушылар саны. Мұндай оқырмандар, әдетте, оның материалдарын зерттеу үшін сайтта кідіріп, қайтадан қайтып келуге дайын. Тартылуды анықтау үшін Яндекс.Іздестірудегі навигациялық сұранымдар мен Яндекс.Браузердегі серіктестер сайттарына өту талданады.

Дереккөз салмағы әр апта сайын автоматты түрде қайта есептеледі.

Сюжеттің тақырыбы не себептен өзгеруі мүмкін

Сюжеттің тақырыбы сюжетке түскен хабарламалардың бірі болып табылады.

Веб-дереккөзде жаңалық тақырыбы жаңартылып, жаңалық өзі жойылған немесе сюжетте ақпараттық тақырып пайда болса, сюжет тақырыбы өзгертілуі мүмкін.

Сюжеттегі сілтемелерді жекелендіру

Сюжет бетінде жаңалықтар ресурстарына сілтемелер көп. Пайдаланушы уақытын үнемдеу және хабарламалар топтамасын пайдалы ету үшін, сюжеттегі сілтемелер пайдаланушының қалауы бойынша таңдалуы мүмкін. Егер сюжетте дереккөздердің арасында пайдаланушылар жиі кіретін БАҚ болса (Яндекс сілтемелері бойынша өтеді). Осы БАҚ-тың хабарламасы сюжеттің бірінші бетіне түсуі мүмкін.

Дербестендіру Яндекс.Жаңалықтар автоматты алгоритмдері арқылы иесізденген деректер негізінде орындалады.

Жекелендіру баптаулары

Сюжеттегі алғашқы хабарлама түпнегізі

Түпнегіз — бұл жаңалықтарды жасау үшін бастапқы нүкте болатын материал. Мысалы, ғылыми ашу туралы жаңалықтардың алғашқы түпнегізі осы жаңалық жасалған зертхананың баспасөз хабарламасы, ал метеориттің құлауы туралы жаңалықтар үшін — әлеуметтік желіде осы оқиғаның фотосуреті болуы мүмкін.

Алғашқы түпнегізді біле отырып, сіз материалды кім бірінші жариялағанын және жаңалықтың қайдан таралғанын, сондай-ақ жаңалық агенттіктерінің дәйексөздерін келтіретін және талдайтын хабарламаларды көре аласыз.

Машиналық оқыту алгоритмдері көмегімен Яндекс.Жаңалықтар түпнегізі маңызды сюжеттерді автоматты түрде анықтай алады және оны интернеттен таба алады. Алғашқы дереккөзді іздеу кезінде материалдың сюжетке қаншалықты сәйкес келетінін, сондай-ақ оның пайда болу уақыты мен оған сілтеме жасайтын БАҚ-тардың беделі ескеріледі.

Түпнұсқа туралы ақпарат және бастапқы материалға сілтеме Басталуы бөлімінде келтірілген.

Шектеу. Басталуы бөлімі Яндекс алгоритмдері арқылы бастапқы көзін табу мүмкін болған сюжеттер үшін ғана көрсетіледі.

Сюжеттегі дәйексөз

Дәйексөз — бұл оқиға туралы жиі кездесетін пікірді көрсететін бөлім. Сюжеттің аңдатпасында көрсетіледі.

Егер материалдардың көпшілігінде бір пікір айтылса, алгоритм автордың аты-жөнімен және тегімен, сондай-ақ материалдың барлық мәтінін оқуға болатын дереккөздің сайтына сілтеме жасай отырып, оны автоматты түрде бөледі.

Материалға сілтемені де алгоритм таңдайды. Ол сюжет материалдарында толық пікірді іздейді және басқа тең жағдайларда салмақты дереккөзге артықшылық береді.

Дәйексөз ретінде мынадай сөздер қолданылады:

  • тырнақшаларда тікелей сөз ретінде рәсімделген;
  • автордың аты-жөні көрсетілген;
  • аз өлшемді (2-3 сөйлем).