Белгіше

Белгішелер үлгілеріҚара және қараңғы фонда түрлі-түсті белгішені пайдаланыңыз.

Ақжәне ашық сұр фонда түрлі-түсті белгішені пайдаланыңыз.

Ашық түсті фонда кесіндідегі белгішені пайдаланыңыз.

Жүктеу: png, svg, eps

Жүктеу: png, svg, eps

Жүктеу: png, svg, eps

Белгішені орналастыруға қойылатын талаптар

Белгішелерді орналастыру кезінде қорғау алаңы ескерілуі тиіс.

Белгішенің айналасындағы бос кеңістік белгіше енінің кемінде 50 %-ын құрауы тиіс.Белгішені қалай орналастыруға болмайдыҚарама-қарсы емес фонда кескішсіз белгішені орналастырмаңыз.

Белгішенің пропорциясын өзгертпеңіз және басқа элементтерді белгішені қорғау алаңына орналастырмаңыз.

Белгішелердің түстерін өзгертпеңіз және жиектерді қоспаңыз.