Белгіше

Белгішелер үлгілеріАқ және қара фонда түрлі-түсті нұсқаны қолданыңыз.

Қараңғы түсті фонда белгішенің ақ нұсқасын қолданыңыз.

Ашық түсті фонда белгішенің қара нұсқасын қолданыңыз.

Жүктеу: png, svg, eps

Жүктеу: png, svg, eps

Жүктеу: png, svg, eps

Белгішені орналастыруға қойылатын талаптар

Белгішелерді орналастыру кезінде қорғау алаңы ескерілуі тиіс.

Белгішенің айналасындағы бос кеңістік белгіше енінің кемінде 50 %-ын құрауы тиіс.Белгішені қалай орналастыруға болмайдыҚарама-қарсы емес фонда кескішсіз белгішені орналастырмаңыз.

Белгішенің пропорциясын өзгертпеңіз және басқа элементтерді белгішені қорғау алаңына орналастырмаңыз.

Белгішелердің түстерін өзгертпеңіз және жиектерді қоспаңыз.