Безендіру тақырыбын өзгерту

Бағдарламада әдепкі бойынша қараңғы тақырып қосулы. Тақырыпты өзгерту үшін:

  1. Менің музыкам бөлімінде сол жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз.
  2. Қажетті опцияны қосыңыз:
    • Ашық тақырып — бағдарлама элементтері ашық фонда көрсетіледі.
    • Жүйелік безендіру — қосымша құрылғыңыздың безендіру тақырыбын пайдаланады.