Эквалайзерді баптау

Қосымшадағы дыбысты талғамыңыз бойынша орнату үшін:
  1. Менің музыкам бөлімінде сол жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз.
  2. Баптауларда Эквалайзер жолын таңдаңыз.
Қажетті жиіліктерді баптай алатын жүйелік бағдарлама ашылады.
Ескертпе. Дыбысты тек жүйелік эквалайзері бар құрылғыларда орнатуға болады.