Эквалайзерді баптау

Қосымшадағы дыбысты талғамыңыз бойынша орнату үшін:
  1. Менің музыкам бөлімінде экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішесін басыңыз.
  2. Баптауларда Эквалайзер жолын таңдаңыз.
Қажетті жиіліктерді баптай алатын жүйелік бағдарлама ашылады.
Ескертпе. Дыбысты тек жүйелік эквалайзері бар құрылғыларда орнатуға болады.