Тұрақтар

Автокөлік тұрақтарын көрсетуді қосу үшін Қабаттар батырмасын басыңызжәне ашылған мәзірден Тұрақтар пунктін таңдаңыз(режимді өшіру үшін оны қайта басыңыз).

Ескертпе.

Тұрақ батырмасы сервистің тұрақ орындары туралы ақпараты бар жерлерде ғана қолжетімді.

Көлік тұрағы түспен көрсетіледі:

  • көк — жалпыға қолжетімді тегін тұрақтар;

  • ұлттық валюта белгісі бар көк жалпыға қолжетімді ақылы көлік тұрақтары (қою көк ─ қымбат, ашық көк ─ одан арзанырақ);

  • қызыл — тұрақтауға тыйым салынған жерлер: