Менің орналасқан орным

Егер сервиске орналасқан орныңызды анықтауға рұқсат етсеңіз, онда сол ақпарат маршруттарыңызды құру және объектілерді іздеу кезінде есепке алынады.

Примечание.

Пайдаланушының орнын анықтау міндетті емес.

Сервиске өз орнын анықтауға мүмкіндік беру үшін:

  1. батырмасын басыңыз.
  2. Операцияны растауды сұрайтын тақта ашылады. Рұқсат етуді басыңыз.
  3. Орналасу нүктесінде белгісі көрінеді.