Тақырып бойынша топтастыру

Егер сіз белсенді хат алмасаңыз, Түрі → тақырып бойынша топтастыру (хаттар тізімінің үстінде, оң жақта) опциясын қосыңыз. Хаттарыңыз хат тізбегінде топтастырылады. Тізбектегі хаттардың тізімін жасыру немесе жаю үшін, хаттың тақырыбы бар жолды басыңыз.

Тізбекте таңдалған тақырыбы бар барлық хаттар, тіпті олардың кейбіреулері әртүрлі адресаттарға жіберілсе, әртүрлі жіберушілерден алынса немесе басқа папкаларда болса да көрсетіледі. Хаттар тек тақырып бойынша емес, жіберушіге және адресатқа топтастырылады.

Ескертпе. Спам, Жойылған және Жобалар қалтасындағы хаттар топтастырылмайды.

Сондай-ақ, хаттар тізбегі бойынша хат бетінде жылжыта аласыз.

Топтастыруды алып тастау үшін Түрі → тақырып бойынша топтастыру (хаттар тізімінің үстінде, оң жақта) опциясын өшіріңіз.