Тақырып бойынша топтастыру

Егер сіз белсенді түрде хат алмассаңыз, Түрі → хаттарды топтастыру (хаттар тізімінің үстінде, оң жақта) опциясын қосыңыз. Хаттарыңыз хат тізбегінде топтастырылады. Тізбектегі хаттардың тізімін жасыру немесе жаю үшін хаттың тақырыбы бар жолды басыңыз. Тізбектен кез келген хатты көру үшін осы хатпен жолды басыңыз.

Хаттар тізіміндегі тізбекпен әрекеттер

Тізбекте таңдалған тақырыбы бар барлық хаттар, тіпті олардың кейбіреулері әртүрлі адресаттарға жіберілсе, әртүрлі жіберушілерден алынса немесе басқа қалталарда болса да көрсетіледі. Хаттар тек тақырып бойынша емес, жіберушіге және адресатқа топтастырылады.

Ескертпе. Спам, Жойылған және Жобалар қалтасындағы хаттар топтастырылмайды.

Сондай-ақ, хаттар тізбегі бойынша хат бетінде жылжыта аласыз.

Топтастыруды алып тастау үшін Түрі → хаттарды топтастыру (хаттар тізімінің үстінде, оң жақта) опциясын өшіріңіз.

Тізбек ішіндегі хаттармен әрекеттер

Шектеу. Хатты хаттар тізімінен ашу опциясын қоссаңыз, хаттарды тізбек ішінде басқару қолжетімді болады.

Хаттардың тізбегінде сіз тізбектің барлық хаттарын бірден басқара аласыз — мысалы, барлық оқылған хаттарды белгілеу, жою немесе жіберу. Ол үшін тақырып жолында батырмасын басыңыз.