Хаттарды аудару

Достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен басқа тілдерде хат алмасаңыз, Яндекс.Пошта сіздің хатыңызды басқа тілге немесе алған хатыңызды орыс тіліне аударуға көмектеседі.

  1. Кіріс хатты аудару
  2. Шығыс хатты аудару
  3. Аудармашыны өшіру

Кіріс хатты аудару

Яндекс.Пошта автоматты түрде кіріс хат тілін анықтайды және егер оның тілі пайдаланушының интерфейс тілінен өзгеше болса, оны аударуды ұсынады. Кіріс хатты аудару үшін ұсынылған нұсқалардан тілді таңдаңыз немесе анықтаманы пайдалана отырып, Аудару батырмасын басыңыз.

Аударманы тоқтатқыңыз келсе, Қайтару батырмасын басыңыз.

Егер кіріс хатты аудармашымен аударсаңыз, Яндекс.Пошта сізге жауап хатын аударуды ұсынады. Хатты аудару үшін Аудармашымен жауап беру батырмасын басыңыз.

Шығыс хатты аудару

  1. Безендіру жиегінің оң жағындағы Аудармашы сілтемесін басыңыз.
  2. Ұсынылған нұсқалардан қажетті тілді таңдаңыз — аударма автоматты түрде пайда болады.

Егер аударманы қолмен өзгерткіңіз келсе, енгізу өрісінің астындағы Редакциялау батырмасын басыңыз. Бұл жағдайда хат аудармамен ауыстырылып, бастапқы мәтін қолжетімді болмайды.

Хатты аударудан бас тарту үшін, Болдырмау батырмасын немесе Аудармашы сілтемесін қайта басыңыз.

Аудармашыны өшіру

  1. Оң жақ бұрыштағы белгішесін басыңыз.
  2. Басқаларды таңдаңыз.
  3. Хаттарды аударуды ұсыну опциясын өшіріңіз.
  4. Өзгертулерді сақтаңыз.