Хаттарды аудару

Достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен басқа тілдерде хат алмасаңыз, Яндекс.Пошта сіздің хатыңызды басқа тілге немесе алған хатыңызды қазақ тіліне аударуға көмектеседі.

  1. Кіріс хатты аудару
  2. Шығыс хатты аудару

Кіріс хатты аудару

Яндекс.Пошта автоматты түрде кіріс хат тілін анықтайды және егер оның тілі пайдаланушының интерфейс тілінен өзгеше болса, оны аударуды ұсынады. Кіріс хатты аудару үшін ұсынылған нұсқалардан тілді таңдаңыз немесе анықтаманы пайдалана отырып, Аудару батырмасын басыңыз.

Аударманы тоқтатқыңыз келсе, Қайтару батырмасын басыңыз.

Егер кіріс хатты аудармашымен аударсаңыз, Яндекс.Пошта сізге жауап хатын аударуды ұсынады. Хатты аудару үшін Аудармашымен жауап беру батырмасын басыңыз.

Поштаның кіріс хаттарды аударуын тоқтату үшін аудармашыны сөндіріңіз:

  1. Оң жақ бұрыштағы белгішесін басыңыз.
  2. Басқаларды таңдаңыз.
  3. Хаттарды аударуды ұсыну опциясын өшіріңіз.
  4. Өзгертулерді сақтаңыз.

Шығыс хатты аудару

  1. Хатты енгізу өрісінің астында Аудармашы батырмасын басыңыз.
  2. Ұсынылған нұсқалардан қажетті тілді таңдаңыз — аударма автоматты түрде пайда болады.

Хатты аударудан бас тарту үшін Аудармашы батырмасын қайта басыңыз.