Ыстық пернелер

Жалпы
Ыстық пернелер тізімін көрсету

?

Поштаны тексеру

F9

Хат жазу

w, c

"Кіріс" қалтасына көшу

Ctrl + i

Басып шығару

Shift + p

Іздеу

/

Бағандар арасында жылжыту ← және →
Қалталар мен таңбалар бойынша жылжыту

және

Таңдалған қалта үшін қалташалар тізімін жасыру/жаю

Space

Хаттар тізімі
Алдыңғы/Келесі хат

және

Хатты ашу/жабу / талқылау

Enter

Хатты ерекшелеу/ерекшелеуді жою

Space

Хатты ерекшелеу/ерекшелеуді жою

Shift + және

Барлық хаттарды ерекшелеу

Ctrl + a

Таңдалған хаттарды белгілеу

Shift + l

Таңдалған хаттарды қалтаға ауыстыру

Shift + m

Таңдалған хаттарды оқылған деп белгілеу

q

Таңдалған хаттарды оқылмаған деп белгілеу

Shift + u

Таңдалған хаттарды қайта жіберу

Shift + f

Таңдалған хаттарды маңызды деп белгілеу

i

Таңдалған хаттарды жою

Delete

Маңыздыларын көрсету

i

Оқылмағандарды көрсету

Shift + u

Хаттармен жасалатын әрекеттерге өту

Shift + t

Хатты оқу
Хатты оқылмаған деп белгілеу

Shift + u

Хат спам / спам емес деп белгілеу

Shift + s

Хатты маңызды / маңызды емес деп белгілеу

Shift + i

Хатты белгілеу

Shift + l

Хатты қалтаға ауыстыру

Shift + m

Хатты қайта жіберу

Shift + f

Жауап беру

Shift + e

Барлығына жауап беру

Shift + r

Жою

Delete

Қосымшаларды мұрағат ретінде сақтау

Ctrl + s

Алдыңғы/Келесі хат

p/n немесе j/k

Хатты жазу
Хат жіберу

Ctrl + Enter

Жоба ретінде сақтау

Ctrl + s

Жеке батырмалар (Толығырақ)
Мұрағаттау

a

Көрсетілген алушыға жіберу

Alt + f

Алдын ала таңдалған қалтаға ауыстыру

Alt + m

Белгі қою

Alt + l

Берілген мәтінмен хатқа жауап беру

Alt + r

Ыстық пернелерді өшіру үшін:

  1. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы  → Барлық баптаулар белгішесін басыңыз.
  2. Интерфейсті таңдаңыз.
  3. Ыстық пернелерді пайдалану опциясын өшіріңіз.
  4. Өзгерістерді сақтаңыз.