Хат тізбегі

Тақырып бойынша топтастыруды қосыңыз, сонда хаттар тізбекке біріктіріледі. Тізбектен кез келген хатты көру үшін осы хатпен жолды басыңыз.

  1. Хаттар тізіміндегі тізбекпен әрекеттер
  2. Тізбек ішіндегі хаттармен әрекеттер

Хаттар тізіміндегі тізбекпен әрекеттер

Тізбектегі хаттардың тізімін жасыру немесе жаю үшін, хаттың тақырыбы бар жолды басыңыз.

Тізбекте таңдалған тақырыбы бар барлық хаттар, тіпті олардың кейбіреулері әртүрлі адресаттарға жіберілсе, әртүрлі жіберушілерден алынса немесе басқа папкаларда болса да көрсетіледі. Хаттар тек тақырып бойынша емес, жіберушіге және адресатқа топтастырылады.

Тізбек ішіндегі хаттармен әрекеттер

Шектеу. Хатты хаттар тізімінен ашу опциясын қоссаңыз, хаттарды тізбек ішінде басқару қолжетімді болады.

Хаттардың тізбегінде сіз тізбектің барлық хаттарын бірден басқара аласыз — мысалы, барлық оқылған хаттарды белгілеу, жою немесе жіберу. Ол үшін тақырып жолында батырмасын басыңыз.

Хат тізбегі арасында ауысу үшін батырмаларын қолданыңыз.