Хаттармен жұмыс

Хаттарды жасау және жіберу

Хаттар мен көпшілік таратылымдар жасаңыз. Егер хаттар жіберілмей жатса, не істеу керегін біліп алыңыз.

Хаттар бойынша іздеу

Қажетті хаттарды жылдам іздеп табу үшін іздеуді пайдаланыңыз. Іздеуге күрделі талаптар қойыңыз.

Хаттарды алу және оқу

Хаттарды оқыңыз, хат алмасу тізбектерін қараңыз, жылдам жауаптарды пайдаланыңыз және хаттарды басқа алушыларға жіберіңіз.

Хаттарды сұрыптау

Хаттарды топтастырыңыз және фильтрлеңіз, оларды қалталар бойынша орналастырыңыз, таңбалар қойыңыз және қажетсіз таратылымдарды жасырып тастаңыз.

Тіркемелер

Поштаның көмегімен әріптестеріңізге файлдар жіберіңіз. Егер хаттар тіркемесіз келе берсе, не істеу керегін біліп алыңыз.

Хаттар аудармасы

Автоматтандырылған аударманың көмегімен қазақ тілінде ғана емес, басқа тілдерде де жаңа хаттар жасаңыз және кіріс хаттарды қарап отырыңыз.

Хаттар тізімімен жұмыс

Жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін хаттар тізімін баптаңыз және өңдеңіз.

Хаттарды өңдеу ережелері

Пошта ережелерін кіріс хаттарды автоматты түрде өңдейтіндей етіп белгілеңіз.