Жұмыс

Сіз Яндекс.Пошта бетінде тапсырмалар мен кездесулерді тікелей Іс сервисі көмегімен жоспарлай аласыз. Оны пайдалануды бастау үшін:

  1. Оң жақ бұрыштағы белгішесін басыңыз.
  2. Істі таңдаңыз.
  3. Істерді пошта бетінде көрсету опциясын қосыңыз
  4. Өзгертулерді сақтаңыз.

Істер тізімі беттің оң жақ төменгі бұрышында қолжетімді болады. Істер тізімін жасыру үшін белгішесіне басыңыз, ал жаю үшін — істер тізімі аумағына.

  1. Тізімді жасау және өңдеу
  2. Істерді құру
  3. Істерді өңдеу

Тізімді жасау және өңдеу

Әдепкі бойынша Істер сервисінде Бүгін және Осы аптада Ұмытпау қажет атауларымен тізімдер құрылды. Жаңа тізімді жасау үшін оның атауын мәтіндік өріске енгізіп, Тізімді құру батырмасын басыңыз.

Тізімді өңдеу үшін оған апарып, батырмасын басыңыз. Өңдеу режимінде тізімді өзгертуге немесе жоюға болады. Әдепкі бойынша жасалған істер тізімін өңдеу және жою мүмкін емес.

Тізімдер Бүгін және Осы аптада басқа тізімде жасалған істерден автоматты түрде қалыптастырылады. Оларда істерді қолмен, бірақ күн мен уақытты таңдау мүмкіндігінсіз қосуға болады. Іс орындалғаннан кейін Орындалған істер тізіміне ауыстырылады.

Істерді құру

Істі жасау үшін қажетті тізімге өтіп, істің атауын мәтіндік өріске енгізіп, Істі қосу батырмасын басыңыз.

Егер сіз істі нақты күн және уақытпен байланыстырғыңыз келсе, жиектің төменгі оң жақ бұрышындағы күні сілтемесін басыңыз. Істі өңдеу терезесінде ағымдағы тапсырма немесе кездесу туралы еске салатын күн мен уақытты көрсетіңіз.

Ағымдағы күнге жоспарланған істер қызғылт сары түспен, мерзімі өтіп кеткендер — қызыл түспен бөлінеді.

Істерді өңдеу

Істі өңдеу үшін оның атын немесе оң жағындағы сілтемесін басыңыз. Істі өңдеу терезесінде істің атауын, күні мен еске түсіру уақытын өзгерте аласыз.

Егер істі орындасаңыз, атауының сол жағындағы шаршы белгісін басу арқылы тізімде белгілеңіз. Орындалған іс тізімнен жойылады. Орындалған істің бастапқы күйін қалпына келтіру үшін, тізімдегі атауына қарама-қарсы Орындалған істер жалаушасын алып тастаңыз.