Контактілерді басқару

Мекен-жай кітабы

Контактіні қосу

Мекен-жай кітабы автоматты түрде сіз жазған мекен-жайлардан қалыптасады. Контактілерді автоматты түрде жинауды өшіргіңіз келсе, Контактілер бетін ашып, Автоматты түрде жинау опциясын өшіріңіз және өзгерістерді сақтаңыз.

Сондай-ақ, мекен-жайды келесі тәсілдердің кез келгенімен қолмен қосуға болады:

 • Мекен-жай кітабының интерфейсі арқылы. Контактіні қосу батырмасын басыңыз, контактіні өңдеу терезесіндегі өрістерді толтырып, өзгерістерді сақтаңыз.
 • Хатты жазу бетінде. Мекен-жайға тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, ашылмалы мәзірден Мекен-жай кітабына қосу тармағын таңдаңыз.
 • Хатты оқу бетіндегі контакт карточкасында. Хатты ашып, жіберушінің мекен-жайына тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде Мекен-жай кітабына батырмасын басыңыз.

Егер контакт аты анық болмаса және адресат сізге жауап берсе, мекен-жай кітабына пошта параметрлерінде көрсеткен аты қойылады.

Контактіні өзгерту

Контакт туралы ақпаратты — атын, электрондық мекен-жайын, телефонын, туған күнін өзгертуге болады:

 • Мекен-жай кітабының интерфейсі арқылы. Тізімнен контактіні таңдап, Өзгертуді басыңыз, контакт туралы жаңа ақпаратты енгізіп, өзгерістерді сақтаңыз.
 • Хатты оқу бетіндегі контакт карточкасында. Хатты ашып, жіберушінің мекен-жайына тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде Өзгерту батырмасын басыңыз, контакт туралы жаңа ақпаратты енгізіп, өзгерістерді сақтаңыз.

Контактіні жою

Мекен-жай кітабынан контактіні жою үшін, оны таңдап, контактілер тізімінде үстіңгі мәзірдегі Жою батырмасын басыңыз.

Контактілер топтары

Контактілер тобына хат жазу

Бірнеше жеке контактілерге мекен-жайларды енгізбестен хат жіберу үшін контактілерді топтастыра аласыз — Кімге өрісінде тек топтың атауын енгізу керек болады.

Топқа контактіні қосу

 1. Қажетті контактілерді белгілеңіз.
 2. Топқа қосу батырмасын басыңыз.
 3. Тізімнен қажетті топты таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.
Ескертпе. Контактілерді бір уақытта бірнеше топқа қосуға болады.

Контактіні топтан алып тастау

 1. Тізімнен қажетті топты беттің сол жағында ашыңыз.
 2. Топтан жойғыңыз келетін контактілерді белгілеңіз.
 3. Топтан алып тастау батырмасын басыңыз.
Назар аударыңыз. Топтан жойылған кезде контакт мекен-жай кітабында қалады. Мекен-жай кітабынан контактіні жою үшін Контактіні жою батырмасын басыңыз.

Топтарды баптау

Кез келген топтың атын өзгертуге немесе жоюға болады. Баптауларға өту үшін меңзерді сол жақтағы топтар тізіміндегі топ атауына апарыңыз. Пайда болған баптау сілтемесін басыңыз. Контактілер топтарын  → Контактілер мәзірінен де орнату қолжетімді.

Контактілерді импорттау және экспорттау

Әртүрлі пошта сервистері мен пошта бағдарламаларының мекен-жай кітаптары арасындағы контактілерді импорттау және экспорттау үшін CSV пішіміндегі файлдар қолданылады.

Яндекс.Пошта мекен-жай кітабынан контактілерді экспорттау үшін, бөлімнің үстіңгі мәзірінде Контактілер бөліміндегі Тағы батырмасын және Контактілерді файлға сақтау тармағын таңдаңыз. Ашылған терезеде пошта клиентінің атауын, интерфейс тілін таңдап, Сақтау батырмасын басыңыз.

Мекен-жай кітабындағы барлық жеке контактілер сіздің компьютеріңізде CSV- файлында сақталады.

Контактілерді Яндекс.Пошта мекен-жай кітабына импорттау үшін Контактілер бөлімінің үстіңгі мәзірінде Тағы батырмасын басыңыз және Контактілерді файлдан қосу тармағын таңдаңыз. Қажетті CSV- файлын ашыңыз және Сақтау батырмасын басыңыз.

Контактілерді әртүрлі пошта бағдарламаларынан экспорттау

Microsoft Outlook 2010 және одан жоғары
 1. Файл → Ашу → Импорт мәзірін ашыңыз.
 2. Файлға экспорттау тармағын таңдап, Бұдан әрі батырмасын басыңыз.
 3. Үтірмен бөлінген мәндер (Windows) тармағын таңдаңыз және Әрі қарай батырмасын басыңыз.
 4. Қалтаны экспорттау үшін Контактілерді таңдап, Әрі қарай батырмасын басыңыз.
 5. Файл атауын орнатыңыз да, сақтау жолын таңдаңыз. Әрі қарай батырмасын басыңыз.
 6. Дайын батырмасын басыңыз. Сақталған файлды Яндекс.Пошта мекенжай кітабына немесе басқа пошта бағдарламасына импорттауға болады.
Mozilla Thunderbird
 1. Мекен-жай кітабы батырмасын басыңыз.
 2. Мекен-жай кітабы терезесінде Құрал-саймандар → Экспорт мәзірін ашыңыз.
 3. Файл атауын, түрін Бөлгіш ретінде үтірмен орнатып, сақтау жолын таңдаңыз.
 4. Сақтау батырмасын басыңыз. Сақталған файлды Яндекс.Пошта мекен-жай кітабына немесе басқа пошта бағдарламасына импорттауға болады.
The Bat!
 1. Құрал-саймандар → Мекен-жай кітабы мәзірін ашыңыз.
 2. Мекен-жай кітабы терезесінде Файл → Экспорт → Үтірмен бөлінген (мәтін) мәзірін ашыңыз.
 3. Файл атауын, түрін Мәтін (бөлгіштер - үтір) орнатып, сақтау жолын таңдаңыз.
 4. Аты-жөні және E-mail өрістерінде Иә мәнін көрсетіп, OK батырмасын басыңыз. Сақталған файлды Яндекс.Пошта мекен-жай кітабына немесе басқа пошта бағдарламасына импорттауға болады.

Контактілерді мобильді құрылғымен синхрондау

Контактілерді смартфонның мекен-жай кітабымен синхрондауға болады. Смартфондағы контактілер Яндекс.Поштада Телефондағы контактілер тобында Интернетке қосылғанда (топ бірінші синхрондау кезінде автоматты түрде жасалады) пайда болады. Яндекс.Пошта контактілері мобильді құрылғыда пайда болуы үшін оларды осы топқа қосыңыз.

Назар аударыңыз. Мобильді құрылғының мекен-жай кітабынан CardDAV есептік жазбасында сақталған контактілер ғана синхрондалады. Смартфон жадына немесе басқа есептік жазбаға сақталған контактілер Яндекс.Поштамен синхрондалмайды.

Контактілер CardDAV хаттамасы бойынша синхрондалады. CardDAV — мекен-жай кітаптарын ұялы құрылғымен синхрондауға мүмкіндік беретін интернет-хаттама. CardDAV есептік жазбасын стандартты смартфон құралдарымен немесе бөгде қосымшамен орнатуға болады.

Мобильді құрылғы тұғырнамасын таңдаңыз:

Контактілерді қалпына келтіру

Егер қажет контактілерді кездейсоқ жойып алсаңыз, оларды қалпына келтіруге болады:

 1. Контактілер бөлімінің жоғарғы мәзірінде Қалпына келтіру батырмасын басыңыз.
 2. Тізімнен сақтық көшірмені таңдаңыз. Сақтық көшірмеде оның жасалған күні және сол уақыттағы мекен-жай кітабындағы контактілер саны көрсетілген.
 3. Контактілерді қалпына келтіру батырмасын басыңыз.

Контактіні іздеу

Мекен-жай кітабындағы контактіні тез табу үшін, аты мен тегінің тікелей және кері транслитерациясын қолдайтын кірістірілген іздеуді пайдаланыңыз. Мысалы, "Ақылсыз Қалпақ тігуші" контактісін у үшін ізделатынша "b" және кириллицада "б" қолданылады.

Егер сіз хат жазу кезінде Кімге өрісіндегі аты, тегі немесе электрондық пошта мекен-жайының бірінші әріптерін енгізсеңіз, қалқымалы кеңестер түрінде сәйкес контактілердің тізімін көресіз. Алмастырып қою үшін ең алдымен сіз осы жақында жазысқан мекен-жай иелері таңдалады.

Контакт карточкасы

Контакт туралы қосымша ақпаратты көру үшін хатты оқу бетінде жіберушінің атын басыңыз.

Сіз телефон, туған күн немесе пікірді өзіңіз қоса аласыз — бұл үшін контакт карточкасында Өзгерту батырмасын басыңыз.

Контакт карточкасынан сіз осы жіберушіден келген барлық хаттарды көре аласыз, барлық ұқсас хаттар үшін ереже жасап немесе мекен-жайды қара тізімге жібере аласыз.

Контактінің әлеуметтік профильдері

Егер сұхбаттасушыңыздың әлеуметтік желілерде профильдері болса, оларды Интернеттен табу батырмасын басу арқылы контакт карточкасынан қарай аласыз.

Пошта профильдерді іздеуге арналған ақпаратты ашық дереккөздер — Facebook, "Мой Круг", "Одноклассники", "Мой Мир" әлеуметтік желілері және электрондық пошта мекен-жайы бойынша пайдаланушының бейнелері мен профильдерін іздеу мүмкіндігін қолдайтын басқа да сайттарды қолданады.