Контактілерді басқару

Поштадағы контактілерді басқару үшін мекен-жай кітабы пайдаланылады. Оны ашу үшін Поштаның үстіңгі мәзіріндегі Контактілер батырмасын басыңыз.

Егер сіз ұйым құрамында болсаңыз, онда сіздің мекенжайлар кітабыңызда Жеке контактілер және Ортақ контактілер атты топтар бар. Ортақ контактілерде сіздің ұйымдағы барлық қызметкерлердің барлық мекенжайлары жинақталған.

 1. Контактіні қосу
 2. Контактіні өзгерту
 3. Контактіні жою
 4. Контактілер топтары
  1. Контактілер тобына хат жазу
  2. Топқа контактіні қосу
  3. Контактіні топтан алып тастау
  4. Топтарды баптау
 5. Контактілерді импорттау және экспорттау
  1. Контактілерді әртүрлі пошта бағдарламаларынан экспорттау
 6. Контактілерді мобильді құрылғымен синхрондау
  1. iOS
  2. Android
 7. Контактіні іздеу
 8. Контакт карточкасы

Контактіні қосу

Мекен-жай кітабы автоматты түрде сіз жазған мекен-жайлардан қалыптасады. Контактілерді автоматты түрде жинауды өшіргіңіз келсе, Контактілер бетін ашып, Автоматты түрде жинау опциясын өшіріңіз және өзгерістерді сақтаңыз.

Сондай-ақ, мекен-жайды келесі тәсілдердің кез келгенімен қолмен қосуға болады:

 • Мекенжай кітабының интерфейсі арқылы. Контактіні қосу батырмасын басыңыз, контактіні өңдеу терезесіндегі өрістерді толтырып, өзгерістерді сақтаңыз.
 • Хатты оқу бетіндегі контакт карточкасында. Хатты ашып, жіберушінің мекенжайына тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз. Ашылған терезедеКонтактілерге қосубатырмасын басыңыз.

Егер контакт аты анық болмаса және адресат сізге жауап берсе, мекенжай кітабына пошта баптауларында көрсеткен аты қойылады.

Контактіні өзгерту

Контакт туралы ақпаратты — атын, электрондық мекенжайын, телефонын, туған күнін өзгертуге болады:

 • Мекенжай кітабының интерфейсі арқылы. Тізімнен контактіні таңдап, Өзгертуді басыңыз, контакт туралы жаңа ақпаратты енгізіп, өзгерістерді сақтаңыз.
 • Хатты оқу бетіндегі контакт карточкасында. Хатты ашып, жіберушінің мекенжайына тінтуірдің сол жақ батырмасын басыңыз. Пайда болған терезеде Өзгерту батырмасын басыңыз, контакт туралы жаңа ақпаратты енгізіп, өзгерістерді сақтаңыз.

Контактіні жою

Мекенжай кітабынан контактіні жою үшін, оны таңдап, контактілер тізімінде үстіңгі мәзірдегі Жою батырмасын басыңыз.

Контактілер топтары

Контактілер тобына хат жазу

Бірнеше жеке контактілерге мекен-жайларды енгізбестен хат жіберу үшін контактілерді топтастыра аласыз — Кімге өрісінде тек топтың атауын енгізу керек болады.

Топқа контактіні қосу

 1. Қажетті контактілерді белгілеңіз.
 2. Топқа қосу батырмасын басыңыз.
 3. Тізімнен қажетті топты таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.
Ескертпе. Контактілерді бір уақытта бірнеше топқа қосуға болады.

Контактіні топтан алып тастау

 1. Тізімнен қажетті топты беттің сол жағында ашыңыз.
 2. Топтан жойғыңыз келетін контактілерді белгілеңіз.
 3. Топтан алып тастау батырмасын басыңыз.
Назар аударыңыз. Топтан жойылған кезде контакт мекен-жай кітабында қалады. Мекен-жай кітабынан контактіні жою үшін Контактіні жою батырмасын басыңыз.

Топтарды баптау

Кез келген топтың атын өзгертуге немесе жоюға болады. Баптауларға өту үшін меңзерді сол жақтағы топтар тізіміндегі топ атауына апарыңыз. Пайда болған баптау сілтемесін басыңыз. Контактілер топтарын  → Контактілер мәзірінен де орнату қолжетімді.

Контактілерді импорттау және экспорттау

Яндекс.Пошта мен басқа пошталық сервистер мен бағдарламалардың мекенжайлар кітаптарының арасында контактілерді экспорттау және импорттау үшін vCard пішіміндегі файлдар қолданылады.

Яндекс.Пошта мекен-жай кітабынан контактілерді экспорттау үшін, бөлімнің үстіңгі мәзірінде Контактілер бөліміндегі Тағы батырмасын және Контактілерді файлға сақтау тармағын таңдаңыз. Ашылған терезеде Сақтау батырмасын басыңыз. Сіздің мекенжайлар кітабыңыздағы барлық жеке контактілер сіздің компьютеріңізде vCard-файл түрінде сақталады.

Контактілерді Яндекс.Поштаның мекенжайлар кітабына импорттау үшін Контактілер бөлімінің үстіңгі мәзірінде Тағы батырмасын басыңыз және Контактілерді файлдан жүктеу тармағын таңдаңыз. Қажетті vCard-файлды ашыңыз және Сақтау батырмасын басыңыз.

Контактілерді әртүрлі пошта бағдарламаларынан экспорттау

Mozilla Thunderbird
 1. Мекен-жай кітабы батырмасын басыңыз.
 2. Мекен-жай кітабы терезесінде Құрал-саймандар → Экспорт мәзірін ашыңыз.
 3. Файлға атау беріп, vCard түрін белгілеп, сақтау жолын таңдаңыз.
 4. Сақтау батырмасын басыңыз. Сақталған файлды Яндекс.Пошта мекен-жай кітабына немесе басқа пошта бағдарламасына импорттауға болады.
The Bat!
 1. Құрал-саймандар → Мекен-жай кітабы мәзірін ашыңыз.
 2. Мекенжай кітабының терезесінде Файл → Экспорттау → Business card (vCard v2.1) мәзірін ашыңыз.
 3. Файлға атау және VCard электрондық визит карточкасы түрін белгілеңіз (.VCF) және сақтау жолын таңдаңыз.
 4. Сақтау батырмасын басыңыз. Сақталған файлды Яндекс.Пошта мекен-жай кітабына немесе басқа пошта бағдарламасына импорттауға болады.

Контактілерді мобильді құрылғымен синхрондау

Контактілерді смартфонның мекен-жай кітабымен синхрондауға болады. Смартфондағы контактілер Яндекс.Поштада Телефондағы контактілер тобында Интернетке қосылғанда (топ бірінші синхрондау кезінде автоматты түрде жасалады) пайда болады. Яндекс.Пошта контактілері мобильді құрылғыда пайда болуы үшін оларды осы топқа қосыңыз.

Назар аударыңыз. Мобильді құрылғының мекен-жай кітабынан CardDAV есептік жазбасында сақталған контактілер ғана синхрондалады. Смартфон жадына немесе басқа есептік жазбаға сақталған контактілер Яндекс.Поштамен синхрондалмайды.

Контактілер CardDAV хаттамасы бойынша синхрондалады. CardDAV — мекен-жай кітаптарын ұялы құрылғымен синхрондауға мүмкіндік беретін интернет-хаттама. CardDAV есептік жазбасын стандартты смартфон құралдарымен немесе бөгде қосымшамен орнатуға болады.

Мобильді құрылғы тұғырнамасын таңдаңыз:

Контактіні іздеу

Мекен-жай кітабындағы контактіні тез табу үшін, аты мен тегінің тікелей және кері транслитерациясын қолдайтын кірістірілген іздеуді пайдаланыңыз. Мысалы, "Ақылсыз Қалпақ тігуші" контактісін у үшін ізделатынша "b" және кириллицада "б" қолданылады.

Егер сіз хат жазу кезінде Кімге өрісіндегі аты, тегі немесе электрондық пошта мекен-жайының бірінші әріптерін енгізсеңіз, қалқымалы кеңестер түрінде сәйкес контактілердің тізімін көресіз. Алмастырып қою үшін ең алдымен сіз осы жақында жазысқан мекен-жай иелері таңдалады.

Контакт карточкасы

Контакт туралы қосымша ақпаратты көру үшін хатты оқу бетінде жіберушінің атын басыңыз.

Сіз телефон, туған күн немесе пікірді өзіңіз қоса аласыз — бұл үшін контакт карточкасында Өзгерту батырмасын басыңыз.

Контакт карточкасынан сіз осы жіберушіден келген барлық хаттарды көре аласыз, барлық ұқсас хаттар үшін ереже жасап немесе мекен-жайды қара тізімге жібере аласыз.