mail from тізбегі дұрыс қойылмаған

Егер сіз Яндекстегі мекен-жайға хат жіберсеңіз және оның жеткізілмегені туралы хабарлама алсаңыз: "501 5.5.4 ‘Syntax: MAIL FROM: <электрондық мекен-жайы>’", бұл mail from тізбегінің дұрыс қойылмағанын білдіреді.

Басқа пошта жәшігі арқылы пошталық сервисіңіздің әкімшілігімен хабарласып көріп, қиындық туралы хабарлаңыз.