Тым үлкен мөлшердегі тіркеме

Егер сіз Яндекстің мекен-жайына хат жіберсеңіз және оның жеткізілмегені туралы есеп алсаңыз: "Error: message file too big", "Message size exceeds fixed limit", бұл хатта жіберген тіркемеңіз Яндекс пошта серверімен оған белгіленген шектеулерге байланысты қабылданбайтынын білдіреді.

Яндекс пошта жәшігіне жіберілетін тіркемелері бар хаттардың ең көп мөлшері 30 МБ-тан аспауы тиіс.

Тіркемені файлдарды сақтау сервисіне жүктеңіз (мысалы, Яндекс Диск) және хатта оның сілтемесін көрсетіңіз.