Алушының пошталық сервері жауап бермейді

Егер сіз Яндекстің мекен-жайына хат жіберсеңіз және оның жеткізілмегені туралы есепті мына хабарламамен алсаңыз: "Error: timeout exceeded", бұл дегеніміз, пошта сервері жүйелік командалар мен Яндекстің пошта серверіне байланыс әрекеті мен хатты жіберуді тоқтатты деген сөз.

Алушымен баламалы байланыс тәсілімен байланысып, оған қиындық туралы хабарлап көріңіз.