Тым үлкен мөлшердегі тіркеме

Егер сіз Яндекстің пошта жәшігінен хат жіберсеңіз және жеткізбегені туралы есеп алсаңыз, онда хабарламаның бірі көрсетілген: "Message file too big", "Message size exceeds fixed limit", "Message size exceeds fixed maximum message size", "Message size 4615244 exceeds size limit 3145728 of server <имя сервера>", бұл дегеніміз хатта жіберілетін тіркемені онда пошта серверімен орнатылған шектеулерге байланысты қабылдай алмайды деген сөз.

Тіркемені файлдарды сақтау сервисіне жүктеңіз (мысалы, Яндекс Диск) және хатта оның сілтемесін көрсетіңіз.