Хаттар тізімімен жұмыс

Поштаны тексеру

Хаттар тізімін төмен жылжытыңыз, кейін жіберіңіз.

Қалталар мен белгілер тізімін ашу

Сол жақтағы экранды тартып алыңыз.

Хатты қалтаға жылжыту

 1. Қажетті хаттарды таңдаңыз. Хатты таңдау үшін хат жолағындағы жіберушінің портретіне басыңыз.
 2.  → Қалтаға салу белгішесін басыңыз
 3. Хатты салу қажет болатын қалтаны таңдаңыз.

Таңбаны қою немесе алып тастау

 1. Қажетті хаттарды таңдаңыз. Хатты таңдау үшін хат жолағындағы жіберушінің портретіне басыңыз.
 2.  → Таңба қою белгішесін басыңыз.
 3. Таңбаны таңдаңыз және Дайын батырмасын басыңыз.

Хатты оқылған, маңызды немесе спам деп белгілеу

 1. Қажетті хаттарды таңдаңыз. Хатты таңдау үшін хат жолағындағы жіберушінің портретіне басыңыз.
 2. Экранның жоғарғы бөлігінде мына белгішені басыңыз:
  • — хатты оқылған деп белгілеу;
  • — хатты оқылмаған деп белгілеу;
  • — хатты спам деп белгілеу;
  •  → «Маңызды» деп белгілеу (немесе қосымшаның планшетке арналған нұсқасында ) — хатты маңызды деп белгілеу.

Сондай-ақ, бір хатты қимыл көмегімен оқылған немесе оқылмаған етіп жылдам белгілеуге болады. Ол үшін хат орналасқан тармақты оңға жылжытыңыз.

Хатты өшіру немесе мұрағаттау

1-әдіс
Хат орналасқан тармақты солға қарай соңына дейін жылжытыңыз.
2-әдіс
Хат орналасқан тармақты солға қарай ортасына дейін жылжытыңыз. Кейін хатты өшіру үшін белгішесін басыңыз. Егер сіз бұл қимыл үшін мұрағаттауды орнатып қойған болсаңыз, хатты мұрағатқа қосу үшін белгішесін басыңыз.
Ескертпе. Осылайша, хатты өшіруге немесе мұрағаттауға болады. Әрекетті қалай баптау керектігі туралы Қимылдарды басқару атты мақаладан оқыңыз.
3-әдіс
 1. Хат орналасқан тармақты ортасына дейін солға қарай жылжытыңыз және белгішесін басыңыз.
 2. Өшіру немесе Мұрағаттауды таңдаңыз.

Бірнеше электрондық поштаны жою немесе мұрағаттау үшін:

 1. Қажетті хаттарды таңдаңыз. Хатты таңдау үшін хат жолағындағы жіберушінің портретіне басыңыз.
 2. Хаттарды өшіру үшін экранның жоғарғы бөлігіндегі белгішесін басыңыз. Немесе, хаттарды мұрағатқа қосу үшін  → Мұрағаттау батырмасын басыңыз.

Хаттар тізімін баптау

Егер сіз жиі хат алмасатын болсаңыз, онда хат алмасу режимін қолданыңыз. Хаттарыңыз тақырыбы және жіберушісі бойынша топтастырылады, ал хат орналасқан парақшада осы тізбектегі басқа хаттар көрсетіледі.

Хат алмасу режимін қосу үшін:

 1. Сол жақтағы экранды тартып алыңыз.
 2. Баптаулар батырмасын басыңыз (қалталар мен белгілер тізімінің астында).
 3. Хат алмасу режимін қосқыңыз келетін аккаунтты таңдаңыз.
 4. Тақырып бойынша топтастыру опциясын қосыңыз.

Тізбектегі хаттар тізімін көру үшін хат жолағына басыңыз.

Хаттар тізімін ықшамдау

Экранға көбірек хат орналастыру үшін сіз ықшамдау режимін қоса аласыз. Бұл үшін:

 1. Сол жақтағы экранды тартып алыңыз.
 2. Баптаулар батырмасын басыңыз (қалталар мен белгілер тізімінің астында).
 3. Қолданба бөлімінде Ықшамдау режимі опциясын қосыңыз.

Виджеттегі хаттарды қарау

Егер құрылғыңыздың басты экранында Яндекс.Пошта виджеті орнатылған болса, сіз таңдалған қалтаны хаттарымен бірге оның терезесінен қарай аласыз.

Егер сіз Яндекс.Пошта қосымшасымен жұмыс барысында қиындыққа тап болсаңыз, қосымшадағы кері байланыс үлгісі арқылы қате туралы хабарлаңыз:

 1. Экранды солға сүйреңіз.
 2. Қалталар тізімінің астындағы Анықтама және қолдау тармағын таңдаңыз.
 3. Қиындық тармағын таңдаңыз.
 4. Қиындық тақырыбын таңдаңыз.
 5. Мәселені барынша егжей-тегжейлі сипаттаңыз.
Назар аударыңыз. Ұялы қосымшаға байланысты мәселелер бойынша Анықтама парақшасы арқылы емес, қосымшаның өзінен жазуыңызды өтінеміз. Солайша өтінішіңіз қажетті мамандарға түсіп, тезірек жауап ала аласыз. Сондай-ақ, қосымшадан жіберген кезде мамандарымыз қиындықты шешуге көмектесетін техникалық ақпаратты көреді. Егер қосымша кенеттен жұмысын аяқтаса және одан бізге жаза алмасаңыз, қате туралы хабарламаны төмендегі кері байланыс үлгісі арқылы жіберіңіз.