Менің топтамаларым бойынша әрекеттер

Жаңа топтаманы жасау

Жаңа топтаманы бірнеше жолмен жасауға болады:

"Менің топтамаларым" бетінде
 1. Қосу батырмасын басыңыз.
 2. Топтаманың атауын енгізіп, сипаттамасын қосыңыз.
 3. Қосылу параметрлерін орнатыңыз: егер топтаманың тек сізге ғана көрінгенін қаласаңыз, онда Тек маған ғана көрінеді опциясын таңдаңыз — бұл жағдайда топтама іздеу кезінде көрсетілмейді және басқа пайдаланушыларға қолжетімді болмайды.
 4. Дайын түймесін басыңыз.
Карточкаларды өз топтамаларыңа сақтау бетінде
Топтаманы таңдау кезеңінде Жаңа топтама түймесін басыңыз. Атауын және қатынасу параметрлерін орнатыңыз.

Топтаманың атауын және оған қосылу баптауларын өзгерту

 1. Менің топтамамды таңдаңыз.
 2. Өңдегіңіз келетін топтаманы ашыңыз.
 3. Топтама атауының астындағы белгішесін басыңыз.
 4. Өзгерістерді енгізгеннен кейін Дайын түймесін басыңыз.

Топтаманы жою

Ескертпе. Топтаманы жойған кезде одан барлық карточкалар да жойылады. Егер оларды сақтап қалғыңыз келсе, басқа топтамаға жылжытыңыз.
 1. Жойғыңыз келетін топтаманы ашыңыз.
 2. Топтама атауының астындағы белгішесін басыңыз.
 3. Топтаманы жою сілтемесін басыңыз.
 4. Жоюды растаңыз.

Карточкаға суреттерді қосу

 1. Өңдегіңіз келетін карточканы ашыңыз.
 2. Оң жақтағы тақтада түймесін басыңыз.
 3. түймесін басыңыз.
 4. Табылғандардың ішінен суреттерді таңдаңыз немесе компьютерден жүктеңіз.
 5. Өзгерістерді сақтаңыз.

Сипаттамасын өзгерту

 1. Өңдегіңіз келетін карточканы ашыңыз.
 2. Оң жақтағы тақтада түймесін басыңыз.
 3. Жаңа сипаттаманы енгізіңіз. Сондай-ақ, басқа пайдаланушыларға осы карточканы іздеуіне ыңғайлы болуы үшін нысанның түрін көрсетсеңіз болады.
 4. Өзгерістерді сақтаңыз.

Карточканы басқа топтамаға жылжыту

 1. Карточканы ашыңыз.
 2. Экранның жоғарғы жағындағы түймесін басыңыз.
 3. Карточканы қосқыңыз келетін топтаманы таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз. Қажетті топтаманың жанындағы Жылжыту түймесін басыңыз.

Карточканы өз топтамаңнан жою

Назар аударыңыз. Егер карточканы жоятын болсаңыз, онда оны қалпына келтіру енді мүмкін болмайды.
 1. Карточканы ашыңыз.
 2. Экранның жоғарғы жағында пайда болған Топтамада түймесіне меңзерді апарыңыз — ол Жою түймесіне өзгереді.
 3. Жою түймесін басыңыз.
 4. Жоюды растаңыз.