Ескертпелер

Яндекс Ескертпелер идеяларды, пайдалы сілтемелерді, істер мен сатып алулар тізімін және басқа да маңызды ақпаратты бір жерде сақтауға мүмкіндік береді.

 1. Жазбалармен жұмыс
 2. Жазбалардың баптаулары

Жазбалармен жұмыс

Жазбаларды ашу үшін бүйірлік тақтада  белгішесін басыңыз.

Ескертпе. Егер белгіше көрсетілмесе, бүйірлік тақтаны қосыңыз.
 • Ескертпе құру — терезенің жоғарғы сол жақ бұрышында Жаңа ескертпе батырмасын басыңыз. Жазбаларды толтыру кезінде мына белгішелерді пайдаланыңыз:
  • , , ,  — мәтінді ерекшелеу үшін;
  •  — таңбаланған тізім жасау үшін;
  •  — GIF немесе фотосуретті жазбаға қосу үшін.
 • Ескертпені бекіту — оң жақ жоғарғы бұрышта белгішесін басыңыз. Ескертпеңіз тізімнің жоғары жағында бекітіледі.
 • Ескертпені жою — оң жақ жоғарғы бұрыштағы  белгішесін басыңыз және жоюды растаңыз.

Жазбалардың баптаулары

Жазбалар терезесін басқа терезелердің үстінен бекіту
 1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
 2. Яндекс Ескертпелер бөлімінде Ескертпелер терезесін басқа терезелер үстінен көрсету опциясын қосыңыз.

Ерекшеленген мәтінді жазбаға сақтау
 1.  → Баптаулар → Құрал-саймандар батырмасын басыңыз.
 2. Мәтінмәндік мәзір бөлімінде Мәтінді ерекшелеу кезінде "Табу" және "Көшіру" батырмаларын көрсету опциясын, содан кейін "Жазбаларға қосу" батырмасын көрсету опциясын қосыңыз.

Енді, мәтінді жазбаларға сақтау үшін, оны сайтта ерекшелеңіз және мәтінмәндік мәзірдеЖазбаларға қосу батырмасын басыңыз. Егер мәтінде сілтемелер болса, олар да сақталады. Суреттерді дәл осылай көшіруге болмайды.

Бүйірлік тақтадағы белгішені жою
 1. Бүйірлік тақтаға тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз.
 2. Ескертпелер опциясын өшіріңіз.