Жедел пернелер

Шектеу. Яндекс Браузердегі жедел пернелерді өшіруге және баптауға болмайды. Ерекшелік — кеңейтімдерге арналған жедел пернелер.
Қойындылар, қойындылар тобы, бетбелгілер мен тарих
Қойындылар Жаңа қойындыны жасау

Ctrl + T

Сілтемені жаңа қойындыда ашу

Ctrl + сілтемені басыңыз

Сілтемені жаңа қойындыда оған ауысу арқылы ашу

Ctrl + Shift + сілтемені басыңыз

Белсенді қойындыны жабу

Ctrl + W

Ctrl + F4

Ағымдағы терезедегі барлық қойындыларды жабу

Ctrl + Shift + W

Соңғы жабық қойындыны ашу

Ctrl + Shift + T

Бір қойынды оңға ауысу

Ctrl + Tab

Ctrl + PageDown

Бір қойынды солға ауысу

Ctrl + Shift + Tab

Ctrl + PageUp

Қойындыны реттік нөмірі бойынша таңдау (1-ден 8-ге дейін)

Ctrl + 1-8

Соңғы қойындыны таңдау

Ctrl + 9

Қойындыларды басқару панелін ашу

Ctrl + Shift + E

Қойынды топтары Негізгі топқа ауысу Alt + Shift + 1
Алғашқы жасалған топқа ауысу

Alt + Shift + 2

Топқа оның реттік нөмірі бойынша ауысу

Alt + Shift + 3—8

Соңғы топқа ауысу

Alt + Shift + 9

Бетбелгілер Ағымдағы бет үшін бетбелгіні жасау

Ctrl + D

Барлық ашық беттердің бетбелгілерін жасау

Ctrl + Shift + D

Бетбелгі бағыттауышын ашу

Ctrl + Shift + O

Бетбелгілер тақтасын қосу немесе алып тастау

Ctrl + Shift + B

Бетбелгілер тақтасына өту

Alt + Shift + B

Тарих Жүктелген файлдар тізімін ашу

Ctrl + J

Тарих қаралымын ашу

Ctrl + H

Тарихты, кеш және жүктеулерді тазарту құралын ашу

Ctrl + Shift + Del

Терезелер
Жаңа терезені жасау

Ctrl + N

Инкогнито режимінде жаңа терезені құру

Ctrl + Shift + N

Ашық терезені жабу

Alt + F4

Сілтемені жаңа терезеде ашу

Shift + сілтемені басу

Терезені толық экранға жаю немесе толық экрандық режимнен шығу

F11

Бет
Навигация Артқа өту

Alt +

Алға өту

Alt +

Яндекстің басты бетіне өту

Alt + Home

Беттің жүктелуін тоқтату

Esc

Парақшаны жаңарту

F5

Ctrl + R

Парақшаны кешті пайдаланбай жаңарту (парақшаны сайттан жүктеп алу)

Shift + F5

Ctrl + Shift + R

Парақшаны бір экранға жоғары айналдыру

Shift + Space

PageUp

Бетті бір экранға төмен айналдыру

Space

PageDown

Парақшаны көлденеңінен айналдыру Shift + тінтуір дөңгелегін айналдыру
Беттің басына оралу

Home

Беттің соңына өту

End

Келесі интерактивті элементке ауысу Tab
Алдыңғы интерактивті элементке ауысу Shift + Tab
Ағымдағы парақшамен жұмыс Бетті … ретінде сақтау

Ctrl + S

Бетті басып шығару

Ctrl + P

Парақша өлшемін үлкейту

Ctrl + Плюс

Ctrl + тінтуір дөңгелегін жоғары айналдыру

Парақша өлшемін кішірейту

Ctrl + Минус

Ctrl + тінтуірдің дөңгелегін төмен айналдыру

Бет үшін 100% өлшемді орнату

Ctrl + 0

Оқу режимін қосу немесе сөндіру Alt + B
Мәтінмәндік мәзірді ашу

Shift + F10

Редакциялау Барлығын ерекшелеу

Ctrl + A

Көшіру

Ctrl + C

Қиып алу

Ctrl + X

Кірістіру

Ctrl + V

Бастапқы мәнерді сақтау арқылы кірістіру

жоқ

Болдырмау

Ctrl + Z

Файлды ашу

Ctrl + O

Белсенді көрсеткі режимін қосу немесе өшіру F7
Іздеу Ағымдағы парақшадан табу

Ctrl + F

F3

Бет бойынша іздеу кезінде келесі мәнге өту

F3

Ctrl + G

Бет бойынша іздеу кезінде алдыңғы мәнге өту

Shift + F3

Ctrl + Shift + G

Мекенжай жолағы
Мекен-жайды жаңа қойындыда ашу

Alt + Enter

Мекенжай жолағындағы мәтінді таңдау және Тақтаны ашу

Ctrl + L

Alt + D

F6

Мекен-жай жолына өту және әдепкі бойынша іздеу жүйесін қосу

Ctrl + K

Ctrl + E

Алдыңғы сөзге жүгіргіні жылжыту

Ctrl + 0

Меңзерді келесі сөзге жылжыту

Ctrl + 0

Меңзер алдында тұрған сөзді өшіру

Ctrl + Backspace

Меңзерден кейін тұрған сөзді жою

Ctrl + Del

www. және .com элементтерін мекенжайға қосу және алынған URL мекенжайын ашу

Ctrl + Enter

Тақта
Тақтаны ашу

Ctrl + L

Тақтадағы сайтқа өту

Alt + 1, 2... (сан — Тақтадағы плитка нөмірі, солдан оңға және жоғарыдан төмен қарай есептеледі)

Әзірлеу құралдары
Бастапқы кодты қарау

Ctrl + U

Elements қойындысында жасақтаушы құралдарын ашу және парақша элементтерін қарау режимін қосу

Ctrl + Shift + C

F12

Жасақтаушы құралдарын көрсету (соңғы ашық қойынды)

Ctrl + Shift + I

JavaScript консолін ашу

Ctrl + Shift + J

Әртүрлі
Браузер мәзірін ашу

Alt + F

Alt + E

Тапсырмалар менеджерін шақыру (қойындылар мен терезелер тоқтаған кезде)

Shift + Esc

Басқа Яндекс ID-ге ауысу

Ctrl + Shift + М

Браузерді жабу

Ctrl + Shift + Q

Браузерді жасыру

жоқ

Файлды (epub, pdf) алдын ала қаралымсыз жүктеу

Alt + сілтемені басу

Сілтемені пошта арқылы жіберу

жоқ

Арнайы таңбаларды қолдану

жоқ

Анықтама парақшасына өту

F1

Браузер терезесіндегі элементтер арасында ауысу. Толығырақ F6 жылдам пернесі бөлімінде келтірілген

F6

Ақылды жол белгішелеріне өту

Ескертпе. Егер сізде Zoom орнатылған болса, ол осы пернелер тіркесімін қолдана алады. Оны Zoom баптауларында өшіре аласыз.

Alt + Shift + T