Парақшалар, суреттер және бейнелерді аудару

Кірістірілген аудармашы Яндекс Браузеринтерфейсінде қолданылатын тілде сөздер мен сөз тіркестерін көрсетеді. Сондай-ақ, ол суреттердегі жазуларды таниды және түпнұсқа мәтіннің үстіне аударма береді.

 1. Парақшалар, сөздер мен тіркестерді аудару
 2. Шет тіліндегі емлені тексеру
 3. Суреттерді аудару
 4. Аударма баптаулары
 5. Аудармашыны өшіру
 6. Аударма кезіндегі қиындықтар

Парақшалар, сөздер мен тіркестерді аудару

Браузер жүктелген беттің тілін автоматты түрде анықтайды және егер ол интерфейс тілінен өзгеше болса, оны аударуды ұсынады. белгішесін Ақылды жолда баса отырып, аударма терезесін шақыртуға болады.

 • Парақша мәтінін Браузер интерфейсі тіліне аудару үшін, терезеде Аудару батырмасын басыңыз. Бастапқы тілдегі бетті қайтару үшін терезеде Түпнұсқаны көрсету батырмасын басыңыз.

 • Егер сіз парақшаны басқа шет тіліне аударғыңыз келсе, оны терезеде  → Басқа тілге аудару батырмасын басу арқылы қолмен көрсетіңіз.

  Егер сіз парақшаны бір тілге аударып, содан кейін аударма тілін өзгерткен болсаңыз, онда суреттер автоматты түрде жаңа тілге аударылады.

 • Аударылған парақшаның мәтінін түпнұсқа тілде көру үшін тінтуір сілтеуішін сөйлемге апарыңыз. Түпнұсқа мәтін қалқымалы терезеде пайда болады.

  Ескертпе.

  Егер мәтіні бар қалқымалы терезе пайда болмаса:

  1.  → Параметрлер → Құрал-саймандар батырмасын басыңыз.
  2. Аудармашы бөлімінде Мәтіннің түпнұсқасы көрсетілген қалқымалы терезелерді көрсету опциясын қосыңыз.

Шет тіліндегі емлені тексеру

Браузер енгізу формаларында емлені тексереді (мысалы, поштамен жұмыс кезінде).

Енгізілген сөздікпен емлені тексеруді қосу
 1.  → Параметрлер → Жүйелік батырмасын басыңыз.
 2. Тіл және аймақ баптауларын ашыңыз.
 3. Емлені тексеру бөлімінде Тілді қосу батырмасын басыңыз.
 4. Тілдер терезесінің сол жағында тілді таңдаңыз.
  Ескертпе. Егер тізімде қажетті тіл болмаса, Тіл және аймақ баптаулары парақшасына оралыңыз. Парақшаларды көрсету тілі бөлімінде Тілді қосу батырмасын басыңыз және браузер қолдайтын тілдердің толық тізімінен қажеттіні таңдаңыз.
Пайдаланушы сөздігіне сөз қосу

Мәтінді енгізген кезде Браузер бейтаныс сөздердің астын сызып, көрсетеді. Егер сіз асты сызылған сөздің жазылуы дұрыс екендігіне сенімді болсаңыз, оған тінтуірдің оң жақ батырмасымен басып, Сөздікке қосу пәрменін таңдаңыз.

Сіз пайдаланушы сөздігін өңдей аласыз:

 1.  → Параметрлер → Жүйелік батырмасын басыңыз.
 2. Тіл және аймақ баптауларын ашыңыз.
 3. Емлені тексеру бөлімінде Пайдаланушы сөздігі батырмасын басыңыз.
 4. Сөздікті өңдеңіз:

  1. Беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы Қосу батырмасын басыңыз.
  2. Сөзді енгізіңіз.
  3. Қосуды басыңыз.

Суреттерді аудару

Суретке тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және мәтінмәндік мәзірде Суретті аудару тармағын таңдаңыз.

Қалған суреттерді аудару үшін:

 1. Тінтуір сілтеуішін суретке апарыңыз, кейін пайда болған белгішесіне басыңыз.
 2. Аударуды басыңыз.
Егер парақша автоматты түрде аударылса
 1. Тінтуір сілтеуішін суретке, содан кейін пайда болған немесе белгішесіне апарыңыз.
 2. Аудару (немесе Суреттегі мәтінді аудару) батырмасына басыңыз.
Ескертпе. Егер сурет шағын болса, онда аудармашы батырмасы көрінбейді. Суретке тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және мәтінмәндік мәзірде Суретті аудару тармағын таңдаңыз.

Суреттің түпнұсқасын көру үшін төмендегі әдістердің бірін қолданыңыз:

 • Тінтуір сілтеуішін суретке апарыңыз, кейін пайда болған белгішесіне басыңыз. Аударылды батырмасын басыңыз.
 • Суретке тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және мәтінмәндік мәзірде Түпнұсқаны көрсету батырмасын басыңыз.
 • Тінтуір сілтеуішін суретке апарыңыз және  → Суреттің түпнұсқасын қайтару батырмасын басыңыз.

Барлық суреттердегі аудармашы батырмасын жасыру үшін, кез келген суретке тінтуірді апарып,  → Батырманы жасыру тармағын басыңыз.

Аударма баптаулары

Әдепкі аударманы қосу

Белгілі бір тілдегі парақшаларды Браузер рұқсатты сұрамай-ақ, аудару үшін:

 1. Әдепкі бойынша аударманы қосқыңыз келетін тілде кез келген бетті ашыңыз.
 2.  →  → Басқа тілге аударуды басыңыз.
 3. Әрқашан <тіл атауы> тілінен <тіл атауы> тіліне аудару опциясын қосыңыз.
 4. Аударуды басыңыз.
Әдепкі аударманы өшіру
 1. Аударманы өшіргіңіз келетін тілде кез келген бетті ашыңыз.
 2.  →  → <Тіл атауынан> аударуды ұсынбау батырмасын басыңыз.
Әдепкі аударманы қайтару
 1. Аударманы қайта қосқыңыз келетін тілде кез келген бетті ашыңыз.
 2.  →  → <Тіл атауы> тілінен аударуды ұсынбау батырмасын басыңыз және опциясын өшіріңіз.
Парақша тілін автоматты түрде анықтауды жақсарту
 1.  → Параметрлер → Құрал-саймандар батырмасын басыңыз.
 2. Аудармашы бөлімінде Аударма сапасын жақсарту үшін Яндекске мәтін үзінділерін жіберу опциясы қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.

Аудармашыны өшіру

Егер сіз Браузердің шет тіліндегі парақшаларды аударуды ұсынғанын қаламасаңыз:

 1.  → Параметрлер → Құрал-саймандар батырмасын басыңыз.
 2. Аудармашы бөлімінде Тілі интерфейс тілінен ерекшеленетін беттерді аударуды ұсыну опциясын өшіріңіз.

Аударма кезіндегі қиындықтар

Аудармашы істемей тұр

Браузердегі аудармашы әдепкі бойынша қосылды. Сіз бұрын аудармашыны қолмен өшірмегеніңізге көз жеткізіңіз:

 1.  → Параметрлер → Құрал-саймандар батырмасын басыңыз.
 2. Аудармашы бөлімінде келесі опциялар қосулы болуы керек:
  • Тілі интерфейс тілінен өзгеше парақшаларды аударуды ұсыну;
  • Ерекшеленген сөздер мен сөз тіркестерін аудару;
  • Суреттерді аудару батырмасын көрсету.

Сондай-ақ, егер сіз оны көрген кезде аудармадан бас тартсаңыз, бет аударылмауы мүмкін. Бұл жағдайда:

 1. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз.
 2. Мәтінмәндік мәзірде Орыс тіліне аудару тармағын таңдаңыз.
Сурет аударылмайды

Егер суретте  белгішесі пайда болса, оны аудару мүмкін болмады. Аудармашы анықтығы жеткіліксіз суретті, курсивті немесе қолмен жазылған мәтінді танымайды.

Егер сурет кішкентай болса (мысалы, мәтіні бар батырма), аударма жасырулы тұруы мүмкін. Оны көру үшін тінтуір сілтеуішін суретке апарыңыз.