Баптаулар

Қойындының пішіні мен орналасуы

Қойындыларды браузер терезесінің төменгі бөлігіне жылжытуға болады:

  1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
  2. Қойындылар және топтар бөлімінде Қойындының сыртқы түрін баптауды басыңыз.
  3. Орналасуы бөлімінде Төменнен опциясын қосыңыз.

Содан кейін қойынды төменге жылжиды. Қойындыларды жоғарыға жылжыту үшін Қойындының сыртқы түрін баптау бөлімі баптауларындағы Жоғарыдан опциясын қосыңыз.

Қойындының пішінін өзгерту үшін:

  1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
  2. Қойындылар және топтар бөлімінде Қойындының сыртқы түрін баптауды басыңыз.
  3. Нысаны бөлімінде қойындының пішінін таңдаңыз.

Қойындылардың саны мен өлшемі

Яндекс Браузерде қойындылар саны шектелмейді, алайда қойындылардың көп саны процессор мен компьютер жадын жүктеуі мүмкін.

Ескертпе. Пайдаланушылар бірден бірнеше қойындыны ашып қойып пайдалана алады. Компьютер жадын және ресурстарын шамадан тыс жүктемеу үшін, Яндекс Браузер іске қосу кезінде он қойындыдан артық жүктемейді. Және бұл бір мезгілде емес, дәйекті түрде орындайды. Видео тек белсенді қойындыда ғана ойнай бастайды.
Қойындылардың өлшемі

Егер 50 қойындыдан артық ашсаңыз, олардың оң жағында  көлденең айналдыру белгішесі пайда болады. Қойындылар саны көп болған кезде олардың өлшемі тым кішіреймес үшін:

  1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
  2. Қойындылар және топтар бөлімінде Қойындының ең аз енін шектеу опциясын қосыңыз.
Қойындыларды алдын ала қарау

Қойындылар көп болған кезде қажетін табу қиын. Сондықтан тінтуір сілтеуішін қойындысының тақырыбына апарғанда Браузер парақшаның скриншотын көрсетеді. Егер қойындыны алдын ала тексеруді өшіргіңіз келсе:

  1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
  2. Қойындылар және топтар бөлімінде Шерту кезінде қойындының нобайларын көрсету опциясын қосыңыз.
Қойындыларды қайталау
Егер сіз сыртқы қосымшадан бір сілтеме арқылы бірнеше рет кездейсоқ өтсеңіз, Яндекс Браузер бірнеше бірдей қойынды ашады. Оған жол бермеу үшін   → Баптаулар → Интерфейс бөліміне өтіңіз және Сыртқы қолданбалардан өту кезінде қойындыларды қайталамау опциясын қосыңыз.