Қойынды мәселелері

Қойындылар синхрондалмайды
 1.  → Баптауларды басыңыз.
 2. Синхрондау бөлімінде Синхрондау баптаулары батырмасын басыңыз.
 3. Не синхрондау керек бөлімінде Ашық қойындылар опциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
Қойындылар кідіріп тұрады

Қате қойындыларды жабу немесе Браузер жұмысы статистикасын тапсырмаларды реттеушінің көмегімен пайдалануға болады. Тапсырмалар менеджерін ашу үшін   → Қосымша → Қосымша құралдар → Тапсырмалар диспетчері немесе Shift + Esc пернелерін басыңыз.

Жаңа қойынды жасалмайды

 Ctrl + Shift + Q пернелерін пайдаланып, браузерді жабыңыз.

Аппараттық жеделдетуді сөндіріп көріңіз:

 1.  → Параметрлер → Жүйелік батырмасын басыңыз.
 2. Өнімділік бөлімінде Мүмкін болса, аппараттық үдеуді пайдалану опциясын өшіріңіз.
 3. Браузерді Ctrl + Shift + Q пернелерінің тіркесімімен жабыңыз.
 4. Өзгерістер күшіне ену үшін Браузерді қайта қосыңыз.
Браузерді қайта іске қосқаннан кейін қойындылар мен топтар жоғалып кетті

Бұл мына жағдайлардың біріне байланысты болғаны мүмкін:

 • Іске қосу кезінде қойындылар мен топтарды қалпына келтіру опциясы  → Параметрлер → Интерфейс → Қойындылар мен топтар бөлімінде сөндірілген.
 • Бірнеше терезелері бар браузерді жаптыңыз. Қайта іске қосылғаннан кейін браузер соңғы жабылған терезені қалпына келтіреді. Басқа терезедегі қойындылар мен топтар ашылмайды.
 • Браузер жұмысында іркіліс болды.

Жоғалған қойындылар мен топтарға кіру үшін:

Қойындылар мен топтар жоғалса және браузердің бос терезесін жапсаңыз:

 1.  Ctrl + Shift + T пернелерін басыңыз. Жоғалып кеткен қойындылары бар жаңа терезе ашылады.
 2. Бос терезені жабыңыз.
 3. Браузердің тежеліп қалған үрдістерін жабу үшін Ctrl + Shift + Q пернелерін басыңыз.
 4. Браузерді қайта іске қосыңыз. Қойындылар мен топтар қалпына келтіріледі.
Браузер соңғы қойындымен бірге жабылады

Бұл браузердің екі немесе одан асатын терезесі ашық тұрса қалыпты болады — тек ағымдағы терезе ғана жабылады. Егер тек жалғыз терезе жабылса және браузер таңбасы хабарламалар бөлімінде қалатын болса, оған тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және Браузерді жабу батырмасын басыңыз. Браузерді қайтадан іске қосыңыз.

Терезе сүйретілмейді

Браузер терезесін сүйретіп апару үшін Ақылды жолдың мәтіндік өрісінен тыс бөлігі қолданылады. Тінтуір меңзерінде  түрі болуы тиіс. Егер тінтуір меңзерін Ақылды жолаққа апарған кезде сіз  курсорын көріп тұрсаңыз, тінтуір меңзерін оңға қарай жылжытыңыз.

Парақшада басып шығару батырмасы жоқ
 1. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен мәтінмәндік мәзірді ашып, Басып шығару пәрменін таңдаңыз.
 2. Қосылған принтерді таңдаңыз. Интерфейс басып шығару режиміне өтеді.