Синхрондау және қалпына келтіру

Қойындыларды синхрондау

Ескертпе. Қойынды топтары синхрондалмайды. Басқа құрылғыдан сіз осы компьютерде ашылған, бірақ топтары жоқ барлық қойындыларды көресіз.

Құрылғыларды синхрондаудан кейін өзіңіздің Яндекс ID бар басқа компьютерде, планшетте, смартфонда ашылған қойындыларын көре аласыз. Бұл мүмкіндік келесі жағдайларда пайдалы:

 • Егер сізде екі компьютер болса: үй және жұмыс. Жұмыс компьютерінде сіз сайтты қарап отырып, қойындыны жаппасаңыз. Үйде оны ашып, жұмысты жалғастыру керек.
 • Егер сізде мобильді құрылғы мен компьютер болса. Смартфон немесе планшетте сіз қызықты сайтты тауып, оны үлкен экранда көргіңіз келеді.
Синхрондау шарттары
 1. Барлық құрылғыларда (компьютер, смартфон, планшет) Яндекс Браузер орнатылуы тиіс.
 2. Барлық құрылғыларда синхрондау қосылуы тиіс.
 3. Құрылғыларда синхрондау кезінде бірдей Яндекс ID қолданылуы тиіс.
Басқа құрылғылардағы қойындыларды қарау
Компьютерде
 1.  → Баптауларды басыңыз.
 2. Парақшаның жоғарғы жағында Басқа құрылғылар қойындысына өтіңіз.
 3. Қажетті құрылғыны таңдаңыз.
Смартфонда
 1. Қойындылар саны көрсетілген таңбаға басыңыз (, егер 3 қойынды ашық болса).
 2.  белгішесін басыңыз.
 3. Қажетті құрылғыны таңдаңыз.
Планшетте
 1. Қойындылардың оң жағындағы  белгішесін басыңыз.
 2. Тақтаның сол жағындағы  белгішесін басыңыз.
 3. Қажетті құрылғыны таңдаңыз.

Қойындылар мен топтарды қалпына келтіру

Қайта іске қосқаннан кейін

Браузерді сөндіріп, қайта қосқаннан кейін қойындылар тобы мен қойындылар қалпына келіп отыруы үшін:

 1.  → Баптаулар → Интерфейс бөліміне басыңыз.
 2. Қойындылар және топтар бөлімінде Іске қосу кезінде қойындылар мен топтарды қалпына келтіру опциясын қосыңыз.
Назар аударыңыз. Автоматты түрде соңғы жабылған терезенің топтары мен қойындылары ғана қалпына келтіріледі. Егер сіз браузерде қосымша терезені жапсаңыз, оның қойындылары мен топтары жоғалып кетеді (бірер уақыт ішінде оларды әлі де қалпына келтіруге болады).

Егер сізде топтары бар бірнеше терезе ашық тұрса, ал топтар қайта іске қосқаннан кейін сізге қажет болмаса, браузерді Windows жүйесінде Ctrl + Shift + Q (macOS жүйесінде  + Q) пернелерінің көмегімен жабыңыз. Бұл жағдайда барлық терезелер, қойындылар мен қойынды топтары қалпына келтіріледі.

Қайта орнатқаннан кейін

Егер сіз Браузерді қайта орнатқаннан кейін қойындыларды және қойынды топтарын өз орындарында сақтау керек болса:

 1. Браузердің барлық терезелерін жабыңыз.
 2. Басқару тақтасын ашыңыз.
 3. Бағдарлама → Бағдарламалар мен компоненттер → Бағдарламаны жою батырмасын басыңыз.
 4. Бағдарламаны жою немесе өзгерту терезесінде Yandex бағдарламасын таңдаңыз.
 5. Тізімнің үстінде Жоюды басыңыз.
 6. Ашылған терезеде Браузер баптаулары, қаралым тарихы және басқа да деректерді жою опциясын сөндіріңіз.
 7. Жоюды басыңыз.
 8. Браузерді жою батырмасын басыңыз.
 9. Браузерді қайта орнатыңыз.
Ал егер браузердің деректері мен баптаулары жойылған болса?

Егер браузерді жою кезінде Браузер баптауларын, қаралым тарихын және басқа да деректерді жою опциясын қоссаңыз немесе Қайта орнатуды бассаңыз, онда сіз бұрын ашылған қойындыларды қалпына келтіре алмайсыз. Бірақ сіз синхрондалған тарихтағы қойындыларды қарай аласыз (бұл ретте қойынды топтары қолжетімсіз болады):

 1. Тарихты серверден компьютерге жіберу үшін синхрондауды қосыңыз.
 2. Ақылды жолды басыңыз және оның астында пайда болған Жақында жабылғандар қойындысына өтіңіз.