Қойындыларды басқару

Қойындыны ашу

 • Қойынды жасау — Ақылды жол үстіндегі  белгішесін басыңыз.
 • Қойындыны фонда ашу — тінтуірдің оң жақ батырмасымен сілтемені басыңыз және Сілтемені жаңа қойындыда ашуды таңдаңыз.
 • Қойындыны жаңа терезеде ашу — тінтуірдің оң жақ батырмасымен сілтемені басыңыз және Сілтемені жаңа терезеде ашу батырмасын басыңыз.

Қойындыны табу

Бүйірлік тақтада  (егер сізде 10 қойынды ашық тұрса, ) таңбасын басыңыз және іздеу жолағына қойындының атауын немесе мекенжайын енгізе бастаңыз — іздеу жолының астынан сіз іздеу сыбырсөздерін көресіз.

Қойындылармен жасалатын әрекеттер

 • Қойындыда дыбысты сөндіру — қойынды атауының оң жағындағы  таңбасын басыңыз.
 • Қойындыда дыбысты қосу — қойынды атауының оң жағындағы  таңбасын басыңыз.
 • Жақында жабылған қолданбаны ашу —   → Тарих батырмасына басыңыз және ашылған тізімнен қажетті қойындыны таңдаңыз. Немесе қосымшаның тақырыбына тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және Жаңа ғана жабылған қойындыны ашу баптауын таңдаңыз.
 • Парақшаның басына өту — беттің басына жылдам өту үшін қойындыға басыңыз; оралу үшін қойындыға қайта басыңыз.
 • Қойынды жаңарту — белгішесін Ақылды жолдың сол жағынан басыңыз.
 • Қойындыны жылжыту — қойындыға басыңыз және тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрыңыз. Содан кейін қойындыны солға немесе оңға жылжытыңыз.
 • Қойындыны бекіту — тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз және Қойындыны бекітуді таңдаңыз.
 • Қойындыны қайталау — тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз және Қайталауды таңдаңыз.
 • Қойындыны жаңа терезеге көшіру — қойындыға тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және Қойындыны көшіру → Жаңа терезе тармағын таңдаңыз.
 • Қойындыны жаңа топқа көшіру — қойындыға тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және Қойындыны көшіру → Жаңа топ тармағын таңдаңыз.
 • Қойындыны басқа топқа көшіру — қойындыға тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз, кейін Қойындыны көшіру тармағын таңдаңыз және тізімде қажетті топқа басыңыз.
 • Қойындыны жабу — қойындының тақырыбына тінтуір көрсеткішін апарып, пайда болған  белгішесін басыңыз.
  Ескертпе. Әдепкі түрде, қойынды жабылғаннан кейін сіз жабылған қойындының оң жағындағы қойындыға өтесіз. Бұрын белсенді болған қойындыға өту үшін  → Параметрлер → Интерфейс бөлімінде Қойынды жабылған кезде алдыңғы белсенді қойындыға өту опциясын қосыңыз.
 • Таңдалған қойындылардан басқа барлық қойындыларды жабу — тінтуірдің оң жақ батырмасымен қойындыға басыңыз және Басқа қойындыларды жабуды таңдаңыз.
 • Қойындының мазмұнын басып шығару — парақшаның бос тұрған бөлімінен тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз және Басып шығаруды таңдаңыз.

Бірнеше қойындымен жасалатын әрекеттер

Бірнеше қойындыны ерекшелеу үшін Ctrl (Windows) немесе (macOS) пернелерін ұстап тұрып, кезекпен басыңыз. Ерекшеленген кез келген қойындыға тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, қажетті пәрменді таңдаңыз (мысалы, сіз жаңа терезеде бірнеше қойындыны аша аласыз және оларды жаба аласыз).

Егер қойындылар бір-біріне жақын орналасса, Shift пернесін қолданыңыз:

 1. Shift пернесін басып тұрып, ерекшелегіңіз келетін бірінші қойындыға, кейін соңғысына басыңыз.
 2. Shift пернесін босатыңыз.
 3. Ерекшеленген қойындылардың кез келгеніне тінтуірдің оң жақ батырмасымен басып, қажетті пәрменді таңдаңыз.

Ерекшелеуді алып тастау үшін кез келген басқа қойындыға басыңыз.

Бүйірлік тақтадағы қойындылар

Көп қойынды ашулы тұрған кезде олардың арасында бағдар табу қиын. Яндекс Браузер қойындылар көп болған кезде олармен арнайы панель арқылы жұмыс істеуді ұсынады, онда қойындылар тігінен орналасқан тізім түрінде көрсетіледі және топтар бойынша топтастырылады.

Қойындыларды басқару панелін ашу үшін бүйірлік тақтада  (, егер 10 қойынды ашық тұрса) таңбасына немесе Ctrl + Shift + E Windows-та (Shift +  + E macOS-та) пернелерін басыңыз.

Ескертпе. Егер таңбасы болмаса, бүйір панельге тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз және Қойындыларды басқару опциясын таңдаңыз. Таңбаны алып тастау үшін Қойындыларды басқару опциясындағы белгіні алып тастаңыз.

Сіз қойындыларды төмендегілер арқылы басқара аласыз:

 1. Меңзерді тізімдегі қойындыға апарыңыз және қойындының сол жағында пайда болған таңбасына тінтуірдің сол жақ батырмасымен басыңыз.
 2. Панельдің төменгі бөлімінен таңбаларының бірін таңдаңыз:
  • — ерекшелеуді алып тастау үшін.
  • — қойынды мекенжайларының көшірмесін жасау үшін;
  • — қойындыларды жаңа терезеге ауыстыру үшін;
  • — қойындыларды жабу үшін.

Қойындылармен жұмыс істеуге арналған жылдам пернелер және тінтуір қимылдары

Жедел пернелер

Қойындылар арасында ауысу
Сол жақтағы қойындыға ауысу

Ctrl + PgUp

Ctrl + Shift + Tab

Оң жақтағы қойындыға ауысу

Ctrl + PgDown

Ctrl + Tab

Қойындыны реттік нөмірі бойынша таңдау (1-ден 8-ге дейін)

Ctrl + 1—8

Соңғы қойындыны таңдау

Ctrl + 9

Қойындыны ашу
Жаңа қойындыны жасау

Ctrl + T

Сілтемені жаңа қойындыда ашу

Ctrl + сілтемені басыңыз

Сілтемені жаңа қойындыда оған ауысу арқылы ашу

Ctrl + Shift + сілтемені басыңыз

Соңғы жабық қойындыны ашу

Ctrl + Shift + T

Қойындыларды басқару панелін ашу

Ctrl + Shift + E

Қойындыны жабу
Белсенді қойындыны жабу

Ctrl + W

Ctrl + F4

Тәуелді қойындылар мен терезелер
Тапсырма реттеушісін ашу

Shift + Esc

Тінтуір қимылдары

Қимылдарды орындау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басып тұрыңыз. Ымды орындап, батырманы жіберіңіз.

Назар аударыңыз. Егер сіз macOS-та бір тамақты тышқан қолдансаңыз, барлық қимылдарды Ctrl пернесі мен тінтуір батырмасын ұстап отырып орындау қажет.
Тінтуір қимылдары
Соңғы жабық қойындыны қалпына келтіру

Қойындыны жабу