Оқу режимі

Сайт беттерін оқу үшін ыңғайлы түрде көрсетеді. Жарнама баннерлері немесе сайтты басқару тақталары сияқты назар аударатын элементтер жасырылады. Оқу режимінде көзге жүктемені азайту үшін қаріп өлшемін немесе фон түсін орнатуға болады.

  1. Оқу режимі дегеніміз не?
  2. Оқу режиміне өту
  3. Оқу режимін баптау
  4. Парақша бойынша қозғалуға арналған ыстық пернелер
  5. Оқу режимін өшіру

Оқу режимі дегеніміз не?

Оқу режимі — бұл экранда тек мәтін мен суретті немесе бейнені көрсететін бетті қарау режимі. Беттің қалған элементтері — баннерлер, сайтты басқару элементтері немесе әлеуметтік желі батырмалары — жасырылады.

Кеңес. Браузердің жоғарғы панелін экраннан алып тастау арқылы мәтін үшін тағы да біраз орын босата аласыз. Ол үшін толық экран режиміне F11 батырмасын басу арқылы өтесіз. Толықэкрандық режимінен шығу үшін қайтадан F11 батырмасын басыңыз.

Оқу режиміне өту

Шектеу. Егер Ақылды жолда белгішесі болмаса, бұл бет үшін оқу режимін қосу мүмкін емес.
Ақылды жолда белгішесін басыңыз.

Басқа бетке көшкен кезде немесе оқу режимі қойындысын қайта қосу керек.

Оқу режимін баптау

Ақылды жолдың астындағы баптаулар тақтасында фон түсін, қаріп мәнерін және өлшемін өзгертуге болады. Сіз таңдаған безендіру оқу режимінде жаңадан ашылатын барлық құжаттар үшін әдепкі бойынша қолданылады.

Бетті айналдырған кезде, баптаулары бар тақта жоғалады. Оны қайтару үшін беттің басына өтіңіз.

Парақша бойынша қозғалуға арналған ыстық пернелер

Ыстық пернелер
Парақшаны бір экранға жоғары айналдыру

Shift + Space

PageUp

Бетті бір экранға төмен айналдыру

Space

PageDown

Беттің басына оралу

Home

Беттің соңына өту

End

Оқу режимін өшіру

Оқу режимінен шығу үшін:

Ақылды жолда Оқу режимі белгішесін басыңыз.

Ақылды жолда оқу режимі батырмасын өшіру үшін:

  1.  → Баптауларды басыңыз.
  2. Интерфейсті ашыңыз.
  3. Ақылды жол бөлімінде Оқу режимін қосу батырмасын көрсету опциясын өшіріңіз.