Бетбелгілер

Бетбелгілер — бұл қажетті беттерге сақталған сілтемелер.

Ескертпе. Егер Яндекс Браузеріңізде бірнеше пайдаланушылар жұмыс істесе әрқайсысы үшін жеке профиль жасаңыз. Сонда басқа пайдаланушылардың бетбелгілері сіздің тізіміңізде пайда болмайды.
 1. Бетбелгіні жасау
 2. Бетбелгілерді қарау
 3. Бетбелгі тақтасы
 4. Бетбелгімен әрекеттер
 5. Бетбелгілерді импорттау
 6. Бетбелгілерді файлға экспорттау
 7. Бетбелгілерді синхрондау
 8. Бетбелгілерді қалпына келтіру
 9. Бетбелгілермен жұмыс істеуге арналған жылдам пернелер

Бетбелгіні жасау

 1. Бетбелгілерге қосқыңыз келетін бетті ашыңыз.
 2. Ақылды жолдың оң жағындағы  белгішесін басыңыз. Экранда қалқымалы тақта пайда болады.
 3. Қажет болса, бетбелгі атауын өңдеңіз. Бұл үшін атаудың оң жағындағы белгішесін басыңыз.
 4. Бетбелгі әдепкі бойынша сол қалта немесе алдыңғы топтамаға сақталады.
  • Бетбелгіні басқа топтама немесе қалтаға қосу үшін оның Таңдаулыға бөліміндегі атауына басыңыз. Дайын батырмасын басыңыз.
  • Бетбелгіні жаңа топтамаға сақтау үшін Таңдаулыларға бөлімінде Жаңа топтамаға батырмасын басыңыз. Жаңа топтаманың атауын енгізіңіз және Дайын батырмасын басыңыз.

Бетбелгілерді қарау

Қажетті бетбелгіні тез табу үшін  белгішесін бүйірлік тақтадан басыңыз және іздеуге бетбелгі атауын енгізіңіз.

Ескертпе. Егер белгішесі қажет болмаса, тінтуірдің оң жақ батырмасымен бүйірлік тақтаны басыңыз және опциядан Бетбелгілер белгісін алып тастаңыз.

Барлық бетбелгілерді ашу үшін:

 1.  → Бетбелгілер → Бетбелгі бағыттауышын басыңыз.
 2. Ашылған тізімнен қажетті бетбелгілері бар қалтаны таңдаңыз.

Браузерді әртүрлі құрылғыларда синхрондасаңыз, сол жақ мәзірде құрылғы атауы бар қалталар пайда болады (мысалы, Смартфон немесе Планшет). Толығырақ Бетбелгілерді қадамдастыру бөлімін қараңыз.

Егер бетбелгілерді басқа браузерден импорттасаңыз, тасымалданған қалталар сол жақ мәзірде пайда болады. Қалта атаулары бұрынғыдай қалады. Толығырақ Бетбелгілерді импорттау бөлімін қараңыз.

Кеңес. Бетбелгілерді әліпби бойынша сұрыптау үшін парақшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  → Тақырып бойынша реттеуді басыңыз.

Бетбелгі тақтасы

Бетбелгі және бетбелгі қалталары Ақылды жолдың астындағы бетбелгі тақтасында бейнеленеді.

Бетбелгі тақтасын бірнеше жолмен қосуға немесе өшіруге болады:

 → Бетбелгілер → Бетбелгі тақтасын көрсетуді басыңыз.

Бетбелгі тақтасындағы сайт фавиконкасы

Әдепкі бойынша бетбелгілер тақтасында тек сайт атаулары көрсетіледі. Оларға фавиконкаларды қосуға болады:

 1.  → Параметрлер → Интерфейс бөліміне басыңыз.
 2. Бетбелгі тақтасы бөлімінде Бетбелгі тақтасын көрсету опциясын қосыңыз.
 3. Сайттардың белгішелерін көрсету опциясын қосыңыз.

Орынды үнемдеу үшін бетбелгілер тақтасында сайт атауларынсыз фавиконкаларды ғана қалдырыңыз:

 1. Бетбелгілер панелі қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
 2.  → Параметрлер → Интерфейс бөліміне басыңыз.
 3. Бетбелгі панелі бөлімінде Бетбелгі панелін көрсету опциясын қосыңыз.
 4. Сайттардың белгішелерін көрсету опциясын қосыңыз.
 5. Бетбелгі тақтасында қалаған бетбелгіні табыңыз.
 6. Мәтінмәндік мәзір опциясын шақырыңыз және Өзгерту тармағын басыңыз.
 7. Бетбелгіні өзгерту терезесіндегі Атауы өрісін тазартыңыз.
 8. Сақтау батырмасын басыңыз.

Бетбелгімен әрекеттер

Бетбелгінің атын ауыстыру
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгі мәтінмәндік мәзірін шақырыңыз және Өзгерту батырмасын басыңыз.
 3. Бетбелгі атауын өзгертіңіз. Бетбелгі тақтасында сайт атауының орнына оның фавиконкасы көрсетілгенін қаласаңыз, бетбелгі атауымен өрісті тазалаңыз.
Кеңес. Қалтаның атын өзгерту үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, Атын қайта өзгерту тармағын таңдаңыз. Қалтаның атауын өңдеңіз.
Бетбелгіні немесе қалтаны өшіру
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгі немесе қалта мәтінмәндік мәзірін шақырыңыз және Жою тармағын басыңыз.
Бетбелгіні басқа қалтаға ауыстыру
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Тінтуір көрсеткішін көшіргіңіз келетін бетбелгіге апарыңыз.
 3. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, бетбелгіні басқа қалтаға апарыңыз.
Жаңа қалтаманы жасау
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Беттің сол жағында жаңа қалтаны жасағыңыз келетін қалтаны таңдаңыз.
 3. Парақшаның оң жағындағы  → Қалтаны қосу белгішесін басыңыз.
 4. Қалтаның атауын өңдеңіз және Enter батырмасын басыңыз.

Бетбелгілерді импорттау

Басқа браузерден
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгілерді басқа шолғыштан импорттау батырмасын басыңыз.
 2. Деректерді импорттау терезесінде бетбелгілерді тасымалдайтын браузерді таңдаңыз.
 3. Бетбелгілер опциясын таңдаңыз. Егер тек соларды көшіргіңіз келсе, қалған опцияларды өшіріңіз.
 4. Тасымалдау батырмасын басыңыз. Бетбелгілердің сәтті тасымалданғаны туралы хабарлама бар терезе пайда болады.
 5. Қажет болса, Бетбелгі тақтасын көрсету опциясын өшіріңіз.
 6. Жақсы батырмасын басыңыз.
HTML пішіміндегі файлдан
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгілер тақтасы жолында оң жақтағы  → Бетбелгілерді HTML файлынан импорттау батырмасын басыңыз.
 3. Бетбелгілері бар файл жолын көрсетіңіз және Ашу батырмасын басыңыз.

Жүктелген бетбелгілер мында орналастырылады:

 • егер Браузерде осыған дейін бетбелгілер болса, HTML-файлдағы бетбелгілер қалтасында;
 • егер бұрын Браузерде бетбелгілер болмаса, бетбелгілердің түбінде.

Бетбелгілері бар қалтаны атын ауыстыру, тасымалдау немесе жоюға болады. Толығырақ Бетбелгімен әрекеттер бөлімін қараңыз.

Бетбелгілерді файлға экспорттау

 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Парақшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  → Бетбелгілерді HTML-файлына экспорттау батырмасын басыңыз.
 3. Бетбелгілермен файлды сақтау үшін орынды таңдаңыз.
 4. Файл атауын көрсетіңіз және Сақтау батырмасын басыңыз.

Бетбелгілерді синхрондау

Синхрондаудан кейін браузерде барлық синхрондалған құрылғылардан (компьютер, планшет, смартфон) бетбелгілер көрсетіледі.

Бетбелгілерді синхрондау ерекшеліктері:

 • Бір құрылғыда бетбелгілерді қосқан немесе жойған болсаңыз, бұл өзгерістер желідегі басқа құрылғыларда көрсетіледі.
 • Егер бір бет үшін бетбелгілерді әртүрлі құрылғыларда сақтасаңыз, сервермен басқаларынан ерте синхрондалған бетбелгі сақталады.
 • Бір үлгідегі құрылғылардың бетбелгілері ортақ тізімге біріктіріледі. Мысалы, қадамдастыру екі компьютер мен смартфонда қосылса, смартфондағы бетбелгілерде Компьютер қалтасын көресіз және онда екі компьютердегі бетбелгілер біріктіріледі.

Басқа құрылғыдағы бетбелгілерді көру үшін:

 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Сол жақ қалталар тізімінен қажетті құрылғыны таңдаңыз.

Бетбелгілерді синхрондауды өшіру үшін:

 1.  → Параметрлер → Синхрондау баптаулары батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгілер опциясын өшіріңіз.

Содан кейін басқа құрылғылардағы бетбелгілер Бетбелгі реттеушісінде көрсетілмейді.

Егер бетбелгілер синхрондалмаса, синхрондау баптауларында Бетбелгілер опциясының қосылғанын тексеріңіз.

Бетбелгілерді қалпына келтіру

 • Егер сіз browser://bookmarks/ парақшасындағы бетбелгілерді жойып тастаған болсаңыз, оң жақ жоғарғы бұрыштағы  → Жоюды болдырмау батырмасын басыңыз.

  Маңызды. Егер browser://bookmarks/ парақшасын қайта жүктеген немесе бетбелгілерді жойғаннан кейін бірден басқа парақшаға өткен болсаңыз, бетбелгілерді мұндай әдіспен қалпына келтіре алмайсыз.
 • Егер HTML файлында бетбелгілердің сақтық көшірмесін сақтаған болсаңыз, файлдағы бетбелгілерді импорттаңыз.

Бетбелгілермен жұмыс істеуге арналған жылдам пернелер

Жедел пернелер
Ағымдағы бет үшін бетбелгіні жасау

Ctrl + D

Барлық ашық беттердің бетбелгілерін жасау

Ctrl + Shift + D

Бетбелгі бағыттауышын ашу

Ctrl + Shift + O

Бетбелгі тақтасын қосу немесе өшіру

Ctrl + Shift + B