Деректер тасымалы

ОЖ-ны қайта орнатқан кезде деректерді жоғалтпаудың немесе оларды басқа компьютерге Яндекс Браузер көшірудің басқа әдістері бар.

 1. Браузер синхрондауы арқылы
 2. Жеке профиль арқылы
 3. Файл арқылы (бетбелгілер мен құпиясөздер)

Браузер синхрондауы арқылы

Назар аударыңыз. Егер сіздің Браузеріңізде бірнеше профиль қолданылса, синхрондау алдында өз профиліңізде отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Әйтпесе, синхрондау кезінде белсенді профиль иесімен деректерді (оның ішінде құпиясөздерді) бөлісе аласыз.

Синхрондау барлық құрылғыларыңыздан деректерге қол жеткізуге және ОЖ-ны қайта орнату кезінде деректерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Синхрондау барысында деректер Яндекс серверіне қорғалған арна арқылы жіберіледі, құпиясөздер шифрланған түрде сақталады. Сервердегі деректер авторлану жүйесімен қорғалған.

Синхрондауға болатын деректер:

 1. Яндекс ID-мен кіріңіз және құрылғыңыздағы синхрондауды қосыңыз.
 2. Синхрондағыңыз келетін деректерді таңдаңыз:

  1.  → Параметрлер → Синхрондау баптаулары батырмасын басыңыз.
  2. Опцияларды сізге қажетті деректер синхрондалатындай етіп қосыңыз.
 3. Деректердің серверге көшірілуін күтіңіз (интернет жылдамдығы мен деректер санына байланысты жүктеу 20 минутты алуы мүмкін).
 4. Деректерді серверге жүктегеннен кейін жүйені қайта орнату кезінде болуы мүмкін ақаулардың алдын алу үшін сихнрондауды өшіріңіз.
 5. ОЖ-ны қайта орнатыңыз және Браузерді орнатыңыз.
 6. Синхрондауды қосыңыз және дәл сол Яндекс ID-ді қолданатыныңызға көз жеткізіңіз. Деректеріңіз Браузерге қосылады.
Ескертпе. Тақтаны бөлек қалпына келтіру қажет. Қойындылар да бұрынғы түрінде қалпына келтірілмейді, бірақ Басқа құрылғылар қойындысында қолжетімді болады.

Жеке профиль арқылы

Назар аударыңыз. Мұндай әдіспен құпиясөздер, кеңейтімдер мен баптауларды тасымалдауға болады. Деректерді синхрондау арқылы тасымалдауға кеңес береміз.

Жеке профиль баптаулар мен деректердің жеке жинағын компьютеріңізде сақтайды. Профиль Браузерді орнату кезінде автоматты түрде құрылады. Профильді жаңа құрылғы немесе қайта орнатылған ОЖ-ға көшіруге болады.

Профильде қандай деректер сақталады:

Ескертпе. Құпиясөздерді бөлек файл арқылы тасымалдауға кеңес береміз, бұл сенімді әдіс. Егер сіз құпиясөздерді профиль арқылы тасымалдағаңыз келсе, міндетті түрде мастер-құпиясөзді жасаңыз. әйтпесе, Браузер тасымалдағаннан кейін құпиясөздердің шифрын шеше алмайды.

Браузер профильдері User Data қалтасында сақталады. Олардың бәрін көшіріп, содан соң қажет емесін баптаулардан жойып тастаған жөн:

 1.  → Қосымша → Браузерді жабу немесе мына пернелерді басу арқылы Ctrl + Shift + Q Браузерді жабыңыз.
 2. Бағыттауышта С:\Пайдаланушылар\Есептік жазбаңыздың аты\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data қалтасын ашыңыз және оны флешка сияқты жинақтауышқа көшіріңіз. AppData қалтасы жасырын болып табылады. Оны көру үшін жасырын қалталарды көрсетуді қосыңыз.
 3. Браузерді жаңа құрылғы немесе қайта орнатылған ОЖ-ға Орнатыңыз.
 4. Бағыттауышта С:\Пайдаланушылар\Есептік жазбаңыздың аты\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser қалтасын ашыңыз және оған флэшкадағы User Data қалтасын кірістіріңіз.
 5. Браузерді іске қосыңыз. Егер бірнешеуін тасымалдаған болса, қажетті профильді таңдаңыз.
 6. Деректер мен баптаулардың Браузерге қосылғанын тексеріңіз. Қажетсіз профильдерді жойыңыз.

Файл арқылы (бетбелгілер мен құпиясөздер)

Егер сіз тек құпиясөздерді немесе бетбелгілерді сақтауыңыз керек болса, файл арқылы тасымалдауды пайдаланыңыз.

 1. Құпиясөздер
 2. Бетбелгілер

Құпиясөздер

 1. Құпиясөздерді экспорттаңыз:
  Құпиясөз қойылған мұрағатқа
  Ескертпе. Архив ZIP форматында жүктеледі.
  1.  → Құпиясөздер мен карталарды басыңыз.
  2. Құпиясөздерді ашыңыз.
  3. Егер сіз мастер-құпиясөз құрған болсаңыз, оны қоймаға қосылу үшін енгізіңіз.
  4. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы  → Құпиясөздерді экспорттау батырмасын басыңыз.
  5. Құпиясөзбен қорғалған архивке опциясын таңдаңыз.
  6. Ұзындығы 6 таңбадан кем емес құпиясөзді енгізіңіз.
  7. Растау үшін құпиясөзді қайта енгізіңіз және Экспорттау батырмасын басыңыз.
  8. Егер компьютердегі тіркелгіңізге құпиясөзді пайдалансаңыз, оны жүйелік құпиясөзді сұрау терезесінде енгізіңіз.
   Ескертпе. Егер сізде мастер-құпиясөз жасалған болса, жүйелік құпиясөз сұралмайды. Сондай-ақ Linux-те жүйелік құпиясөз жоқ.
  9. Мұрағатты атаңыз және оны сіз үшін ыңғайлы жерде сақтаңыз.
  CSV файлына
  Ескертпе. Құпиясөздер файлда шифрланбаған түрде сақталады, әйтпесе оларды Браузерге импорттауға болмайды.
  1.  → Құпиясөздер мен карталарды басыңыз.
  2. Құпиясөздерді ашыңыз.
  3. Егер сіз мастер-құпиясөз құрған болсаңыз, оны қоймаға қосылу үшін енгізіңіз.
  4. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы  → Құпиясөздерді экспорттау батырмасын басыңыз.
  5. Мәтіндік файлға опциясын таңдаңыз және Экспорттау батырмасын басыңыз.
   Ескертпе. Егер сізде мастер-құпиясөз жасалған болса, жүйелік құпиясөз сұралмайды. Сондай-ақ Linux-те жүйелік құпиясөз жоқ.
  6. Егер компьютердегі тіркелгіңізге құпиясөзді пайдалансаңыз, оны жүйелік құпиясөзді сұрау терезесінде енгізіңіз.
  7. Файлды атаңыз және оны сіз үшін ыңғайлы жерде сақтаңыз.
 2. Браузерді жаңа құрылғы немесе қайта орнатылған ОЖ-ға Орнатыңыз.
 3. Құпиясөздерді Браузерге импорттаңыз:
  1.  → Құпиясөздер мен карталарды басыңыз.
  2. Құпиясөздерді ашыңыз.
  3. Егер сіз мастер-құпиясөз құрған болсаңыз, оны қоймаға қосылу үшін енгізіңіз.
  4. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы  → Құпиясөздерді импорттау батырмасын басыңыз.
  5. Импорт дереккөзін таңдаңыз терезесінде құпиясөздерді импорттағыңыз келетін бағдарламаны көрсетіңіз.
   • Yandex Browser (*.zip) — сіз экспорттау кезінде орнатқан құпиясөзді енгізу қажет болады.
   • Yandex Browser (*.csv)
  6. Құпиясөздер файлын көрсетіңіз және Ашуды басыңыз.

  Импорт басталады. Импорт аяқталғаннан кейін Браузер қосылған құпиясөздер санын хабарлайды.

  Импорттан кейін Браузермен жасалған кілтпен шифрланады. Жақсы қорғау үшін мастер-құпиясөз және қосалқы шифрлау кілтін құруды ұсынамыз.

Бетбелгілер

 1. Бетбелгілерді файлға экспорттаңыз:
  1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
  2. Парақшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  → Бетбелгілерді HTML-файлына экспорттау батырмасын басыңыз.
  3. Бетбелгілермен файлды сақтау үшін орынды таңдаңыз.
  4. Файл атауын көрсетіңіз және Сақтау батырмасын басыңыз.
 2. Браузерді жаңа құрылғы немесе қайта орнатылған ОЖ-ға Орнатыңыз.
 3. Бетбелгілерді Браузерге импорттаңыз:

  1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
  2. Беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы  → HTML файлынан бетбелгілерді импорттауды басыңыз.
  3. Бетбелгі бар файлды көрсетіңіз және Ашу батырмасын басыңыз.

  Жүктелген бетбелгілер HTML-файлдағы бетбелгілер қалтасында орналастырылады.