Безендіру тақырыбы

Ескертпе. Chrome каталогынан жүктелген тақырыптар Яндекс Браузермен үйлеспейді.

Әдепкі бойынша Браузер элементтері (қойындылар, Ақылды жол және т.б.) ашық фонда көрсетіледі. Қара немесе түрлі-түсті безендіру тақырыбын таңдау үшін:

  1.  → Параметрлер → Интерфейс бөліміне басыңыз.
  2. Түс схемасы бөлімінде қажеттісін таңдаңыз.
Шектеу. Егер сіз қара тақырыпты таңдасаңыз және Браузер тек онымен үйлесімді фондарды таңдағанын қаласаңыз, Браузердің қараңғы тақырыптарында қара фондарды қолдану опциясын қосыңыз.