Импорт және экспорт

Бетбелгілерді импорттау

Басқа браузерден
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгілерді басқа шолғыштан импорттау батырмасын басыңыз.
 2. Деректерді импорттау терезесінде бетбелгілерді тасымалдайтын браузерді таңдаңыз.
 3. Бетбелгілер опциясын таңдаңыз. Егер тек соларды көшіргіңіз келсе, қалған опцияларды өшіріңіз.
 4. Тасымалдау батырмасын басыңыз. Бетбелгілердің сәтті тасымалданғаны туралы хабарлама бар терезе пайда болады.
 5. Қажет болса, Бетбелгі тақтасын көрсету опциясын өшіріңіз.
 6. Жақсы батырмасын басыңыз.
HTML пішіміндегі файлдан
 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгілер тақтасы жолында оң жақтағы   → Бетбелгілерді HTML файлынан импорттау батырмасын басыңыз.
 3. Бетбелгілері бар файл жолын көрсетіңіз және Ашу батырмасын басыңыз.

Жүктелген бетбелгілер мында орналастырылады:

 • егер Браузерде осыған дейін бетбелгілер болса, HTML-файлдағы бетбелгілер қалтасында;
 • егер бұрын Браузерде бетбелгілер болмаса, бетбелгілердің түбінде.

Бетбелгілері бар қалтаны атын ауыстыру, тасымалдау немесе жоюға болады. Толығырақ Қалталар құрылымы бөлімін қараңыз.

Бетбелгілерді файлға экспорттау

 1.  → Таңдаулы → Бетбелгі реттегішi батырмасын басыңыз.
 2. Бетбелгілер тақтасы жолының оң жағындағы   → Бетбелгілерді HTML файлына экспорттау батырмасын басыңыз.
 3. Бетбелгілермен файлды сақтау үшін орынды таңдаңыз.
 4. Файл атауын көрсетіңіз және Сақтау батырмасын басыңыз.