Яндекс Еда сервисінің пайдаланушы келісімі

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1.Осы құжаттың мақсатында төменде берілген терминдер келесі мағынада пайдаланылады:

Яндекс Еда Сервисі, Сервис — Сервис Пайдаланушысына Пайдаланушы келісімінде көзделген шарттармен Тауарға және Жеткізуге Тапсырыс беруді жүзеге асыру мүмкіндігін беретін Яндекстің және «ЯНДЕКС» ЖШҚ-ның немесе оның үлестес тұлғаларының барлық веб-сайттарын (Интернет желісінде http://eda.yandex мекенжайы бойынша орналастырылғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей), ЭЕМ арналған бағдарламаларын (мобильдік құрылғыларға арналған өзге де бағдарламалар) білдіреді.

Пайдаланушы — Тауарға және Жеткізуге Тапсырыс беруді жүзеге асыру мақсатында Сервисті Пайдаланушы келісімінде көзделген шартпен пайдаланатын тұлға.

Авторландырылған пайдаланушы — Сервисте тіркеу кезінде оған берілген логин мен құпиясөздің көмегімен Сервисте авторландырылған Пайдаланушы.

Мейрамхана — Сервис Пайдаланушылары Тапсырысты рәсімдеген кезде оларға Тауарды дайындауды және/немесе сатуды жүзеге асыратын, сондай-ақ тиісті мүмкіндік Сервисте көзделген жағдайда Сервис Пайдаланушыларына Тауарды Жеткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер;

Дүкен — Сервис Пайдаланушылары Тапсырысты рәсімдеген кезде оларға Тауарды дайындауды және/немесе сатуды жүзеге асыратын, сондай-ақ тиісті мүмкіндік Сервисте көзделген жағдайда Сервис Пайдаланушыларына Тауарды Жеткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер;

Дәріхана — фармацевтикалық қызметпен айналысуға лицензиясы бар, тапсырысты ресімдеу кезінде Сервис пайдаланушыларына тауарды өткізуді жүзеге асыратын, сондай-ақ тиісті мүмкіндік сервисте көзделген жағдайда сервис пайдаланушыларына тауарды жеткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер;

Тапсырыс — Пайдаланушы Сервисте рәсімдеген Тауарға және Жеткізуге тапсырыс, оның нәтижесінде Пайдаланушы, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші белгілеген және Сервисте орналастырылған шартпен, Мейрамханамен Тауарды дайындау және/немесе сату шартын, және Жеткізушімен (немесе, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, — Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханамен) осы Тауарды жеткізу шартын жасасады;

Шарт — Тапсырысты рәсімдеу нәтижесінже Пайдаланушы және Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші арасында жасалатын, Мейрамхана Дүкен және/немесе және/немесе Дәріханамен, немесе Дәріханамен Тауарды өткізу туралы шартты, Тауарды дайындау және/немесе сату шартын, және/немесе Жеткізушімен (немесе, тиісінше Мейрамханамен/ Дүкенмен/Дәріханамен Жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, — Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханамен) Тауарды жеткізу шарты.

Тауар — Пайдаланушы Сервисте Тапсырысты рәсімдеген нәтижесінде Мейрамхана Пайдаланушылар үшін дайындайтын және/немесе Пайдаланушыларға сататын тағамдық өнім мен сусындар, сондай-ақ азық-түліктік емес тауарлар, сондай-ақ пайдаланушыларға Дәріхана өткізетін рецептісіз дәрілік заттар және/немесе медициналық бұйымдар. Пайдаланушы келісімінде немесе Пайдаланушы келісімнің 2.2-тармағында көрсетілген өзге құжаттарда еске салған кезде, Тауар бір Тауар ретінде де, бірнеше Тауар ретінде де ойға алынады, егер өзгесі Пайдаланушы келісімінен немесе тиісті құжаттан шықпаса;

Жеткізу — Тапсырысын Пайдаланушы Сервисте рәсімдеген Тауарды Пайдаланушыға дейін жеткізу қызметі. Пайдаланушымен жеткізу туралы шартты жасасуды Жеткізуші, немесе, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, — Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана, Пайдаланушының Сервисте Тапсырысты рәсімдеуі арқылы жүзеге асырады. Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана немесе Жеткізуші Тауарды Пайдаланушыға дейін жеткізуді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы;

Жеткізуші — Пайдаланушы Тапсырысын рәсімдеген Тауарды Жеткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер (Тауарды Жеткізуді Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана жүзеге асырған жағдайды қоспағанда). Жеткізушілер туралы ақпарат Пайдаланушы келісімінде берілген;

Пайдаланушы келісіміhttps://yandex.kz/legal/termsofuse_eda мекенжайы бойынша Интернет желісінде орналастырылған осы құжат;

Яндекс — «Яндекс.Еда Казахстан» ЖШС (БСН: 161240022428; орналасқан жері: 050000, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 43-үй);

Промокод — белгілердің белгілі бір реттілігі, оны белсенді еткенде және Промокодтың өзге шарттарын сақтаған кезде Пайдаланушыға Тауардың және/немесе Жеткізудің және/немесе Қызмет көрсету ақысының құнына жеңілдік беріледі.

Яндекс Go (бұрынғы Яндекс.Такси) қолданбасыhttps://yandex.com/legal/yandexgo_mobile_agreement мекенжайы бойынша Интернет желісінде ашық күйінде берілген мобильдік құрылғылар үшін «Яндекс Go» бағдарламасын пайдалануға лицензиялық келісімі шарттарымен Пайдаланушыларға берілетін мобильдік құрылғыларға арналған «Яндекс Go» бағдарламасы.

Яндекс Еда қолданбасыhttps://yandex.kz/legal/license_eda/index.html мекенжайы бойынша Интернет желісінде ашық күйінде берілген мобильдік құрылғылар үшін «Яндекс Еда» бағдарламасын пайдалануға лицензиялық келісімі шарттарымен Пайдаланушыларға берілетін мобильдік құрылғыларға арналған «Яндекс Еда» бағдарламасы.

1.2. Пайдаланушы келісімінде Пайдаланушы келісімінің 1.1-тармағында белгіленбеген терминдер пайдаланылуы мүмкін. Бұл жағдайда мұндай терминді түсіндіру Пайдаланушы келісімінің мәтініне сәйкес жүргізіледі. Пайдаланушы келісімінің мәтінінде терминнің бір мағыналы түсіндіруі болмаған жағдайда, бірінші кезекте — ҚР заңнамасында, екінші кезекте — Сервисте, содан кейін — Интернет желісінде қалыптасқан (жалпы қолданылатын) түсіндірмемен белгіленген термин түсіндіруін басшылық ету керек.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушы келісімі Яндекстің Пайдаланушыға Яндекс Еда Сервисін пайдалануға ұсыныс болып көрінеді.

2.2. Пайдаланушының Сервисті пайдалануы осы Пайдаланушы келісімімен, сондай-ақ:

сондай-ақ «ЯНДЕКС» ЖШҚ құжаттарымен (НМТН: 1027700229193):

бұдан әрі бірге — «Реттеуші құжаттар» деп аталады.

2.3. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастай отырып, Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін, сондай-ақ Реттеуші құжаттардың шарттарын толық көлемде, ескертпесіз және ерекшеліксіздер қабылдады деп есептеледі. Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінің және/немесе Реттеуші құжаттардың қандай болса да бір ережелерімен келіспейтін жағдайда, Пайдаланушының Сервисті пайдалануға құқығы жоқ.

2.4. Яндекс кез келген уақытта Пайдалануышыны ескертпей Пайдаланушы келісімінің ережелерін өзгертуге құқылы, ал «ЯНДЕКС» ЖШҚ кез келген уақытта Пайдалануышыны ескертпей Реттеуші құжаттардың шарттарын өзгертуге құқылы. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы Пайдаланушы келісімінің 1.1 тармағында көрсетілген мекенжай бойынша орналасады. Пайдаланушы келісімінің және Реттеуші құжаттардың жаңа редакциясымен таныспау тәуекелін Пайдаланушы көтереді, Пайдаланушы келісімін немесе Реттеуші құжаттарды өзгертуден кейін Сервисті пайдалануды жалғастыру олардың жаңа редакциясымен келісу болып есептеледі.

2.5.Яндекс Пайдаланушы келісімінің 2.4. тармағымен көзделген тәртіппен Пайдаланушы келісіміне Пайдаланушы келіспейтін өзгерістер енгізген жағдайда, ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

2.6. Сервис Пайдаланушыға Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші белгілеген және Сервисте орналастырылған шарттармен Мейрамхана Дүкен және/немесе және/немесе Дәріханадан және/немесе Жеткізушіден Тауарға және Жеткізуге Тапсырысты жүзеге асырудың мүмкіндігін ұсынады.

Пайдаланушының аймағы, Сервистегі Пайдаланушының әрекеті, Пайдаланушының мекенжайы, төлем әдісі, Жеткізу түрі және т.б. сияқты факторларға қатысты Сервистің функционалдық жиынтығына байланысты Пайдаланушыдан Қызмет көрсету ақысы алынуы мүмкін (бұдан әрі - «Қызмет көрсету ақысы»). Қызмет көрсету ақысының мөлшері көрсетілген факторларды ескере отырып, автоматты алгоритмдер негізінде анықталады және Пайдаланушы Тапсырыс берген уақытта Сервис интерфейсінде көрсетіледі.

Кейбір жағдайларда Пайдаланушылардың Сервиске деген адалдық деңгейін арттыру және маркетингтік іс-шараларды жүргізу шеңберінде Яндекс Пайдаланушыға Қызмет көрсету ақысына жеңілдік бере алады.

Сервистің қолданыстағы барлық функциялары, сондай-ақ оларды кез келген даму және/немесе жаңасын қосу Пайдаланушы келісімінің мәні болып табылады.

2.7. Пайдаланушының өңіріне, Жеткізу мекенжайына, Мейрамхана немесе Дәріхана ұсынатын Тауар туралы ақпаратқа, сондай-ақ өзге мән-жайларға байланысты Сервистің барлық немесе кейбір функциялары қолжетімсіз немесе шектелген болуы мүмкін. Егер Пайдаланушы функцияларды айқын түрінде пайдалана алмаса, олар Пайдаланушы үшін қолжетімсіз (шектелген) болып есептеледі. Осы шектеулерді орағытып өтудің кез келген техникалық және бағдарламалық әдістерін қолдануға тыйым салынады. Пайдаланушы үшін қолжетімсіз (шектеулі) Сервис функцияларын реттейтін Пайдаланушы келісімінің ережелері мұндай функциялар Пайдаланушыға айқын түрінде қолжетімді болғанға дейін қолданылмайды. Сервис функцияларының қолжетімділігі туралы ақпарат Пайдаланушыға оның Яндекске жіберген сұрауы бойынша ұсынылады.

2.8. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы Яндекстен жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы Сервистің тиісті функционалын пайдалана отырып немесе алынған жарнамалық хабарламада көрсетілген нұсқауларды орындап, жарнамалық сипаттағы хабарламалардан бас тартуға құқылы.

2.9. Пайдаланушы Сервисті пайдаланған кезде Яндекс тиісінше Тауарларды дайындау және/немесе сату және жеткізу бойынша Мейрамханалар және/немесе Дүкендер және/немесе Дәріханалар және/немесе Тасымалдаушылармен жасалған Келісімдердің тарапы болып табылмайды. Яндекс Пайдаланушы келісімінің 2.6 тармағында анықталғандай, Сервис аясында Тапсырыс беру мүмкіндігін ғана береді және тек Қызмет көрсету ақысы шегінде ғана жауап береді.

2.10. Яндекс «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Заңының мәні бойынша уәкілетті ұйым болып табылмайды, және Пайдаланушы Тапсырысын Сервисте рәсімдеген сапасы тиісті емес Тауарға және/немесе Жеткізуге қатысты Пайдаланушылардың наразылықтарын қарауын және қанағаттандыруын жүзеге асырмайды. Пайдаланушы Яндекске Тапсырысты рәсімдеу нәтижесінде жасалатын Шартқа қатысты мәселелер бойынша, оның ішінде осы Шарттың орындалуына қатысты наразылықтармен жүгінген кезде, Яндекс тиісті ақпаратты Мейрамханаға және/немесе Дәріханаға және/немесе Жеткізушіге беруге, сондай-ақ Пайдаланушыға осы мәселелер бойынша Мейрамханадан және/немесе Дәріханадан және/немесе Жеткізушіден алынған ақпаратты беруге құқылы.

2.11. Яндекс Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші Тауар және/немесе Жеткізу туралы ұсынатын ақпараттың, оның ішінде Тауардың және/немесе Жеткізудің құны, Тауарды дайындау және/немесе Жеткізуді жүзеге асыру мерзімі, сондай-ақ осы сәтте Тауардың болуы туралы ақпараттың мазмұнына және/немесе өзектілігіне жауапты болмайды.

2.12. Сервисте Тапсырысты ресімдеу кезінде Пайдаланушыға ақпарат жеткізілетін жекелеген жағдайларда, Пайдаланушыдан Жеткізу құны қосымша алынбайды (Яндекс Жеткізушінің Пайдаланушыға Жеткізу құнына жеңілдік беруін қамтамасыз етеді).

2.13. Сервистің жекелеген функцияларын пайдалану, оның ішінде Тапсырысты рәсімдеу, Пайдаланушыға Сервисте тіркеуден және авторалнырудан өткеннен кейін қолжетімді. Тіркеу кезінде Пайдаланушы Сервисте тіркеу нысанында сұралатын өзі туралы деректерді беруге, сондай-ақ логин ретінде пайдаланылатын электрондық пошта мекенжайын және құпиясөзін көрсетуге міндеттенеді. Пайдаланушы оған тіркелген кезде берілген логин мен құпиясөзді үшінші тұлғаларға бермеуге, сондай-ақ логин мен құпиясөздің сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сервисте Пайдаланушының логині мен құпиясөзін пайдаланумен жасалған барлық әрекеттер Пайдаланушының өзі жасаған болып есептеледі.

2.14. Пайдаланушы Сервисті пайдаланған кезде бір есептік жазбадан артық пайдалануға құқылы емес. Яндекс Пайдаланушының осы тармақта көрсетілген шартты бұзғаны туралы куәландыратын мән-жайларды анықтаған жағдайда, Яндекс Пайдаланушы келісімінің 4.1 тармағында көзделген шаралар қолдануға құқылы.

3. Сервисте Тапсырысты рәсімдеу тәртібі мен шарттары

3.1. Тапсырысты рәсімдеу тек Авторландырылған пайдаланушыға қолжетімді. Сервисте Тауарға және Жеткізуге Тапсырысты рәсімдеген сәтке дейін Пайдаланушы Тауарды дайындау және/немесе сату барлық шарттарымен, сондай-ақ Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші белгілеген және Сервисте орналастырылған Жеткізуді жүзеге асыру шарттарымен, және де Қызмет көрсету ақысы туралы ақпаратпен танысуға міндеттенеді. Бұл ретте айқын қателер, оның ішінде Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші Тауардың сипаттамасында жасаған қате басылулар заңды түрде міндеттенетін болып табылмайды.

3.2. Пайдаланушы Тапсырысты рәсімдеген кезде Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен Шарт жасасады, және Тауарды дайындау және/немесе сату және Жеткізуді жүзеге асыру бөлігінде Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен тікелей шарттық қатынастарға түседі. Тапсырысты Сервисте рәсімдеу Пайдаланушының Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші белгілеген және Сервисте орналастырылған Тауарды дайындау және/немесе сату, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің Жеткізуді жүзеге асыруының барлық маңызды шарттармен және Қызмет көрсету ақысының мөлшерімен келісуін білдіреді.

3.3. Пайдаланушы Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен жасасатын шарттың елеулі талаптары Сервисте жарияланған Тауардың, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Яндекске ұсынған оны дайындау және/немесе өткізу шарттары, сондай-ақ Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана немесе Жеткізушісі Яндекске ұсынған Жеткізу шарттарының сипаттамасында көрсетіледі.

3.4. Тапсырысты рәсімдей отырып, Пайдаланушы Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің Шартты орындауын, оның орындалуы үшін жауапты қала отырып, үшінші тұлғаға тапсыра алатынымен келіседі.

3.5. Пайдаланушымен жасалатын Шарт (Шарттар) бойынша барлық құқықтар мен міндеттемелер тікелей Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханада және/немесе Жеткізушіде туындайды.

3.6. Пайдаланушы Сервисті пайдалану кезінде, оның ішінде Тапсырысты рәсімдеу кезінде Пайдаланушының Яндекске ұсынатын жеке ақпаратты Яндекс Пайдаланушы Тапсырысты ресімдеу нәтижесінде Шарт жасасатын Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріханаға және/немесе Жеткізушіге, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің Пайдаланушымен көрсетілген Шартты орындау мақсатында берілуі мүмкін екендігіне өз келісімін растайды. Пайдаланушы Яндекс және «ЯНДЕКС» ЖШҚ Пайдаланушының дербес ақпаратын, сондай-ақ Пайдаланушы көрсеткен Тапсырыс алушының дербес ақпаратын Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші тиісті Тапсырысты орындаған күннен бастап кем дегенде үш жыл сақтауға құқылы болатынымен келіседі.

3.7. Авторландырылған пайдаланушы үшін ол рәсімдеген Тапсырыс туралы ақпарат Сервистің «Менің Тапсырыстарым» бөлімінде қолжетімді. Сервистің осы бөлімінде Авторландырылған пайдаланушы Тапсырыстың мәртебесі туралы ақпаратты көре алады.

3.8. Сервисте тапсырысты рәсімдей отырып, Пайдаланушы (і) Яндекс және «ЯНДЕКС» ЖШҚ: Тапсырысты рәсімдегеннен кейін; оны өзгерткен жағдайда; Тапсырыстың орындалуына немесе оның мәртебесі турады уақытылы хабардар етуге әсер ететін жағдайда Тауарды Жеткізу алдында Пайдаланушыға жібере алатын электрондық хаттарды, (іі) Пайдаланушы көрсеткен телефон нөміріне хабарламаларды (SMS), сондай-ақ (ііі) Пайдаланушы көрсеткен телефон нөміріне Сервис, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші жұмысының сапасын бағалау ұсынысы бар қоңырау алуға келіседі. Пайдаланушы оған хабарламаларды жіберу функциясын өшірген жағдайда, Пайдаланушы Тапсырысты Жеткізуді жүзеге асыру мүмкіндігі/мүмкінсіздігі туралы хабардар ету мақсатында оған оның электрондық мекенжайына Тапсырысты Жеткізу барысы туралы ақпаратты жіберумен келіседі.

3.9. Тапсырысты ресімдей отырып, Пайдаланушы а) Пайдаланушы келісімінің және Реттеуші құжаттардың ережелерімен толық танысқанын; б) Пайдаланушы келісімін және Реттеуші құжаттарды, сондай-ақ Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен жасалған Шарттың мәні мен талаптарын толық түсінетінін; в) Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен шарт жасасуға және орындауға қатысты өз іс-әрекеттерінің мәні мен салдарын, г) Сервисті пайдалану үшін осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын, сондай-ақ Қызмет көрсету ақысын белгілеу тәртібін толық түсінетінін растайды.

Сату үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 21 жасқа толған болуы қажет Тауарларды (соның ішінде алкогольді ішімдіктер мен темекі өнімдерін) қамтитын Тапсырысты орналастыру арқылы Пайдаланушы Дүкенге және Яндексқа 21 жасқа толғанын растайды және кепілдік береді. Дүкен Пайдаланушының 21 жасқа толғаны туралы қосымша растауды сұрауға құқылы. Сондай-ақ, егер Пайдаланушы көрсетілген жасқа жеткенін растамаса, Дүкен Тауарды сатудан бас тартуға құқылы.

3.10. Яндекс ресімделген Тапсырыс шеңберінде Тауарды және Жеткізуді, сондай-ақ Қызмет көрсету ақысын төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда, Пайдаланушы келісімінің 3.17 тармағына сәйкес Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен Шартты (Шарттарды) орындаудан бас тартқан кезде, Пайдаланушы келісімін және/немесе Реттеуші құжаттарды бұзған жағдайда, сондай-ақ Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен жасалған Шарттарды бірнеше рет бұзған жағдайда, Пайдаланушыға Тапсырысты ресімдеу мүмкіндігін бұғаттауға құқылы.

3.11. Пайдаланушы Сервисте Тапсырысты ресімдеу кезінде өзі және Тапсырыс алушы туралы дұрыс деректерді көрсетуге міндетті. Пайдаланушы өзі берген ақпараттың дұрыс еместігінен туындаған барлық салдарға жауапты болады.

3.12. Тапсырысты ресімдеу үшін Пайдаланушы Тауар және Жеткізу туралы ақпаратпен танысып, Сервистің көмегімен Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің Шартты орындауы үшін қажетті барлық деректерді көрсетеді, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Пайдаланушының дербес ақпараты, жеткізудің толық мекен-жайы (оның ішінде елді мекеннің, метро станциясының (егер қолданылатын болса), көшенің (даңғылдың, тас жолдың, т.б.) атауы, үйдің нөмірі (корпусты, құрылысты, иелікті, басқаларды қоса алғанда), кіреберіс нөмірі, пәтер нөмірі, қабат, домофон коды (егер қолданылатын болса)), алушының аты-жөні, байланыс деректері (телефон нөмірі, басқалары), төлем тәсілі, содан кейін Сервисте «Тапсырысты жіберу» батырмасын (басқа да ұқсас батырманы) басады. Тапсырысты ресімдей отырып, Пайдаланушы Пайдаланушы келісімімен, Пайдаланушы Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен жасасатын Шарттың/Шарттардың талаптарымен танысу және сөзсіз келісу фактісін, сондай-ақ Сервисте орналастырылған Тауар, Жеткізу және Қызмет көрсету ақысы туралы ақпаратпен танысу фактісін растайды.

3.13. Пайдаланушы және Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші арасында Шартты/Шарттарды жасау сәті келесі тәртіппен белгіленеді:

3.13.1. Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен Шарт/Шарттар Пайдаланушы Тапсырысты рәсімдеу нысанында «Төлеуге өту» батырмасын басқан сәтте жасалады, Жеткізушімен Шарт Пайдаланушы келісімінің 3.14 тармағына сәйкес Тауарды Жеткізуді жүзеге асыратын Жеткізушіні белгілеу сәтінде жасалады. Көрсетілген батырманы басқаннан кейін Пайдаланушыға төлеуді жүзеге асыруға шектелген уақыт беріледі, ол өткеннен кейін «ҚАТЕЛІК Төлем (сессия) уақыты өтіп кетті. Жаңа тапсырысты рәсімдеңіз» хабарламасы берілетін болады. Көрсетілген уақыт кезеңінде кез келген себеп бйоынша төлем жасалмаған болса, Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен Шарт/Шарттар жасалған болып есептелмейді.

3.13.2. Пайдаланушы келісімінің 3.13.1 тармағында көзделген жағдайда «Төлеуге өту» батырмасын баса отырып, Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінің 6.8 тармағында көзделген Жеткізушілер қатарынан Пайдаланушы келісімінің 3.14 тармағына сәйкес белгіленетін Жеткізушімен Шарт жасасуға толық және сөзсіз келісімін (акцептті) білдіреді.

3.14. Тауарды Жеткізуді орындайтын Жеткізуші Мейрамхана және/немесе Дәріхана Тапсырысты орындауды бастаған (Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Тауарды дайындауды бастаған) сәттен бастап 5 минут ішінде Пайдаланушы Тапсырысты рәсімдегеннен кейін белгіленеді. Яндекс Пайдаланушыны Мейрамханадан және/немесе Дүкеннен және/немесе Дәріханадан Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың Тапсырысты орындауының басталуы (Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың Тауарды дайындауының басталуы) туралы ақпараттың түсуі туралы Пайдаланушыға push-хабарламаны (бұл ретте Яндекс Пайдаланушы мобильдік құрылғыда Яндекс Еда және/немесе Яндекс Go (Яндекс.Такси) Қолданбасынан мұндай хабарламаларды алу функциясын өшірген жағдайда push-хабарламаны алмағаны үшін жауапты болмайды; көрсетілген жағдайда тиісті ақпаратты алмау тәуекелін Пайдаланушы көтереді) немесе Пайдаланушы Тапсырысты Яндекс Еда және/немесе Яндекс Go (Яндекс.Такси) Қолданбасы көмегімен рәсімдеген кезде SMS-хабарламаны жіберу көмегімен, Тапсырысты веб-сайттың көмегімен рәсімдеген кезде Сервистің «Менің Тапсырыстарым» бөлімінде «Мейрамхана және/немесе Дәріхана дайындап отыр» Тапсырыс мәртебесін көрсету жолымен хабарлайды. Пайдаланушы Тапсырысты орындайтын Жеткізуші туралы ақпаратты Пайдаланушы келісімінің 6.9 тармағында көрсетілген телефон нөмірі бойынша Яндекске жүгініп ала алады.

3.15. Пайдаланушы 3.12 тармағында көзделген әрекеттерді орындаған сәтте Пайдаланушы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамада көзделген Тауар туралы, сондай-ақ Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші туралы барлық ақпараттың Пайдаланушының назарына толық көлемде жеткізілгенін растайды.

3.16. Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана:

3.16.1. егер Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Пайдаланушы Тапсырысты рәсімдеген кезде берген байланыс деректері бойынша Пайдаланушымен байланыса алмаса, Пайдаланушы Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Тауарды жеткізуді жүзеге асыратын Тапсырысты рәсемдеген жағдайда;

3.16.2. егер Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Шартты орындай алмаса Тапсырыстың күшін жоюы мүмкін.

3.17. Тапсырысты рәсімдеген Пайдаланушы Тапсырысты алу үшін Жеткізу мекенжайы бойынша болуға, сондай-ақ Тауарды Жеткізу кезінде оны қабылдауды және төлеуді қамтамасыз етуге міндетті. Пайдаланушы Жеткізу мекен-жайы бойынша болмаған жағдайда, дәл осылай Пайдаланушының әрекеті/әрекетсіздігі нәтижесінде пайда болған себептер бойынша Тауарды Ппайдаланушыға тапсыру мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ Пайдаланушы Тауарды қабылдаудан бас тартқан жағдайда (тиіссіз сападағы немесе Пайдаланушы келісімінің 3.18 тармағын орындаған кезде Пайдаланушы рәсімдеген Тапсырыстың шарттарына сәйкес келмейтін Тауарды қоспағанда), 10 минут күткеннен кейін Пайдаланушы Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен Шартты (Шарттарды) орындаудан бас тартқан болып есептеледі, бұл ретте Пайдаланушының Тауары және Жеткізу үшін төленген ақша қаражаты Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің шығыстарын өтеуге жіберіледі және Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің қайтаруына жатпайды.

3.18. Пайдаланушыға жеткізілген Тауар, Пайдаланушының пікірі бойынша, сапасы тиісті емес Тауар болып табылса және/немесе Пайдаланушы рәсімдеген Тапсырысқа сәйкес келмесе, Пайдаланушы дереу love@eda.yandex.kz электрондық пошта мекенжайына жеткізілген Тауардың фотосуреттерін жіберуге, сондай-ақ Тауар кемшіліктерінің сипаттамасын жіберуге міндетті.

3.19. Жеткізуші Тауарды Жеткізуді жүзеге асырған жағдайда, Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана Тауарды (тиісті сападағы және Пайдаланушы ресімдеген Тапсырысқа сәйкес келетін) Жеткізушінің өкіліне тапсыру сәтінде Шарт бойынша Тауарды Пайдаланушыға беру бойынша өз міндетін орындаған болып есептеледі.

3.20. Сервисте көрсетілген, Тауарды және Жеткізуді дайындау және/немесе өткізу уақыты болжалды болып табылады. Егер Пайдаланушы және Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші өзгешемен келіспесе, Тапсырыс кезінде Сервисте көрсетілген уақыттан бастап 15 минут ішінде Пайдаланушының Тапсырысты нақты күтуі Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің қызметтер көрсету мерзімін бұзуы болып табылмайды.

4. Сервисті пайдалану. Сервистің жекелеген функциялары

4.1. Яндекс өз қалауы бойынша Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін және/немесе Реттеуші құжаттарды бірнеше рет бұзған жағдайда, Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалана отырып оның Сервиске қолжетімдігін (немесе Сервистің белгілі функцияларына, егер бұл технологиялық түрде мүмкін болса) шектеуге немесе Пайдаланушының тіркеулік жазбасын толық бұғаттауға, немесе Пайдаланушы келісімі және/немесе Реттеуші құжаттар, заңнама талаптарын сақтау немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға өзге шаралар қолдану құқығын өзіне қалдырады.

4.2. Пайдаланушы «ЯНДЕКС» ЖШҚ, Яндекске, және «ЯНДЕКС» ЖШҚ, Яндекс серіктестеріне Пайдаланушының жеке ақпаратын (дербес деректерді қоса алғанда) өңдеуге, Пайдаланушының дербес ақпаратын Яндекс серіктестеріне, оның ішінде Мейрамханаларға және/немесе Дүкендерге және/немесе Дәріханаларға және/немесе Жеткізушіге беруге, сондай-ақ Яндекс серіктестерінің, оның ішінде Мейрамханалардың және/немесе Дүкендердің және/немесе Дәріханалардың және/немесе Жеткізушінің Сервисті пайдалану, Сервисте Тапсырысты рәсімдеу және Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің Тапсырысты рәсімдеу нәтижесінде жасалатын Шартты орындауына келісімін береді. Сервисті пайдалану кезінде Пайдаланушы Пайдаланушының дербес ақпараты Яндекске және «ЯНДЕКС» ЖШҚ-на, оның ішінде трансшекаралық тапсыру жолымен, осы Пайдаланушы келісімінде және https://yandex.kz/legal/confidential мекенжайы бойынша танысу үшін қолжетімді «ЯНДЕКС» ЖШҚ Құпиялылық саясатында белгілеген мақсаттар және шарттармен өңдеу үшін тапсырылатынымен келіседі.

5. Тауарды және/немесе Жеткізуді төлеу

5.1. Пайдаланушы рәсімдеген Тапсырыс шеңберінде Тауарды және/немесе Жеткізуді төлеуді Байланған банк картасынан қолма-қол ақшасыз төлеу функциясы арқылы жүзеге асырылады (Пайдаланушы келісімінің 5.4 тармағы); бұл жағдайда Яндекс Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың және/немесе Жеткізушінің тапсырмасы бойынша төлемдерді қабылдау жөніндегі уәкілетті операторды немесе электрондық ақша қаражаты операторын (бұдан әрі — «қолма-қол ақшасыз төлем») тарта отырып әрекет етеді. Яндекс қолма-қол ақшасыз төлем жасау мүмкіндігін ұсынуға қатысты Сервис жұмысындағы қателер мен іркілістердің болмауына кепілдік бермейді.

5.2. Пайдаланушы келісімінің 5.1 тармағында көзделген жағдайда Яндекстің ақша қаражатын қабылдауы тек қана Яндекс Сервисте Тапсырысты рәсімдеу мүмкіндігін беру арқылы Мейрамхананың және/немесе Дүкеннің және/немесе Дәріхананың Пайдаланушыға төленуіне ақша қаражаты қабылданатын Тауарларды сатуына қатысатынына байланысты жүзеге асырылады.

5.3. Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда Жеткізуді және/немесе Тауарды төлеу кезінде чек/чектер Сервисте тіркеу кезінде Пайдаланушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына жіберілуі мүмкін.

Бұл ретте Пайдаланушы Пайдаланушы электрондық пошта мекенжайына алған чегін ЯндекМейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана және/немесе Жеткізуші атынан тарататынын түсінеді және растайды. Чектің/чектердің мазмұны мәселелері бойынша Пайдаланушы өтінішті тікелей Мейрамханаға және/немесе Дүкенге және/немесе Дәріханаға және/немесе Жеткізушіге жібереді.

5.4. Байланған банк картасын Пайдаланушы Сервис интерфейсінде көрсете алады, бұл ретте Пайдаланушы келесі деректерді көрсетеді:

  • Банк картасы иесінің атауы («cardholder» мәні);
  • Банк картасының нөмірі;
  • Жарамдылығы;
  • Қорғау коды.

Егер банк картасының деректері дұрыс болса, жарамды болса және осы картаны Сервис шеңберінде пайдалану техникалық тұрғыдан мүмкін болса, көрсетілген банк картасы Байланған мәртебесіне ие болады және қолма-қол ақшасыз төлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Барлық Байланған карталар Сервис интерфейсінде көрсетіледі.

5.5. Қолма-қол ақшасыз төлеуді Пайдаланушы төлемдерді қабылдау жөніндегі уәкілетті оператордың немесе электрондық ақша қаражаты операторының қатысуымен жүзеге асырады және халықаралық төлем жүйелерінің, банктердің (оның ішінде Байланған картаның эмитент банкінің) және басқа да есеп айырысулар қатысушыларының ережелерімен реттеледі.

5.6. Пайдаланушы келісімінің 5.4 тармағына сай өз деректерін көрсеткен кезде және Байланған картаны одан әрі пайдаланған кезде Пайдаланушы оның атына берілген нақты банк картасы туралы шынайы және толық ақпаратты растайды және оған кепілдік береді; оның халықаралық төлем жүйелерінің ережелерін және Байланған картаны шығарған эмитент банктің талаптарын сақтауы, оның ішінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жүргізу тәртібіне қатысты.

5.7. Пайдаланушы оған Сервисте тіркеу кезінде берілген логин мен құпиясөздің көмегімен авторландырудан кейін Сервис шеңберінде, оның ішінде Байланған банк картасын пайдаланумен қолма-қол ақшасыз төлем бойынша жасалған барлық әрекеттерді Пайдаланушы жасаған болып есептелетін түсінеді және келіседі.

5.8. Пайдаланушы қолма-қол ақшасыз төлеу фактісімен және/немесе сомасымен және Сервис шеңберінде Байланған картаны пайдалануға байланысты өзге де мәселелер бойынша келіспеген жағдайда Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімінде көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз төлем жүргізілген немесе өтініш жасауға себеп болған өзге әрекеттер немесе оқиғалар болған күннен бастап 14 күн ішінде Яндекске жүгінуге құқылы.

Егер мұндай өтініш бойынша тексеру нәтижелері бойынша Яндекс қолма-қол ақшасыз төлем сомасын толығымен және ішінара қайтару туралы шешім қабылдаса, көрсетілген қайтару қолма-қол ақшасыз төлем жүргізілген банк картасының банк шотына жүзеге асырылатын болады. Ақшалай қаражатты қатару тәртібін Пайдаланушы төлемдерді қабылдау жөніндегі уәкілетті оператордың немесе электрондық ақша қаражаты операторының қатысуымен жүзеге асырады және халықаралық төлем жүйелерінің, банктердің (оның ішінде Байланған картаның эмитент банкінің) және басқа да есеп айырысулар қатысушыларының ережелерімен реттеледі.

5.9. Яндекс кез келген сәтте Пайдаланушыдан ол Сервис шеңберінде көрсеткен деректерді, оның ішінде Байланған карта деректерін растауды талап ету, және осыған байланысты растау құжаттарын (атап айтқанда, жеке тұлғаны куәландыратын құжаттар) сұрату құқығын өзіне қалдырады, оларды ұсынбау Яндекстің қалауы бойынша шынайы емес ақпаратты ұсынуға теңестірілуі және Пайдаланушы келісімінің 4.1 тармағында көзделген салдарға әкелуі мүмкін.

6. Өзге де шарттар

6.1. Пайдаланушы оның іс-әрекетке қабілетті болып табылатынын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мейрамханамен және/немесе Дүкенмен және/немесе Дәріханамен және/немесе Жеткізушімен Шарттар жасасу үшін, сондай-ақ Пайдаланушы келісімінде көзделген өзге де мәмілелерді жасау үшін қажетті жасқа толғанын растайды.

6.2. Яндекс мыналар үшін жауапты болмайды:

6.2.1. Сервистің жұмысындағы уақытша іркілістер мен үзілістер және/немесе Пайдаланушыларға Тапсырысты рәсімдеуге мүмкіндік беретін функционалдың қолжетімділігі, және олардан туындаған ақпараттың жоғалуы, сондай-ақ ақпараттың сақталуы, оны тапсыру және жеткізудің дұрыстығы мен уақтылығы үшін.

6.2.2. Сервис жұмысының сенімділігі, сапасы және жылдамдығы, сондай-ақ Пайдаланушы жасайтын, пайдаланатын және алатын ақпараттың сақталуы үшін.

6.3. Пайдаланушының Яндекске жүгіну тәртібі: барлық өтініштер love@eda.yandex.kz электронлық пошта мекенжайына, әлде төменде көрсетілген хат алмасуға арналған мекенжай бойынша жіберілуі тиіс. Сервис функционалы сонымен қатар Пайдаланушының өтініштерін Яндексе жіберудің өзге де тәсілдері көздеуі мүмкін.

6.4. Егер өзгесі Сервисте көзделмеген болса, Сервисте көрсетілген барлық бағаларға ҚҚС кіреді.

6.5. Тауар және/немесе Жеткізу құнына Промокодты пайдаланумен жеңілдік беру Яндекс.Еда Сервисінің Промокодтарын пайдалану Шарттарында (https://yandex.kz/legal/promocode_eda) көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

6.6. Жеткізуін Жеткізуші жүзеге асыратын Тауарларды сәйкестендіру мақсатында мұндай Тауарлар туралы ақпарат Сервисте мопедтің бейнесі бар белгішемен белгіленуі мүмкін, сондай-ақ Жеткізуді серіктес жүзеге асыратыны туралы ақпаратпен сүйемелденуі мүмкін.

6.7. Егер Мейрамханамен және/немесе Дәріханамен Тапсырыста Тауарлардың ең төмен құны (Жеткізу құнын есептемей Тапсырыстың ең төмен құны) көзделген болса, мұндай шектеу Сервисте Пайдаланушыларға «ХХ ₸ бастап Тапсырыс» белгісі түрінде жеткізіледі, бұл ретте ХХ-пен Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана көздеген, Тапсырыстағы Тауарлардың ең төмен құны көрсетіледі.

6.8. Жеткізушілер туралы ақпарат Интернет желісінде https://eda.yandex/deliverypartners мекенжайы бойынша ашық күйнде орналасқан. Тұтынушыларды қорғау туралы заңда көзделген Мейрамханалар және/немесе Дүкендер және/немесе Дәріханалар туралы ақпарат Пайдаланушыға Сервистегі тиісті Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана парақшасында жеткізіледі. Ақпараты Сервисте берілген Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхананың жұмыс режимі, егер Мейрамхана және/немесе Дүкен және/немесе Дәріхана өзгені белгілемесе, Мейрамхананың және/немесе Дәріхананың Тапсырыстарды қабылдау уақытына сәйкес келеді.

6.9. Яндекс туралы ақпарат:

Атауы: «Яндекс.Еда Казахстан» ЖШС

Орналасқан жерінің мекенжайы: 050000, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 43-үй

Хабарламаларға арналған мекенжай: 050000, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 43-үй

БСН: 161240022428

Банк деректемелері:

Шоттың нөмірі: KZ72601A861003392731

Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК: HSBKKZKX

Тел.: +77273470002

Электрондық пошта мекенжайы: love@eda.yandex.kz

Жарияланған күні 30.06.2023

Күшіне енген күні 30.06.2023

Предыдущая версия документа https://yandex.kz/legal/termsofuse_eda/24042020.

Предыдущая версия документа https://yandex.kz/legal/termsofuse_eda/26082019.