Яндекс іздестіру жүйесін пайдалануға лицензия

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың: https://yandex.ru/legal/termsofuse/, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/termsofuse/ мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. "ЯНДЕКС" ЖШҚ (бұдан әрі- "Яндекс") Интернет желісін пайдаланушыға (бұдан әрі-Пайдаланушы) - Интернет желісінде орналастырылған өзін қызықтыратын ақпаратты іздеу үшін Яндекс іздестіру машинасын пайдалануды ұсынады. Сервис мына мекенжай бойынша қолжетімді: https://www.yandex.kz(бұдан әрі – «Сервис»).

1.2. Осы Шарттар Сервисті пайдалану тәртібіне қатысты Яндекс сервистері Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады. Осы Шарттармен көзделмеген барлық жағдайларда, Яндекс пен Пайдаланушының Сервисті пайдалануға байланысты қарым-қатынастары Яндекс сервистерінің Пайдаланушы келісімімен (https://yandex.kz/legal/rules), сондай-ақ Құпиялылық саясатымен реттеледі (https://yandex.kz/legal/confidential).

1.3. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастай отырып, Пайдаланушы осы Шарттарды, сондай-ақ жоғарыда аталған барлық құжаттардың шарттарын толық көлемде, ескертпесіз және ерекшеліксіздермен қабылдайды деп есептеледі. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай болса да бір ережесімен келіспейтін болса, Пайдаланушының Сервисті пайдалануға құқығы жоқ.

1.4. Осы Шарттар Яндекспен арнайы хабарлама бермей ақ өзгертілуі мүмкін, егер Шарттармен өзге көзделмесе, Шарттардың жаңа редакциясы, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісіне орналастырған сәтінен бастап күшіне енеді. Шарттардың қолданыстағы редакциясы әрқашан мына мекенжайда орналасады: https://yandex.kz/legal/termsofuse.

1.5. Яндекс осы Шарттардың 1.4. тармағымен көзделген тәртіппен осы Шарттарға Пайдаланушы келіспейтін өзгерістер енгізген жағдайда, ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Сервистің қолданыстағы барлық функциялары, сондай-ақ оларды кез келген даму және/немесе жаңасын қосу осы Шарттардың мәні болып табылады.

2. Сервисті пайдалану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Пайдаланушыға ақысыз негізде ұсынылады және осы Лицензиямен, осы Лицензияның 1.2-тармағымен көзделген құжаттарды, немесе Яндекстің жеке сервистерін пайдалану Шарттарын қоспағанда, тек қана жеке коммерциялық емес пайдалануға арналған. Сервисті өзге тәсілдермен және басқа мақсатта пайдалану үшін Пайдаланушы алдын ала Яндекстен мұндай пайдалану үшін жазбаша келісім алуы тиіс. Қосымша ақпарат Пайдаланушы мына мекенжай бойынша хабарласқан жағдайда берілуі мүмкін: support@xml.yandex.ru.

2.2. Сервисті Интернет желісі бойынша іздеу және/немесе навигация қызметтерін көрсету үшін коммерциялық мақсатта пайдаланған жағдайда, Пайдаланушы бұл жөнінде өзінің клиентін хабардар етіп және оған Яндекс Сервисіне сілтеме ұсынуға міндетті (https://www.yandex.kz). Пайдаланушы Яндекс.Поиск сервисін пайдалану шарттарын міндетті түрде сақтай отырып Яндекс іздестіру сұрау салу үшін өзінің жеке немесе корпоративтік сайтында іздеу нысанын орналастыруға құқылы (https://yandex.ru/legal/site_termsofuse).

2.3. Пайдаланушы Яндекс.XML сервисін пайдалану Шарттарында айтылған талаптарды сақтамаса, сервиске Автоматты сұрау салуға құқылы емес (https://yandex.ru/legal/xml).

2.4. Яндекс осы Лицензияның шарттарын бұзатын кез келген Пайдаланушылардың, веб-сайттардың және бағдарламалардың сұрау салуларына қызмет көрсетпеу құқығын өзіне қалдырады.

2.5. Әлеуетті қауіпті веб-сайттар туралы ескерту функциясын пайдалану шарты.

2.5.1. Пайдаланушы үшін әлеуетті қауіпті болуы мүмкін беттері бар веб-сайттарға кіру (бұдан әрі — "әлеуетті қауіпті сайттар"), мысалы, зиянды коды бар беттер (бұдан әрі — "Функция") туралы ескерту функциясы Яндекспен "нақты күйінде көрсету" шартында ұсынылады. Әлеуетті қауіпті сайттар сондай-ақ Сервис дерекқорынан алынып тасталуы немесе саралау кезінде төмендетілуі мүмкін. Осы немесе өзге сайттың әлеуетті қауіптілігі туралы, сондай-ақ мұндай қауіптің болжалды дәрежесі мен сипаты туралы ақпаратты (бұдан әрі-Ақпарат) Яндекстің серіктестері ұсынады немесе Яндекс өзінің әдістерімен пайдаланып отырып анықтайды. Яндекс веб-сайтты әлеуетті қауіптілерге жатқызу негізіне қатысты түсініктемелер бермейді. Яндекс Функцияның Пайдаланушының мақсаты мен болжамына сәйкес келуіне, Функцияның үздіксіз және қатесіз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді, сондай-ақ Ақпараттың дәлдігіне (жеке алғанда, әлеуетті қауіпті деп белгіленген веб-сайттар ешқандай зиянды код қамтымайтындығы және керісінше кепілдік бермейді) кепілдік бермейді. Пайдаланушы тәуекелдерді өз бетінше бағалауы тиіс және Ақпаратты пайдаланумен байланысты өзінің әрекеттері үшін барлық жауапкершілікті дербес көтеруі тиіс. Яндекс Функцияны пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі нәтижесінде, сондай-ақ Ақпаратты пайдалану немесе пайдалана алмау нәтижесінде, ұсынылған Ақпараттың дәлсіздігінен туындаған залардарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, сайт иесіне, Пайдаланушыға немесе үшінші тұлғаларға тікелей немесе жанама залалды өтемейді және жауапты болмайды.

2.5.2. Функцияның жұмысымен байланысты барлық ескертпелер және/немесе наразылықтар, кері байланыс нысаны арқылы жіберілуі тиіс: https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/feedback.html.

2.5.3. Яндекс өз қалауы бойынша себептерін түсіндірмей, хабарлама берместен Ақпаратты ұсынуды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.

2.6. Іздестіруде көрсетілген кейбір сайттар сілтемелері, сайт және/немесе оның сипаты туралы қосымша ақпарат беретін арнайы белгілермен сүйемелденуі мүмкін. Арнайы белгілер пайдаланушы белсендігі деректерін автоматты өңдеу негізінде сайтқа автоматты түрде берілуі, немесе мұндай ақпарат көзі туралы түсіндірмені қамтуы мүмкін. Арнайы белгілер "нақты күйінде" шартымен орналастырылады және Пайдаланушыға ұсынылады. Яндекс арнайы белгінің дұрыс орналасуы және сайт туралы қосымша ақпараттың шынайылығы үшін, сондай-ақ осындай белгілер негізінде Пайдаланушы қабылдаған шешімдерге жауап бермейді. Арнайы белгілердің мәні туралы толық ақпарат мына мекенжайда жарияланған: https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/tags.html.

2.7. Іздеу арқылы көрсетілген сайттарға және іздеудің интерактивті элементтеріне кейбір сілтемелер, байланыс нысанын шақырту батырмасымен сүйемелденуі мүмкін, ол арқылы Пайдаланушы Яндекс серіктестерімен олардың қызмет көрсету, ақпараттандыру, Пайдаланушының нұсқауы бойынша сілтеме бойынша сайтта ұсынылған тауарлармен/қызметтермен байланысты өзге әрекеттер жасау бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыра алады. Яндекс Пайдаланушы және Яндекс серіктесі арасындағы қатынастардың қатысушысы болып табылмайды, сондықтан Яндекс серіктесінің Пайдаланушыға берген ақпаратты өңдеумен байланысты іс-қимылы үшін жауап бермейді, сондай-ақ Яндекс серіктесінің іс-қимылының заңдылығы, нақтылығы, сапасы, дәлдігіне кепілдік бермейді.

Сапа бақылауын жүзеге асыру үшін, сондай-ақ заңнама талаптарын орындау аясында, Яндекс Сервистің сәйкесті функциялары арқылы Пайдаланушылар мен Серіктестер арасындағы хабарламалар тарихының сақталуын жүзеге асырады. Яндекс хабарламалар тарихына өзара байланыс жасау қатысушыларының сұрау салуы және заңнамамен белгіленген жағдайларда ғана аталған мақсаттарда қол жеткізе алады.

Сайттың жанында нысанды шақыру батырмасының бар болуы оның іздеу позициясына әсер етпейді.

2.8. Яндекс өз қалауы бойынша Пайдаланушы осы Шарттарды бірнеше рет бұзған жағдайда, Пайдаланушының тіркеулік жазбасын пайдалана отырып оның Сервиске қолжетімдігін (немесе Сервистің белгілі функцияларына, егер бұл технологиялық түрде мүмкін болса) шектеуге немесе Пайдаланушының тіркеулік жазбасын толық бұғаттауға (егер Пайдаланушы тіркеулік жазба арқылы Сервиске қол жеткізуді жүзеге асырған жағдайда), немесе заңнама талаптарын сақтау немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға өзге шаралар қолдану құқығын өзіне қалдырады.

3. Веб-сайттарды индекстеу

3.1. Яндекс үшінші тұлғалар құрған веб-сайттар беттерін индекстейді. Яндекс мұндай беттердің сапасы мен мазмұны үшін жауап бермейді. Индекстеу Яндекс іздеу машинасының роботымен белгілі бір алгоритмдерге сәйкес автоматты режимде жүргізіледі, бұл веб-сайттар беттерінің мазмұнын оның заңнама, этика немесе мораль нормаларына сәйкестігі, сондай-ақ өзге де цензураға алдын ала немесе кейінгі бағалауды (модерациялауды) көздемейді. Яндекс сондай-ақ Яндекспен индекстелген үшінші тұлғалардың веб-сайттарында Пайдаланушыға қолжетімді болуы мүмкін қызметтерді көрсету, тауарларды сатып алу және т.б. кез келген ұсыныстардың болуы/болмауы, мазмұны мен сапасына, сонымен қатар Пайдаланушы осындай ұсыныстарды қолданып ұшырауы ықтимал кез келген шығындар үшін жауап бермейді.

3.2. Веб-сайттардың бетіндегі өзгерістер іздеу беруді өзектендіру мақсатында Яндекстің роботымен (қайта индекстеу жүргізіледі) автоматты режимде қадағаланады. Алайда үшінші тұлғалардың веб-сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар кез келген сәтте осы немесе өзге беттің иесімен өзгертілуі мүмкін. Яндекс әрбір веб-сайт үшін мұндай өзгерістерді қадағаламайды және олар үшін жауап бермейді.

3.3. Яндекс Пайдаланушының іздестіру сұрау салу жауабы толық болатынына және Пайдаланушы оны қызықтыратын тақырып бойынша Интернет желісіндегі барлық ақпаратты алатынына кепілдік бермейді, сондай-ақ Пайдаланушының белгілі сұрау салуы бойынша Сервистің іздеу беруінде ұсынылған веб-сайттар беттеріне сілтемелердің абсолютті дәлдігі/өзектілігіне жауап бермейді.

3.4. Яндекс Сервис дерекқорына барлық орыс тілді және Ресейге бағдарланған веб-сайттардың беттерін қосады. Бұл ретте Яндекс Сервис дерекқорына қандай веб-сайт кіреді және қандай кірмеу тиіс туралы шешімді дербес қабылдауға құқылы.

3.5. Индекстеу және іздеу процесінің бір бөлігі ретінде нәтижелерді реттеу, Яндекстің қалауы бойынша іздеу сапасын арттыру үшін белгіленген релеванттық критерийлерге сәйкес толық автоматты түрде жүзеге асырылады. Яндекс релеванттықты ақпарат іздеген пайдаланушылардың белгілі сұрау салуына, мүдделеріне берудің ең жақсы сәйкестілігі деп түсінеді,бұл жалпы алғанда сайт иелерінің немесе жеке Пайдаланушылардың мүдделерімен сәйкес келмеуі мүмкін.

3.6. Яндекс Пайдаланушының қандай да бір сұраулары (негізгі сөздері) бойынша Сервистің іздеу нәтижесінде веб-сайттардың позицияларына айла-шарғы жасамайды, мұндай позицияларды ешқашан және ешкімге сатпайды және пайдаланушының белгілі бір сұраулары бойынша іздеу нәтижесінде қандай да бір веб-сайт позициясының өзгермеуіне кепілдік бермейді.

3.7. "Іздеу спамы" - бұл Сервистің іздеу жүйесін алдау әрекеті және іздеу нәтижесінде осы немесе өзге веб-сайттың позициясын өзгерту мақсатында оның нәтижелерін манипуляциялау. "Іздеу спамын" пайдаланатын веб-сайттар саралау кезінде төмендетілуі немесе оларды дұрыс саралау мүмкіндігі болмағандықтан Сервис дерекқорынан алынып тасталуы мүмкін.

3.8. Яндекс веб-сайттарды Сервис дерекқорынан алып тастауды және/немесе олардың позициясының өзгеруіне түсіндірме бермейді, ондай іс-қимыл туралы хабарламайды, және оларды қайталап Сервис дерекқорына енгізу/ позициясын өзгертуге ешқандай мерзім және кепілдік бермейді.

3.9. Яндекс сондай-ақ веб-сайтты Сервис дерекқорынан алып тастау және/немесе оның позициясын өзгертуі мүмкін "іздеу спам" әдістерінің толық тізімін айтуға құқығы жоқ. Неғұрлым толық ақпаратты келесі құжаттан табуға болады: «Яндекстің көзқарасы бойынша сапалы сайттың сапасыз сайттан айырмашылығы қандай?» (https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html)

4. Ақпараттың құпиялылығы мен жекешелігі

4.1. Яндекс Сервисті пайдалану кезінде Пайдаланушы туралы алатын барлық ақпаратқа қатысты Пайдаланушы мен Яндекстің өзара қатынасы Құпиялылық саясатымен реттеледі (https://yandex.kz/legal/confidential).

4.2. Яндекс Интернет желісінде сілтеме бойынша өткенде логин мен парольді енгізуді қажет етпейтін жалпыға қолжетімді веб-сайттар, және тиісті веб-сайттың robots.txt индекстеу тыйым салынбаған беттерін индекстейді (толық ақпаратты келесі құжатта: https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml). Сервис дерекқорында осындай мағынада қолжетімді веб-сайттардың беттері болуы жөніндегі наразылықтар қабылданбайды.

5. Іздеудің интерактивті элементтері

5.1. Яндекс іздеу нәтижесін қамтитын бетте, төменде сипатталған нысандардың бірінде немесе бір уақытта бірнеше нысанда іздеудің интерактивті элементтерін орналастыра алады:

5.1.1. Алынып тасталды.

5.1.2. Іздеу нәтижесінің мазмұнымен танысуға қарамастан Яндекстің Пайдаланушыға танысуды ұсынатын деректерді қамтитын ақпараттық блоктар. Бұл ақпараттық блоктар саджест түрінде (іздестіру жолында Пайдаланушының сұрауларына тез жауап беру), немесе іздеу нәтижесінен бос беттің кез келген жерінде блок түрінде, немесе осы тармақпен белгіленген ережелерді ескере отырып өзге тәсілмен ұсынылуы мүмкін. Мұндай блоктарды Яндекс жасайды және орналастырады жәнеолар іздеу нәтижесінің бір бөлігі болып табылмайды. Іздеу нәтижесін қамтитын беттерде мұндай блоктардың орналасуы мұндай блоктарды іздеу нәтижесінен жекешелеумен жүргізіледі: мұндай блоктың және іздеу нәтижесінің дизайнындағы айырмашылықтардың көмегімен және/немесе блоктың іздеу нәтижесінен тыс орналасуының көмегімен не өзге де құралдармен.

5.2. Интерактивті іздеу элементтері адамның қатысуынсыз жұмыс істейтін автоматтандырылған іздеу алгоритмдерінің жұмысына әсер етпейді және үшінші тұлғалардың сайттарына іздеу нәтижелерін саралауда қандай да бір басымдықтар мен артықшылықтарды бөлу құралы ретінде жіктеле алмайды.

 

Жариялану күні 13.02.2019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/termsofuse/09112018