Яндекс сервистерін пайдалану келісімі

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісін пайдаланушыға (бұдан әрі – Пайдаланушы) — өз сервистерін осы Пайдаланушы келісімінде (бұдан әрі — «Келісім», «ПКС») баяндалған шарттарда пайдалануды ұсынады. Келісім Пайдаланушы Келісімнің 1.4-тармағында көзделген тәртіппен оның шарттарымен келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді.

1.2. Яндекс пайдаланушыларға навигация, байланыс, іздеу, орналастыру және әртүрлі ақпарат пен материалдарды (мазмұнды) сақтау, мазмұнды жекелендіру, сатып алу және т.б. қоса алғанда, көптеген қызметтерге қол жеткізуді ұсынады. — «Яндекс сервистері»), сондай-ақ олардың кез келген дамуы және/немесе жаңаларын қосу осы Келісімнің мәні болып табылады.

1.3. Яндекс сервистерін пайдалану осы Келісіммен, сондай-ақ осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай құжаттармен: Яндекс іздеу жүйесін пайдалануға арналған лицензиямен (бұдан әрі-Лицензия) реттеледі https://yandex.kz/legal/termsofuse), құпиялылық саясатымен (https://yandex.kz/legal/confidential), пайдалану шарттары Яндекс ID (https://yandex.ru/legal/id_termsofuse), Яндекс сервистерінде байланыстырылған карталарды пайдалану шарттарымен (https://yandex.ru/legal/bank_card), сондай-ақ жекелеген Яндекс қызметтері. Келісім Яндекспен қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгертілуі мүмкін, Келісімнің жаңа редакциясы, егер келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісінде орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. КС қолданыстағы редакциясы әрдайым келесі мекенжай бойынша бетте орналасқан .

1.4. Қандай да бір сервисті/оның жеке функцияларын пайдалана бастағанда немесе тіркеу рәсімінен өткеннен кейін Пайдаланушы келісім шарттарын толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдаған болып есептеледі. Пайдаланушы Келісімнің қандай да бір ережесімен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Яндекс сервистерін пайдалануға құқылы емес. Егер Яндекс пайдаланушы келіспейтін Келісімнің 1.3-тармағында көзделген тәртіппен келісімге қандай да бір өзгерістер енгізген жағдайда, ол Яндекс сервистерін пайдалануды тоқтатуға міндетті.

2. Яндекс ID пайдаланушыны тіркеу. Яндекс ID пайдалана отырып авторизациялау

2.1. Яндекстің кейбір қызметтерін немесе қызметтердің кейбір жеке функцияларын пайдалану үшін пайдаланушы тіркеу рәсімінен өтуі керек, нәтижесінде пайдаланушы үшін бірегей тіркелгі (Яндекс ID) жасалады.

14 жасқа толған пайдаланушы есептік жазбаны дербес тіркеуге және қолданыстағы заңнамада белгіленген құқық қабілеттілігі шегінде Яндекс сервистерін пайдалануға құқылы. Егер пайдаланушы көрсетілген жасқа жетпеген жағдайда, сондай-ақ қолданыстағы заңнама талап еткен жағдайларда Яндекс сервистерін пайдалануға ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің келісімімен ғана жол беріледі.

Яндекстің жекелеген сервистері басқа жас шектеулерін белгілей алады, ол туралы құқықтық құжаттарда не сайттың, қосымшаның және/немесе өзге бағдарламалық өнімнің интерфейсінде/сипаттамасында қосымша көрсетілуі мүмкін.

2.2. Есептік жазбаны (Яндекс ID) құру, пайдалану, сондай-ақ Яндекс ID жеке кабинетінің функцияларын пайдалану тәртібі мекенжайы бойынша жарияланған Яндекс ID пайдалану шарттарымен реттеледі: https://yandex.ru/legal/id_termsofuse.

3. Пайдалану және сақтау туралы жалпы ережелер

3.1. Яндекс барлық пайдаланушылар үшін не пайдаланушылардың жекелеген санаттары үшін (пайдаланушының болатын жеріне, сервис ұсынылатын тілге байланысты және т. б.) Яндекс сервистерін пайдалануда шектеулер белгілеуге құқылы, оның ішінде: сервистің жекелеген функцияларының болуы/болмауы, Яндекс пошта сервисінде пошта хабарламаларын, кез келген басқа контентті сақтау мерзімі, барынша көп бір тіркелген пайдаланушы жібере алатын немесе қабылдай алатын хабарламалар саны, пошта хабарламасының немесе дискілік кеңістіктің ең көп мөлшері, көрсетілген уақыт кезеңі ішінде сервиске келіп түскен өтініштердің ең көп саны, контентті сақтаудың ең ұзақ мерзімі, жүктелетін контенттің арнайы параметрлері және т.б. Яндекс өз сервистеріне автоматты түрде жүгінуге тыйым сала алады, сондай-ақ автоматты түрде жасалған кез келген ақпаратты (мысалы, пошталық спам) қабылдауды тоқтата алады.

Яндекс пайдаланушының жабдығын және өз жабдығын қорғау мақсатында кез келген хабарламаларды қабылдауды және мұндай хабарламаларда зиянды бағдарламалар немесе код болған кезде не Яндекстің Автоматты сүзгілеу және вирусқа қарсы қорғау құралдары көрсетілген хабарламаларда осындай зиянды бағдарламалардың немесе кодтардың болуын анықтаған кезде оларды пайдаланушыға жеткізуді шектеуге құқылы. Пайдаланушы Яндекс көрсетілген мақсаттарда Яндекстің Автоматты сүзгілеу және вирусқа қарсы қорғау құралдарының жұмыс сапасын жақсарту үшін көрсетілген хабарламалардағы осындай зиянды бағдарламалар мен кодтарды талдауды және зерттеуді жүзеге асыруға құқылы екендігі туралы хабардар етілген және онымен келіседі.

3.2. Яндекс пайдаланушыға ақпараттық хабарламалар жіберуге құқылы. Яндекс сондай-ақ заңнама талаптарына сәйкес келетін тәсілмен келісім алған жағдайда не пайдаланушы тиісті сервиске қатысты жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алудан бас тартпаған жағдайда (тіркеу кезінде не тиісті функционалдылықты пайдалана отырып кешірек) пайдаланушыға жарнамалық сипаттағы хабарламаларды жіберуге құқылы.

Пайдаланушы Яндекске белгілі бір сервистің басқа пайдаланушыларын пайдаланушының қоғамдық әрекеттері туралы, оның ішінде жаңа жарияланымдарды орналастыру туралы, басқа пайдаланушылардың контентіне қатысты жасаған әрекеттері, сондай-ақ Сервис аясында жасаған басқа белсенділігі туралы хабарлауға келісімін білдіреді.

3.3. Яндекс сервистерінің сапасын арттыру мақсатында және / немесе ол сауалнама жүргізу үшін тартатын тұлғалар сервиске пайдаланушы кезекті кірген кезде Ақпараттық хабарлама жіберу не Пайдаланушы есептік жазбада көрсеткен байланыс деректері бойынша байланысты жүзеге асыру арқылы (телефон қоңыраулары немесе электрондық хаттар арқылы) әртүрлі мәселелер бойынша пайдаланушылардың пікірлері мен пікірлерін жинауды жүзеге асыруға құқылы. Жиналған пікірлер мен пікірлер қызметте пайдаланылуы мүмкін статистикалық мәліметтерді қалыптастыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Пікіртерім жүргізу кезінде пайдаланушы ұсынған Пікірлер Яндекс сервистерінде не пайдаланушының атын (логинін) көрсете отырып, сондай-ақ көрсетпестен Яндекспен үлестес тұлғалар сервистерінде жариялануы мүмкін. Пікірлер қалдырған кезде Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын, оның ішінде осы Келісімнің 5-тармағында белгіленген талаптарды басшылыққа алуға міндеттенеді.

3.4. Пайдаланушы «Дзен.Платформа» ЖШС ұсынатын Қызметтерді пайдаланған кезде, есептік жазбаның бейнесі, пайдаланушы аты, пайдаланушы идентификаторлары, соның ішінде device-id және cookie файлдары, электрондық пошта мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, пайдаланушының Яндекс қызметтерін пайдалануы туралы ақпарат «Дзен.Платформа» ЖШҚ берілуі мүмкін. ЖШҚ ұсынатын қызметтерді ұсыну мақсаттарына арналған «Дзен.Платформа» ЖШҚ (https://dzen.ru/legal/termsofuse, https://yandex.ru/legal/news_termsofuse).

4. Пайдаланушының контенті

4.1. Пайдаланушының қандай да бір контентті орналастыруы немесе контенттің мазмұны үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, соның ішінде авторлардың жеке мүліктік емес құқықтарын, үшінші тұлғалардың өзге зияткерлік құқықтарын бұзған және/немесе пайдаланушының қандай да бір контентті орналастыруы үшінші тұлғалардың алдындағы жауапкершілікті қоса алғанда, пайдаланушы орналастыратын контенттің мазмұнының қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады. оларға материалдық емес игіліктер.

4.2. Пайдаланушы Яндекстің Яндекс сервистері арқылы пайдаланушы орналастыратын және/немесе тарататын кез келген түрдегі контентті қарауға міндетті емес екенін, сондай-ақ Яндекс өз қалауы бойынша пайдаланушыға контентті орналастырудан және/немесе таратудан бас тартуға немесе Яндекс сервистері арқылы қолжетімді кез келген контентті жоюға құқылы (бірақ міндетті емес) екенін мойындайды және келіседі Яндекс қызметтері. Пайдаланушы мазмұнды пайдалануға байланысты барлық тәуекелдерді, соның ішінде осы мазмұнның сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды өз бетінше бағалауы керек екенін түсінеді және келіседі.

4.3. Пайдаланушы Яндекс сервистерінің жұмыс технологиясы пайдаланушының контентін Яндекспен көшіруді (жаңғыртуды), сондай-ақ оны сол немесе өзге сервистің техникалық талаптарына сәйкес келтіру үшін Яндекспен қайта өңдеуді талап ете алатынын түсінеді және онымен келіседі.

4.4. Пайдаланушының контентіне қатысты келіп түсетін шағымдарды өңдеу кезінде Яндекс мекенжайы бойынша жарияланған анонимді контенттің құқықтарын шектеу қағидаттарын егер сервисті пайдалану шарттарында өзгеше белгіленбесе басшылыққа алады https://yandex.ru/company/rules/anonymous_content.

5. Яндекс сервистерін пайдалану шарттары

5.1. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында Яндекс сервистерін пайдаланумен байланысты өз іс-әрекеттері үшін, оның ішінде, егер мұндай іс-әрекеттер үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға әкелетін болса, сондай-ақ Яндекс сервистерін пайдалану кезінде заңнаманы сақтау үшін дербес жауапты болады.

5.2. Яндекс сервистерін пайдалану кезінде Пайдаланушының құқығы жоқ:

5.2.1. заңсыз, зиянды, жала жабу, адамгершілікке нұқсан келтіретін, зорлық-зомбылық пен қатыгездікті көрсететін (немесе насихаттайтын), зияткерлік меншік құқығын бұзатын, нәсілдік, этникалық, жыныстық, діни, әлеуметтік белгілері бойынша адамдарды жек көруді және/немесе кемсітуді насихаттайтын контентті жүктеу, жіберу, беру немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыру және/немесе тарату, кез-келген адамға немесе ұйымға қатысты қорлауды қамтиды, порнография, балалар эротикасы элементтерін қамтиды (немесе насихаттау болып табылады) , нәпсіқұмарлық сипаттағы қызметтерді (оның ішінде өзге де қызметтер түріндегі) жарнамалауды (немесе насихаттау болып табылады) білдіреді, есірткі заттарды немесе оларға ұқсас заттарды, жарылғыш заттарды немесе өзге де қаруды дайындау, қолдану немесе өзге де пайдалану тәртібін түсіндіреді;

5.2.2. үшінші тұлғалардың, соның ішінде кәмелетке толмағандардың құқықтарын бұзуға және / немесе оларға кез келген нысанда зиян келтіруге;

5.2.3. өзін басқа адам немесе ұйым және/немесе Қоғамдастық өкілі үшін, оның ішінде Яндекс қызметкерлері, форумдар модераторлары, сайт иесі үшін жеткілікті құқықтарсыз ұстау, сондай-ақ желіде басқа тұлғалардың заңсыз өкілдігінің кез келген басқа нысандары мен тәсілдерін қолдану, сондай-ақ пайдаланушыларды немесе Яндексті қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты адастыру қандай да бір субъектілер немесе объектілер;

5.2.4. заңнамаға немесе қандай да бір шарттық қатынастарға сәйкес мұндай әрекеттерге құқықтар болмаған кезде контентті жүктеу, жіберу, беру немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыру және/немесе тарату;

5.2.5. арнайы түрде рұқсат етілмеген жарнамалық ақпаратты, спамды (оның ішінде іздеу), бөтен электрондық пошта мекенжайларының тізімдерін, «пирамидалар» схемаларын, көп деңгейлі (желілік) маркетингті (MLM), Интернет-табыс жүйелерін және e-mail-бизнестерді жүктеу, жіберу, жіберу немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыру және/немесе тарату, «бақыт хаттары», сондай-ақ осы іс-шараларға қатысу үшін Яндекс сервистерін пайдалану немесе Яндекс сервистерін пайдаланушыларды басқа домендердің беттеріне қайта бағыттау үшін ғана пайдалану;

5.2.6. рұқсат етілмеген қолжетімділікті жүзеге асыру үшін кез келген компьютерлік немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе Бағдарламаның функционалдығын бұзуға, жоюға немесе шектеуге арналған вирустары немесе басқа компьютерлік кодтары, файлдары немесе бағдарламалары бар қандай да бір материалдарды, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлерді жүктеуге, жіберуге, беруге немесе кез келген басқа тәсілмен орналастыруға және/немесе таратуға; интернеттегі ақылы ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуге арналған бағдарламалар, логиндер, парольдер және басқа құралдар, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген ақпаратқа сілтемелерді орналастыру;

5.2.7. басқа тұлғалардың дербес деректерін рұқсатсыз жинау және сақтау;

5.2.8. Яндекс веб-сайттары мен қызметтерінің қалыпты жұмысын бұзу;

5.2.9. келісіммен белгіленетін шектеулер мен тыйымдарды бұзуға бағытталған іс-әрекеттерге жәрдемдесу;

5.2.10. пайдаланушы яндекстен осындай рұқсат алған немесе бұл Пайдаланушы келісімінде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Яндекс сервистерінің қандай да бір бөлігін (пайдаланушыға Яндекс сервистері арқылы қолжетімді контентті қоса алғанда) жаңғыртуға, қайталауға және көшіруге, сатуға және қайта сатуға, сондай-ақ қандай да бір коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе оларға қол жеткізуге кез келген қызмет;

5.2.11. басқа жолмен заңнама нормаларын, оның ішінде халықаралық құқық нормаларын бұзу.

6. Сервистерді және контентті демеуге айрықша құқықтар

6.1. Яндекс сервистерінің көмегімен қолжетімді барлық объектілер, оның ішінде дизайн элементтері, мәтін, графикалық кескіндер, иллюстрациялар, бейнелер, ЭЕМ – ге арналған бағдарламалар, деректер базасы, музыка, дыбыстар және басқа да объектілер (бұдан әрі-Яндекс сервистерінің мазмұны), сондай-ақ Яндекс сервистерінде орналастырылған кез келген контент Яндекстің айрықша құқықтарының объектілері болып табылады, Пайдаланушылар мен басқа құқық иеленушілер.

6.2. Мазмұнды, сондай-ақ Яндекс сервистерінің қандай да бір өзге элементтерін пайдалану сол немесе өзге Сервис ұсынатын функционал шеңберінде ғана мүмкін болады. Яндекс сервистері мазмұнының ешқандай элементтері, сондай-ақ Яндекс сервистерінде орналастырылған кез келген контент құқық иеленушінің алдын ала рұқсатынсыз өзгеше түрде пайдаланыла алмайды. Пайдалану дегеніміз, соның ішінде: ойнату, көшіру, қайта өңдеу, кез-келген негізде тарату, кадрда көрсету және т. б. Ерекшелік-бұл Ресей Федерациясының заңнамасында немесе Яндекс қызметін пайдалану шарттарында тікелей қарастырылған жағдайлар.

Пайдаланушының Яндекс сервистерінің мазмұн элементтерін, сондай-ақ жеке коммерциялық емес пайдалану үшін кез келген контентті пайдалануына авторлық құқықты, сабақтас құқықтарды, тауар белгілерін қорғаудың барлық белгілері, авторлық туралы басқа да хабарламалар сақталған, автордың атын (немесе бүркеншік атын)/құқық иеленушінің атауын өзгеріссіз сақтаған, тиісті объектіні өзгеріссіз сақтаған жағдайда жол беріледі. Ерекшелік-бұл Ресей Федерациясының заңнамасында немесе Яндекс сервисінің пайдаланушы келісімдерінде тікелей қарастырылған жағдайлар.

7. Үшінші бір тұлғалардың сайттары және контенті

7.1. Яндекс сервистері интернет желісіндегі басқа сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттары) сілтемелерді қамтуы мүмкін. Көрсетілген үшінші тұлғалар және олардың контенті Яндекстің қандай да бір талаптарға (анықтығына, толықтығына, заңдылығына және т.б.) сәйкестігін тексермейді. Яндекс яндекс сервистерін пайдалана отырып пайдаланушы қол жеткізе алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар үшін, оның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе мәлімдемелер, жарнама және т.б., сондай-ақ осындай сайттардың немесе контенттің қолжетімділігі және пайдаланушының оларды пайдалану салдары үшін жауапты болмайды.

7.2. Сайтта орналастырылған кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысанда) Яндекс ресурстарында тікелей көрсетілетін жағдайларды қоспағанда, Яндекс тарапынан осы өнімдерді (қызметтерді, қызметті) мақұлдау немесе ұсыну болып табылмайды.

8. Яндекс сервистеріндегі жарнама

8.1. Яндекс Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген шектерде Яндекс қызметтерінде орналастырған жарнама үшін жауап береді.

9. Кепілдіктер болмауы, жауапкершілікті шектеу

9.1. Пайдаланушы Яндекс сервистерін өз тәуекеліне пайдаланады. Яндекс қызметтері "сол қалпында" ұсынылады. Яндекс өзіне ешқандай жауапкершілікті, оның ішінде Яндекс сервистерінің пайдаланушының мақсаттарына сәйкестігі үшін жауапкершілік алмайды.

9.2. Яндекс: яндекс сервистері пайдаланушының талаптарына сәйкес келетініне/сәйкес келетініне; Яндекс сервистері үздіксіз, жылдам, сенімді және қатесіз ұсынылатынына; Яндекс сервистерін пайдалану арқылы алынуы мүмкін нәтижелер нақты және сенімді болатынына және қандай да бір мақсаттар үшін немесе қандай да бір сапада пайдаланыла алатынына кепілдік бермейді (мысалы, және / немесе қандай да бір фактілерді растау үшін); Яндекс сервистерін пайдалану арқылы алынған қандай да бір өнімнің, қызметтің, ақпараттың және т.б. сапасы пайдаланушының күткеніне сәйкес болады.

9.3. Пайдаланушы Яндекс сервистерін пайдалана отырып қол жеткізетін кез келген ақпаратты және/немесе материалдарды (оның ішінде жүктелетін БҚ, хаттар, қандай да бір іс-қимылға нұсқаулықтар мен нұсқаулықтар және т. б.) пайдаланушы өз тәуекеліне пайдалана алады және көрсетілген ақпаратты және/немесе материалдарды пайдаланудың ықтимал салдарлары үшін өз бетінше жауапты болады. оның ішінде пайдаланушының компьютеріне немесе үшінші тараптарға келтіретін зиян үшін, деректердің жоғалуы немесе кез келген басқа зиян үшін.

9.4. Яндекс сервистерін немесе Яндекс сервистерінің жекелеген бөліктерін/функцияларын пайдаланушының пайдалануы салдарынан туындаған залалдардың кез келген түрлері үшін Яндекс жауапты болмайды.

9.5. Кез-келген жағдайда Яндекстің жауапкершілігі Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 15-бабына сәйкес Ресей Федерациясының 10 000 (он мың) рублімен шектеледі және оның әрекеттерінде кінә болған жағдайда оған жүктеледі.

10. Өзге де ережелер

10.1. Осы Келісім Яндекс сервистерін пайдалану тәртібіне қатысты Пайдаланушы мен Яндекс арасындағы шартты білдіреді және пайдаланушы мен Яндекс арасындағы барлық алдыңғы келісімдерді алмастырады.

10.2. Осы Келісім Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы Келісіммен реттелмеген мәселелер Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс. Осы Келісіммен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық мүмкін даулар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Ресей құқығының нормаларына сәйкес шешіледі. Осы Келісімнің мәтіні бойынша барлық жерде, егер басқаша нақты көрсетілмесе," заңнама " термині Ресей Федерациясының заңнамасын да, пайдаланушының тұрғылықты жерінің заңнамасын да білдіреді.

10.3. Осы Келісім шеңберінде көрсетілетін қызметтерге және Яндекс Сервистеріне қатысты өтеусіз негізде Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы нормалар пайдаланушы мен Яндекс арасындағы қатынастарға қолданыла алмайды.

10.4. Егер Яндекс сервистері ақылы жазылымды ресімдеу мүмкіндігін көздесе, онда жазылымды ресімдеу және жазылымды одан әрі төлеу мүмкіндігі мақсатында пайдаланушы өзінің банк картасын өзінің есептік жазбасына (бұдан әрі - байланыстырылған карта) байланыстырады. Осы Келісімнің мақсаттары үшін пайдаланушының есептік жазбасына байланыстырылған кез келген банк картасы (оның ішінде Яндекс сервистерінде жазылымды ресімдеу кезінде не жазылымды ресімдегенге дейін не оны ресімдегеннен кейін байланыстырылған) байланыстырылған карта болып есептеледі. Байланыстырылған карталарды қосу және пайдалану тәртібі келесі мекен-жайда жарияланған шарттармен реттеледі: https://yandex.ru/legal/bank_card.

Пайдаланушы Яндекс сервистері мен қосымшаларының функцияларын және үшінші тұлғалардың мекенжайына пайдалана отырып, Яндекс сервистерінде авторизациясыз және банктік картаны Яндекс сервистеріндегі пайдаланушының есептік жазбасына байланыстырмай қолма-қол ақшасыз төлем жасаған кезде Яндекс Пайдаланушы көрсеткен деректерді нақты пайдаланушының есептік жазбасына байланыстырмай төлем нысанында ғана сақтайды. Енгізілген ақпарат Құпиялылық саясатында көрсетілген шарттарда және мақсаттарда сақталады және өңделеді (https://yandex.kz/legal/confidential).

10.5. Келісімде ешнәрсе пайдаланушы мен Яндекс арасында агенттік қатынастарды, серіктестік қатынастарын, бірлескен қызмет жөніндегі қатынастарды, жеке жалдау қатынастарын не келісімде тікелей көзделмеген қандай да бір өзге де қатынастарды орнату ретінде түсінілмейді.

10.6. Егер осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері қандай да бір себептер бойынша жарамсыз немесе заңдық күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

10.7. Пайдаланушы немесе өзге пайдаланушылар келісімдердің ережелерін бұзған жағдайда Яндекс тарапынан әрекетсіздік Яндекстің өз мүдделерін кешірек қорғау үшін тиісті іс-әрекеттер жасау құқығынан айырмайды, сондай-ақ кейіннен осындай немесе ұқсас бұзушылықтар жасалған жағдайда Яндекстің өз құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.

10.8. Осы Келісім орыс тілінде жасалды және кейбір жағдайларда пайдаланушыға танысу үшін басқа тілде берілуі мүмкін. Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы мен келісімнің өзге тілдегі нұсқасы сәйкес келмеген жағдайда, осы Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасының ережелері қолданылады.

 

Жариялану күні 20.10.2022

 

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/22042022

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/13102021

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/22062020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/18072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/01072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/rules/09112018