Яндекс Еда сервисінің Промокодтарын пайдалану шарттары

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.Яндекс Еда сервисінің Промокодтарын пайдалану шарттарында келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

1.1.1. Яндекс Еда – «Яндекс.Еда Казахстан» ЖШС.

1.1.2. Промокод – таңбалардың белгілі бір тізбегі, оны іске қосу және оны пайдаланудың өзге шарттарын сақтау жағдайында Пайдаланушыға Жеңілдік беріледі. Промокод пайдаланушының назарына Купонда немесе Сайтта көрсету арқылы, сондай-ақ басқа тәсілдермен жеткізілуі мүмкін.

1.1.3. Жеңілдік – Пайдаланушыға Яндекс.Еда көрсетілген және Купон немесе сайтта белгілі бір әдіспен жеткізілген Тауар немесе Тауарды жеткізу құнына берілетін жеңілдік. Жеңілдік мөлшері егер қолданылатын болса, ҚҚС есебімен көрсетілген.

1.1.4. Купон – Промокод және жеңілдік беру шарттары бар құжат (оның ішінде қағаз карточкасы немесе өзге де тарату материалы; плакат немесе көпшілікке қарауға арналған өзге де тасымалдаушы; кез келген басқа промо-материал; электронды түрдегі ақпарат).

1.1.5. Сайт – Промокод және Жеңілдік беру шарттары бар Интернет желісіндегі бет.

1.1.6. Яндекс Еда сервисі – барлық веб-сайттар (http://eda.yandex мекен-жайы бойынша Интернетте орналастырылған, біра шектелмеген), Яндекс Еда Сервисі пайдаланушыларына Тауарға тапсырыс беру және Жеткізуді Пайдаланушылық келісім шарттарында қарастырылған шарттар негізінде орындауға мүмкіндік беретін ЭЕМ-ге арналған Яндекс Еда және ЖШҚ «ЯНДЕКС» бағдарламалары (оның ішінде мобильді құрылғыларға арналған Яндекс Еда қосымшасы, мобильді құрылғыларға арналған өзге де бағдарламалар).

1.1.7. Шарттары – Яндекс Еда Сервисі Промокодтарын пайдалану шарттары Интернетте мына мекен-жай бойынша орналастырылған: https://yandex.kz/legal/promocode_eda.

1.1.8. Пайдаланушылық келісім – Интернетте https://yandex.kz/legal/termsofuse_eda мекен-жайы бойынша орналасқан құжат, Пайдаланушыға Яндекс Еда Сервисін пайдалану ұсынысын білдіреді.

1.2. Берілген шарттарда пайдаланылатын өзге де терминдер Пайдаланушы келісіміне сәйкес түсіндіріледі.

1.3. Берілген Шарттар мерзімсіз қолданылады.

1.4. Пайдаланушылар Шарттармен танысуға міндетті. Промокодты белсендіре отырып, Пайдаланушы осы Шарттармен толық танысуды және келісуді растайды.

1.5. Промокод Купон, Сайтта көрсетілген мөлшерде немесе промокодты пайдалану шарттарын сақтаған кезде, сондай-ақ купонда, сайтта көрсетілген немесе пайдаланушыға өзге тәсілмен жеткізілген, сондай-ақ осы шарттарда көрсетілген мөлшерде жеңілдік алуға құқық береді.

2. ПРОМОКОДТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

2.1. Промокод төлемді қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде ғана алуға мүмкіндік береді (пайдалану келісімінің 5.1 т.), яғни тауарды төлеу және байлаулы банктік картаны пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз жеткізу кезінде.

Жеңілдік алу шарты ретінде карталары Жарнамалық акцияға қатысатын эмитент бойынша шектеу қойылуы мүмкін. Қолма-қол ақшасыз төлеу мақсаттары үшін тек қана физикалық тасымалдағыштағы банктік карталар қабылданады; алдын ала төленген виртуалды банктік карталар және электронды түрдегі өзге де карталар, сондай-ақ төлемнің өзге де электрондық құралдары төлемге қабылданбайды.

2.2. Промокод Жеңілдік берудің келесі шарттарын ұсына алады:

2.2.1. Яндекс Еда сервисі арқылы тек бірінші Тапсырысқа жеңілдік: бірінші Тапсырыс пайдаланушының Яндекс Еда сервисінде көрсеткен телефон нөмірі бойынша анықталады.

2.2.2. Яндекс Еда сервисі арқылы алғашқы бірнеше тапсырысқа жеңілдік (мысалы, Яндекс Еда сервисі арқылы алғашқы үш Тапсырысқа): Жеңілдік осы шарттардың 2.2.1-тармағында анықталғандай бірінші тапсырыс беру кезінде, сондай-ақ бірінші тапсырыс беру кезінде промокод белсендірілген жағдайда келесі тапсырыстардың белгілі бір санын жасау кезінде беріледі;

2.2.3. Яндекс Еда сервисі арқылы тауарды тапсырыс беру және жеткізу кезінде белгілі бір параметрлерді таңдаған жағдайда ғана жеңілдік беріледі;

2.2.4. Белгілі бір аумақ шегінде (қалалар, маршруттың бастапқы және/немесе соңғы нүктелері бойынша шектеулерді қоса алғанда) және / немесе белгілі бір мерзім шегінде Яндекс Еда сервисі арқылы тауарды тапсырыс беру және жеткізу кезінде ғана жеңілдік. Ол Промокод әрекет ету мерзімі өткеннен кейін жарамсыз болады. Егер мұндай аумақ және/немесе мерзім Купон, Сайтта көрсетілмеген және/немесе пайдаланушыға өзге тәсілмен жеткізілмеген жағдайда, аумақ купондар/Промокодтар тарату ұйымдастырылған қала мен облыстан тыс шектелген болып есептеледі; мерзім шектеулі болып есептеледі, онда тиісті Купон/Промокод көпшілік назарына қолжетімді болады.

2.3. Егер Купон, Сайтта немесе басқа тәсілмен пайдаланушыға жеткізілген ақпаратта басқаша көрсетілмеген жағдайда Промокодты бір пайдаланушы тек бір рет пайдалана алады.

2.4. Пайдаланушы тапсырыс берген тауардың құны мен жеңілдік сомасы арасындағы айырмашылық, сондай-ақ Жеңілдік сомасының өзі ақшамен төленбейді.

2.5. Жеңілдік тек Промокодты белсендіру кезінде Яндекс Еда Сервисімен таңдауға ұсынылған Яндекс Еда серіктестерінен (Мейрамханалар мен Жеткізушілерден) Тауарға тапсырыс беру және Жеткізу кезінде ғана беріледі.

2.6. Промокод Тапсырысты Яндекс Еда сервисі арқылы рәсімдеу кезінде және берілген Шарттардың 1.5, 2.2 ережелерін сақтаған жағдайда Жеңілдік ұсынады.

2.7. Егер жеткізу пайдаланушы рәсімдеген тапсырыс шеңберінде пайдаланушы үшін ақылы болып табылған және Жеткізуші жүзеге асырған жағдайда, Жеңілдік Тауар құны және Жеткізу құнына қатысты беріледі. Бұл ретте жеңілдік номиналы алдымен Тауардың құнына қатысты беріледі, ал Тауардың құнынан асатын бөлігінде Жеткізу құнына қатысты беріледі. Пайдаланушы тауар құнының бір бөлігін және/немесе жеңілдік номиналы жабылмаған жеткізуді қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы дербес төлеуге міндетті. Егер жеткізу пайдаланушы рәсімдеген тапсырыс шеңберінде пайдаланушы үшін ақылы болып табылған және мейрамханамен жүзеге асырылған жағдайда, тауардың құны мен жеткізу құнына қатысты жеңілдік беру сервистің қалауы бойынша рұқсат етіледі. Яндекс Еда аталған Жеңілдік беру шарттары мен тәртібін анықтау құқығын өзіне қалдырады.

3. БАСҚА ШАРТТАР

3.1. Промокодтарды теріс пайдалануға және/немесе Промокодтарды пайдалану кезінде теріс пайдалануға қарсы әрекет ету мақсатында Яндекс Еда осы шарттарда тікелей көрсетілмеген басқа тексеру тәсілдерін қолдану құқығын өзіне қалдырады, бірақ онымен шектелмейді: пайдаланушының Яндекс Еда сервисін пайдалана отырып, шын мәнінде бірінші тапсырысты рәсімдейтінін және Яндекс Еда қызметкері немесе контрагент-өкілі емес екені немесе тиісті теріс пайдаланушылық және/немесе Промокодты теріс пайдаланбау анықталған жағдайда жеңілдік беруден бас тартуға құқылы.

3.2. Пайдаланушы Яндекс Еда мобильді қосымшасын соңғы қолжетімді нұсқасына және/немесе басқа да себептер бойынша жаңартпаған жағдайда промокодты пайдалану техникалық себептер бойынша мүмкін емес болуы мүмкін.

3.3. Промокодтарды іске қосуға немесе пайдалануға қатысты өтініштерді қарау кезінде Яндекс Еда қолдау сервисі сұраным жасауға құқығы бар, ал өтініш беруші Пайдаланушы оның промокод алу фактісін растауды: промокодты карточканың фотосуретін, Промокоды бар беттің скриншотын және/немесе қолдау сервисі қызметкерінің нұсқауы бойынша өзге растауды ұсынуға міндетті. Мұндай Растауды бермеген жағдайда Яндекс Еда жеңілдік беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

3.4. Яндекс Еда міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше міндеттерді орындамағаны үшін, сондай-ақ телекоммуникациялық және энергетикалық желілердегі іркілістердің, зиянды бағдарламалар әрекеттерінің, бағдарламалық және аппараттық құралдардың рұқсатсыз кіруіне және/немесе істен шығуына бағытталған үшінші тұлғалардың теріс пиғылды әрекеттерінің, сондай-ақ еңсерілмейтін күштің өзге де күтпеген жағдайларының нәтижесі болып табылатын осы шарттарға сәйкес Промокодтар беруге байланысты пайдаланушылардың қандай да бір тікелей, жанама, ерекше шығындары мен шығындары үшін жауапты болмайды. Яндекс Еда мұндай жағдайларда пайдаланушыларға шығындарды өтеуге міндетті емес.

3.5. Егер Пайдаланушы өзі туралы қате ақпарат берсе немесе қандай да бір басқа жолмен осы Шарттарды бұзса, Яндекс Еда Жеңілдік және Промокод беруден бас тартуға құқылы.

3.6. Берілген Шарттарда қарастырылмаған барлық нәрседе Яндекс Еда және Пайдаланушы Пайдаланушылық келісімнің шарттарын басшылыққа алады.

Промокодты қалай белсендіруге болады

Промокод белсендірілген жағдайда ғана пайдаланылуы мүмкін. Промокодты іске қосу үшін Яндекс Еда сервисі арқылы Тапсырысты рәсімдегенге дейін арнайы өріске Промокодты енгізу және «Қолдану» батырмасын басу қажет.

Жарияланған күні: 06 мамыр 2022 ж

Күшіне енетін күні: 2022 жылдың 06 мамыры

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/promocode_eda/09082019