Яндекс.Тамақ қызметінің Промокодтарын пайдалану шарттары

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.Яндекс.Тамақ қызметінің Промокодтарын пайдалану шарттарында келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

 • 1.1.1. Яндекс.Тамақ – ЖШС «Яндекс.Такси Казахстан».
 • 1.1.2. Промокод – таңбалардың белгілі бір тізбегі, оны іске қосу және оны пайдаланудың өзге шарттарын сақтау жағдайында Пайдаланушыға Жеңілдік беріледі. Промокод пайдаланушының назарына Купонда немесе Сайтта көрсету арқылы, сондай-ақ басқа тәсілдермен жеткізілуі мүмкін.
 • 1.1.3. Жеңілдік – Пайдаланушыға Яндекс.Тамақта көрсетілген және Купон немесе сайтта белгілі бір әдіспен жеткізілген Тауар немесе Тауарды жеткізу құнына берілетін жеңілдік. Жеңілдік мөлшері егер қолданылатын болса, ҚҚС есебімен көрсетілген.
 • 1.1.4. Купон – Промокод және жеңілдік беру шарттары бар құжат (оның ішінде қағаз карточкасы немесе өзге де тарату материалы; плакат немесе көпшілікке қарауға арналған өзге де тасымалдаушы; кез келген басқа промо-материал; электронды түрдегі ақпарат).
 • 1.1.5. Сайт – Промокод және Жеңілдік беру шарттары бар Интернет желісіндегі бет.
 • 1.1.6. Яндекс.Тамақ қызметі – барлық веб-сайттар (http://eda.yandex мекен-жайы бойынша Интернетте орналастырылған, біра шектелмеген), Яндекс.Тамақ Сервисі пайдаланушыларына Тауарға тапсырыс беру және Жеткізуді Пайдаланушылық келісім шарттарында қарастырылған шарттар негізінде орындауға мүмкіндік беретін ЭЕМ-ге арналған Яндекс.Тамақ және ЖШҚ «ЯНДЕКС» бағдарламалары (оның ішінде мобильді құрылғыларға арналған Яндекс.Тамақ қосымшасы, мобильді құрылғыларға арналған өзге де бағдарламалар).
 • 1.1.7. Шарттары – Яндекс.Тамақ Қызметі Промокодтарын пайдалану шарттары Интернетте мына мекен-жай бойынша орналастырылған: https://yandex.kz/legal/promocode_eda.
 • 1.1.8. Пайдаланушылық келісім – Интернетте https://yandex.kz/legal/termsofuse_eda мекен-жайы бойынша орналасқан құжат, Пайдаланушыға Яндекс.Тамақ Қызметін пайдалану ұсынысын білдіреді.

1.2. Берілген шарттарда пайдаланылатын өзге де терминдер Пайдаланушы келісіміне сәйкес түсіндіріледі.

1.3. Берілген Шарттар мерзімсіз қолданылады.

1.4. Пайдаланушылар Шарттармен танысуға міндетті. Промокодты белсендіре отырып, Пайдаланушы осы Шарттармен толық танысуды және келісуді растайды.

1.5. Промокод Купон, Сайтта көрсетілген мөлшерде немесе промокодты пайдалану шарттарын сақтаған кезде, сондай-ақ купонда, сайтта көрсетілген немесе пайдаланушыға өзге тәсілмен жеткізілген, сондай-ақ осы шарттарда көрсетілген мөлшерде жеңілдік алуға құқық береді.

2. ПРОМОКОДТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

2.1. Промокод төлемді қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде ғана алуға мүмкіндік береді (пайдалану келісімінің 5.1 т.), яғни тауарды төлеу және байлаулы банктік картаны пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз жеткізу кезінде.

Жеңілдік алу шарты ретінде карталары Жарнамалық акцияға қатысатын эмитент бойынша шектеу қойылуы мүмкін. Қолма-қол ақшасыз төлеу мақсаттары үшін тек қана физикалық тасымалдағыштағы банктік карталар қабылданады; алдын ала төленген виртуалды банктік карталар және электронды түрдегі өзге де карталар, сондай-ақ төлемнің өзге де электрондық құралдары төлемге қабылданбайды.

2.2. Промокод Жеңілдік берудің келесі шарттарын ұсына алады:

 • 2.2.1. Яндекс.Тамақ қызметі арқылы тек бірінші Тапсырысқа жеңілдік: бірінші Тапсырыс пайдаланушының Яндекс.Тамақ қызметінде көрсеткен телефон нөмірі бойынша анықталады.
 • 2.2.2. Яндекс.Тамақ қызметі арқылы алғашқы бірнеше тапсырысқа жеңілдік (мысалы, Яндекс.Тамақ қызметі арқылы алғашқы үш Тапсырысқа): Жеңілдік осы шарттардың 2.2.1-тармағында анықталғандай бірінші тапсырыс беру кезінде, сондай-ақ бірінші тапсырыс беру кезінде промокод белсендірілген жағдайда келесі тапсырыстардың белгілі бір санын жасау кезінде беріледі;
 • 2.2.3. Яндекс.Тамақ қызметі арқылы тауарды тапсырыс беру және жеткізу кезінде белгілі бір параметрлерді таңдаған жағдайда ғана жеңілдік беріледі;
 • 2.2.4. Белгілі бір аумақ шегінде (қалалар, маршруттың бастапқы және/немесе соңғы нүктелері бойынша шектеулерді қоса алғанда) және / немесе белгілі бір мерзім шегінде Яндекс.Тамақ қызметі арқылы тауарды тапсырыс беру және жеткізу кезінде ғана жеңілдік. Ол Промокод әрекет ету мерзімі өткеннен кейін жарамсыз болады. Егер мұндай аумақ және/немесе мерзім Купон, Сайтта көрсетілмеген және/немесе пайдаланушыға өзге тәсілмен жеткізілмеген жағдайда, аумақ купондар/Промокодтар тарату ұйымдастырылған қала мен облыстан тыс шектелген болып есептеледі; мерзім шектеулі болып есептеледі, онда тиісті Купон/Промокод көпшілік назарына қолжетімді болады.

2.3. Егер Купон, Сайтта немесе басқа тәсілмен пайдаланушыға жеткізілген ақпаратта басқаша көрсетілмеген жағдайда Промокодты бір пайдаланушы тек бір рет пайдалана алады.

2.4. Пайдаланушы тапсырыс берген тауардың құны мен жеңілдік сомасы арасындағы айырмашылық, сондай-ақ Жеңілдік сомасының өзі ақшамен төленбейді.

2.5. Жеңілдік тек Промокодты белсендіру кезінде Яндекс.Тамақ Қызметімен таңдауға ұсынылған Яндекс.Тамақ серіктестерінен (Мейрамханалар мен Жеткізушілерден) Тауарға тапсырыс беру және Жеткізу кезінде ғана беріледі.

2.6. Промокод Тапсырысты Яндекс.Тамақ қызметі арқылы рәсімдеу кезінде және берілген Шарттардың 1.5, 2.2 ережелерін сақтаған жағдайда Жеңілдік ұсынады.

2.7. Егер жеткізу пайдаланушы рәсімдеген тапсырыс шеңберінде пайдаланушы үшін ақылы болып табылған және Жеткізуші жүзеге асырған жағдайда, Жеңілдік Тауар құны және Жеткізу құнына қатысты беріледі. Бұл ретте жеңілдік номиналы алдымен Тауардың құнына қатысты беріледі, ал Тауардың құнынан асатын бөлігінде Жеткізу құнына қатысты беріледі. Пайдаланушы тауар құнының бір бөлігін және/немесе жеңілдік номиналы жабылмаған жеткізуді қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы дербес төлеуге міндетті. Егер жеткізу пайдаланушы рәсімдеген тапсырыс шеңберінде пайдаланушы үшін ақылы болып табылған және мейрамханамен жүзеге асырылған жағдайда, тауардың құны мен жеткізу құнына қатысты жеңілдік беру қызметтің қалауы бойынша рұқсат етіледі. Яндекс.Тамақ аталған Жеңілдік беру шарттары мен тәртібін анықтау құқығын өзіне қалдырады.

3. БАСҚА ШАРТТАР

3.1. Промокодтарды теріс пайдалануға және/немесе Промокодтарды пайдалану кезінде теріс пайдалануға қарсы әрекет ету мақсатында Яндекс.Тамақ осы шарттарда тікелей көрсетілмеген басқа тексеру тәсілдерін қолдану құқығын өзіне қалдырады, бірақ онымен шектелмейді: пайдаланушының Яндекс.Тамақ қызметін пайдалана отырып, шын мәнінде бірінші тапсырысты рәсімдейтінін және Яндекс.Тамақ қызметкері немесе контрагент-өкілі емес екені немесе тиісті теріс пайдаланушылық және/немесе Промокодты теріс пайдаланбау анықталған жағдайда жеңілдік беруден бас тартуға құқылы.

3.2. Пайдаланушы Яндекс.Тамақ мобильді қосымшасын соңғы қолжетімді нұсқасына және/немесе басқа да себептер бойынша жаңартпаған жағдайда промокодты пайдалану техникалық себептер бойынша мүмкін емес болуы мүмкін.

3.3. Промокодтарды іске қосуға немесе пайдалануға қатысты өтініштерді қарау кезінде Яндекс.Тамақ қолдау қызметі сұраным жасауға құқығы бар, ал өтініш беруші Пайдаланушы оның промокод алу фактісін растауды: промокодты карточканың фотосуретін, Промокоды бар беттің скриншотын және/немесе қолдау қызметі қызметкерінің нұсқауы бойынша өзге растауды ұсынуға міндетті. Мұндай Растауды бермеген жағдайда Яндекс.Тамақ жеңілдік беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

3.4. Яндекс.Тамақ міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше міндеттерді орындамағаны үшін, сондай-ақ телекоммуникациялық және энергетикалық желілердегі іркілістердің, зиянды бағдарламалар әрекеттерінің, бағдарламалық және аппараттық құралдардың рұқсатсыз кіруіне және/немесе істен шығуына бағытталған үшінші тұлғалардың теріс пиғылды әрекеттерінің, сондай-ақ еңсерілмейтін күштің өзге де күтпеген жағдайларының нәтижесі болып табылатын осы шарттарға сәйкес Промокодтар беруге байланысты пайдаланушылардың қандай да бір тікелей, жанама, ерекше шығындары мен шығындары үшін жауапты болмайды. Яндекс.Тамақ мұндай жағдайларда пайдаланушыларға шығындарды өтеуге міндетті емес.

3.5. Егер Пайдаланушы өзі туралы қате ақпарат берсе немесе қандай да бір басқа жолмен осы Шарттарды бұзса, Яндекс.Тамақ Жеңілдік және Промокод беруден бас тартуға құқылы.

3.6. Берілген Шарттарда қарастырылмаған барлық нәрседе Яндекс.Тамақ және Пайдаланушы Пайдаланушылық келісімнің шарттарын басшылыққа алады.

Промокодты қалай белсендіруге болады

Промокод белсендірілген жағдайда ғана пайдаланылуы мүмкін. Промокодты іске қосу үшін Яндекс.Тамақ қызметі арқылы Тапсырысты рәсімдегенге дейін арнайы өріске Промокодты енгізу және «Қолдану» батырмасын басу қажет.