Мобильді құрылғыларға арналған «Yandex Map Editor» бағдарламасын пайдалануға лицензиялық келісім

Бағдарламаны қолданар алдында төмендегі лицензиялық келісімнің шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Сіздің бағдарламаны кез келген қолдануыңыз Сіз осы лицензиялық келісімнің шарттарын сөзсіз қабылдағаныңызды білдіреді.

Егер Сіз лицензиялық келісімнің шарттарын толық көлемде қабылдамасаңыз, бағдарламаны қандай да бір мақсаттарда пайдалануға құқығыңыз жоқ.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Лицензиялық келісім (бұдан әрі – «Лицензия») мобильді құрылғыларға арналған «Yandex Map Editor» бағдарламасын (бұдан әрі – «Бағдарлама») пайдалану шарттарын белгілейді және Бағдарламаны пайдаланушы кез келген тұлға (бұдан әрі – «Пайдаланушы») және Бағдарламаға айырықша құқықтың құқық иесі болып табылатын (бұдан әрі – «Құқық иесі») «YANDEX» ЖШҚ (119021, Мәскеу, Лев Толстой көшесі 16) арасында жасалды.

1.2. Бағдарламаны көшірмелеу кезінде, оны өзінің мобильді құрылғысына орнатқанда немесе Бағдарламаны кез келген түрде пайдаланғанда Пайдаланушы Лицензияның барлық шарттарымен толық және сөзсіз келіскенін білдіреді.

1.3. Бағдарламаны пайдалануға тек қана осы Лицензияның шарттары негізінде рұқсат етіледі. Егер Пайдаланушы Лицензияның шарттарын толық көлемде қабылдамаса, Пайдаланушының Бағдарламаны қандай да бір мақсаттарда пайдалануға құқығы жоқ. Бағдарламаны Лицензияның қандай да бір шартын бұзумен (орындаусыз) пайдалануға тыйым салынады.

1.4. Пайдаланушымен Бағдарламаны осы Лицензияның шарттарымен жеке коммерциялық емес мақсаттарда пайдалану ақысыз жүзеге асырылады. Бағдарламаны осы Лицензиямен көзделмеген шарттармен және тәсілдермен пайдалану Құқық иесімен жеке келісім жасау негізінде ғана мүмкін.

1.5. Бағдарламаны пайдалану кезінде Пайдаланушы, шарттары Бағдарламаны пайдалануға толық көлемде қолданылатын төмендегі құжаттар, осы Лицензияның ажырамас бөліктері болып табылатынына келіседі:

· төмендегі мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Yandex сервистерін пайдалану келісімі», https://yandex.kz/legal/rules;

· төмендегі мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Yandex іздеу жүйесін пайдалануға арналған лицензия»: https://yandex.kz/legal/termsofuse;

· төмендегі мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Құпиялылық саясаты»: https://yandex.kz/legal/confidential;

· төмендегі мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Yandex Map Editor сервисін пайдалану шарттары»: https://yandex.kz/legal/pmap_termsofuse.

Көрсетілген құжаттар (соның ішінде олардың бөліктерінің кез келгені) Құқық иесімен арнайы хабарландырусыз біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін. Құжаттардың жаңа редакциясы құжаттардың жаңа редакциясымен өзгесі көзделмеген жағдайда, олардың жариялану сәтінен бастап күшіне енеді.

1.6. Осы Лицензияға және Бағдарламаны пайдалануға байланысты барлық қатынастарға Ресей Федерациясының құқығы қолданылады және осы Лицензияға немесе Бағдарламаны пайдалануға қатысты туындаған кез келген наразылықтар мен талап-арыздар Құқық иесінің орналасқан жері бойынша сотқа берілуі және қарастырылуы тиіс.

1.7. Құқық иесі Пайдаланушыға осы Лицензияның орыс тілінен басқа тілдерге аудармасын ұсына алады, алайда орыс тіліндегі Лицензия шарттары мен аудармасындағы шарттардың қарама-қайшылығы жағдайында Лицензияның тек орыс тіліндегі нұсқасы заңды күшке ие болады.

1.8. Құқық иесі Пайдаланушыларға ақпараттық хабарламалар жіберуге құқылы. Бағдарламаны пайдалана отырып, Пайдаланушы сондай-ақ жарнамалық-ақпараттық хабарламалар алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы қолдау қызметіне тиісті жүгіну арқылы немесе алынған жарнамалық сипаттағы хабарламада көрсетілген нұсқауларды орындап, жарнамалық сипаттағы хабарламалардан бас тартуға құқылы.

2. Бағдарламаға құқықтар

2.1. Бағдарламаға айырықша құқық Құқық иесіне тиесілі.

3. Лицензия

3.1. Құқық иесі қарапайым (айырықша емес) лицензия шарттарымен Пайдаланушыға әлемнің барлық елдерінің аумағында төмендегі тәсілдермен Бағдарламаны пайдаланудың табысталмайтын құқығын ақысыз береді:

3.1.1. Бағдарламаны тікелей функционалдық мақсаты бойынша қолдану, осы мақсатта оны Пайдаланушының мобильді құрылғысына (-ларына) көшірмелеу және орнату (жаңғырту). Пайдаланушы Бағдарламаны мобильді құрылғылардың шектелмеген санына орнатуға құқылы. Мобильді құрылғыға орнату кезінде Бағдарламаның әр көшірмесіне жеке нөмір беріледі, ол Пайдаланушыға автоматты түрде хабарланады.

3.1.2. Бағдарламаны коммерциялық емес мақсаттарда (ақысыз) жаңғырту және тарату.

4. Шектеулер

4.1. Осы Лицензиямен немесе қолданылатын заңнамамен тікелей көзделген көлемде және тәсілдермен пайдалануды қоспағанда, Пайдаланушы Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарламаның объекттік кодын өзгертуге, декомпиляциялауға, дизассембляциялауға, дешифрлеуге және Бағдарламада пайдаланылатын алгоритмдерді іске асыру туралы ақпаратты алуды көздейтін басқа да әрекеттер жасауға, Бағдарламаны пайдаланумен туынды шығармалар жасауға, сондай-ақ Бағдарламаны өзге де пайдалануды жүзеге асыруға (жүзеге асыруға рұқсат беруге) құқылы емес.

4.2. Пайдаланушы Бағдарламаны, соның ішінде бағдарламалық өнімдер жинағы құрамында, Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз коммерциялық мақсаттарда (соның ішінде ақыға) жаңғыртуға және таратуға құқылы емес.

4.3. Пайдаланушы Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарламаны оны алған түрінен ерекше түрде таратуға құқылы емес.

4.4. Бағдарлама төмендегі атаумен қолданылуы (соның ішінде таратылуы) тиіс: «Yandex Map Editor». Пайдаланушы Бағдарламаның атауын өзгертуге, авторлық құқықты (copyright notice) қорғау белгісін немесе Құқық иесіне өзге де нұсқауды өзгертуге және/немесе жоюға құқылы емес.

5. Бағдарламаның жеке функцияларын пайдалану шарттары

5.1. Бағдарламаның кейбір функцияларын орындау тек Интернет желісіне қолжетімділік болған кезде ғана мүмкін. Пайдаланушы осындай қолжетімділікті өзінің байланыс операторының немесе Интернет желісіне қолжетімділік провайдерінің шарттарымен және тарифтері бойынша өз бетінше алады және төлейді.

5.2. Бағдарламаның функциялары Пайдаланушыға видео/фото түсірілім жасауға және түсірілген материалды Пайдаланушының құрылғысына сақтауға, сондай-ақ осындай функциялар Пайдаланушыға айқын түрде қолжетімді болғанда контентті — географиялық объекттердің (ғимараттардың, құрылыстардың, үйлердің, жолдардың және т.б.) (бұдан әрі – «Деректер») схемалық белгіленуін және/немесе редакциялауын жүзеге асыруға, және Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктерімен көзделген және осы Лицензия мен осы Лицензияның 1.5 тармағында көрсетілген құжаттардың ережелеріне қайшы келмейтін өзге әрекеттерді, кейіннен Құқық иесімен және/немесе оның аффилиирленген тұлғаларымен және/немесе Yandex.Maps (https://yandex.kz/maps) сервисінің мердігерлерімен жетілдіру мақсатында Деректерді Интернет желісі арқылы Құқық иесіне тапсырумен жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

5.3. Пайдаланушы Бағдарлама шеңберінде онымен сақталған Деректер, соның ішінде суреттер, бейнежазбалар және т.б. Құқық иесімен Құқық иесінің өзге сервистерінде, ресурстарында және ЭЕМ арналған бағдарламаларында, Құқық иесінің Интернет желісіндегі ресурстарында, сондай-ақ Интернет желісіндегі өзге де ресурстар мен сайттарда орналастырылатын жарнамалық немесе маркетингтік материалдарында, Бағдарламаға немесе Құқық иесінің ЭЕМ арналған өзге сервистеріне, ресурстарына және бағдарламаларына, үшінші тұлғалардың тауарларына, жұмыстарына және қызметтеріне Деректердің авторын көрсетумен де (бұл жерде автордың аты ретінде Пайдаланушының тіркеу кезінде немесе Бағдарламаның тиісті бөліміндегі өз деректерінің баптауларында көрсеткен аты (логині, лақап аты) көрсетілетін болады), көрсетусіз де, Пайдаланушының арнайы рұқсатын алу қажеттілігісіз және авторлық сыйақы төлеусіз, аумағы және мерзімі бойынша шектеулерсіз, басқа пайдаланушылардың назарын аудару үшін пайдаланылуы мүмкін екеніне келіседі. Құқық иесі осы тармақта көрсетілген құқықтарды үшінші тұлғаларға беруге құқылы. Осымен бірге Пайдаланушы, Құқық иесі мұндай Деректерді пайдалануға және/немесе қарап шығуға міндетті еместігін, ал оларды көрсетілген тәсілдермен көрсетілген мақсаттарда пайдалану автоматты түрде бағдарламалық құралдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін екенін мойындайды және келіседі. Егер Пайдаланушы қандай да болсын Деректерді Құқық иесіне осындай тәсілмен ұсынуға құқылы болмаған жағдайда, ол мұндай Деректерді Құқық иесіне беруден бас тартуға міндетті.

5.4. Пайдаланушы пайдалану үшін жеке немесе заңды тұлғалардың, құзырлы органдардың жеке рұқсаты талап етілетін, немесе оларды беру Ресей Федерациясының заңнамасымен тыйым салынған Деректерді Құқық иесіне беруге құқылы емес.

Пайдаланушы Деректердің заңнамаға сәйкестігі, мазмұны, толықтығы, түзулігі және дәйектілігі үшін барлық тәуекелдер мен жауапкершілікті өз бетінше және бүтіндей алады. Құқық иесі кез келген Деректерді, соның ішінде Деректер қолданылатын заңнамаға қайшы болған, мазмұнында әдепсіз материалдарды қамтыған жағдайда, сондай-ақ Деректер Лицензияны немесе осы Лицензияның 1.5 тармағында көрсетілген құжаттардың ережелерін бұзған өзге жағдайларда, сондай-ақ Құқық иесінің, Құқық иесі сервистерінің пайдаланушыларының, өзге үшінші тұлғалардың мүдделерін қорғау мақсатында ескертусіз және өз қарауы бойынша жою құқығын өзіне қалдырады. Құқық иесі Деректердің қандай да бір көлемде және/немесе қандай да бір мерзім ішінде сақталуына кепілдік бермейді.

5.5. Бағдарламаның барлық немесе кейбір функцияларына қол жеткізу үшін Yandex сервистерін пайдалану келісімінің шарттарына сәйкес Yandex сервистерінде тіркеуден өту қажет (https://yandex.kz/legal/rules).

6. Лицензия бойынша жауапкершілік

6.1. Бағдарлама «іс жүзінде қандай» (as is) шарттарымен ұсынылады. Құқық иесі Бағдарламаның немесе оның жеке компоненттерінің және/немесе функцияларының қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне, Бағдарламаның Пайдаланушының нақты мақсаттары мен күтулеріне сәйкестігіне қатысты ешқандай кепілдіктер бермейді, сондай-ақ осы Лицензияда тікелей көрсетілмеген ешқандай өзге кепілдіктерді бермейді.

6.2. Құқық иесі заңнамамен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Бағдарламаны қандай да бір пайдалану немесе пайдалану мүмкіндігі болмауының қандай да бір тікелей немесе жанама салдары және/немесе Пайдаланушыға және/немесе үшінші тараптарға Бағдарламаны немесе оның жеке компоненттерін және/немесе функцияларын пайдалану, пайдаланбау немесе пайдалану мүмкіндігі болмауының, соның ішінде Бағдарламаның жұмысындағы ықтимал қателер немесе істен шығулар нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты емес.

6.3. Пайдаланушы осы арқылы Бағдарламаны пайдалану кезінде Құқық иесіне автоматты режимде төмендегі ақпарат берілетіні туралы хабардар болады және келіседі: Пайдаланушының мобильді құрылғысының операциялық жүйесінің түрі, Бағдарламаның нұсқасы және сәйкестендіргіші, Пайдаланушының орналасқан жері туралы ақпарат, Бағдарлама функцияларын пайдалану статистикасы, сондай-ақ өзге техникалық ақпарат.

6.4. Бағдарламаны пайдалануға/пайдалану мүмкін болмауына, сондай-ақ Бағдарламамен заңнаманы және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзуына қатысты барлық мәселелер және наразылықтар https://yandex.ru/support/nmaps-app/troubleshooting/fb_nmaps_1.html кері байланыс нысаны арқылы жіберілуі тиіс.

7. Бағдарламаның жаңартулары/жаңа нұсқалары

7.1. Осы Лицензияның күші Бағдарламаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Бағдарламаның жаңартуын/жаңа нұсқасын орнатуға келіскенде, Бағдарламаның жаңартуы/жаңа нұсқасын орнату өзге лицензиялық келісіммен сүйемелденбесе, Пайдаланушы Бағдарламаның тиісті жаңартулары/жаңа нұсқалары үшін осы Лицензияның шарттарын қабылдайды.

8. Осы Лицензия шарттарын өзгерту

8.1. Осы лицензиялық келісім Құқық иесімен біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін. Осы Лицензияның шарттарына енгізілген өзгерістер туралы Пайдаланушыны хабарландыру төмендегі парақшада жарияланады: https://yandex.kz/legal/nmaps_mobile_agreement. Егер тиісті жарияланымда өзгесі баяндалмаса, лицензиялық келісімінің шарттарындағы көрсетілген өзгерістер олардың жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.