Yandex.Maps пайдалану шарты

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың: http://maps.yandex.kz, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісін пайдаланушыға (бұдан әрі – Пайдаланушы) - келесі мекенжайда қолжетімді Yandex Map Editor сервисін пайдалану шарттары: http://maps.yandex.kz(бұдан әрі – «Сервис»).

1.2. Осы Шарттар Сервисті пайдалану тәртібіне қатысты Яндекс сервистері Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады. Осы Шарттармен көзделмеген, Яндекс пен Пайдаланушы арасындағы Сервисті пайдаланумен байланысты қарым-қатынастар Яндекс сервистерін пайдалану келісімімен (https://yandex.kz/legal/rules), сондай-ақ Яндекс іздеу жүйесін пайдалану лицензиясымен (https://yandex.kz/legal/termsofuse/index.html), Құпиялылық саясатымен (https://yandex.kz/legal/confidential/index.html) реттеледі.

1.3. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастай отырып, Пайдаланушы осы Шарттарды, сондай-ақ жоғарыда аталған барлық құжаттардың шарттарын толық көлемде, ескертпесіз және ерекшеліксіздермен қабылдайды деп есептеледі. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай болса да бір ережесімен келіспейтін болса, Пайдаланушының Сервисті пайдалануға құқығы жоқ.

1.4. Осы Шарттар Яндекспен арнайы хабарлама бермей ақ өзгертілуі мүмкін, егер Шарттармен өзге көзделмесе, Шарттардың жаңа редакциясы, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісіне орналастырған сәтінен бастап күшіне енеді. Шарттардың қолданыстағы редакциясы әрқашан мына мекенжай бойынша орналасады: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse.

1.5. Яндекс осы Шарттардың 1.4. тармағымен көзделген тәртіппен осы Шарттарға Пайдаланушы келіспейтін өзгерістер енгізген жағдайда, ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Сервис Пайдаланушыға өзекті картографиялық және басқа анықтамалық ақпаратқа тегін қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады. Сервистің барлық қолданыстағы функциялары, сондай-ақ олардың кез келген дамуы және/немесе жаңасын қосу осы Шарттардың мәні болып табылады.

1.7. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы ақпараттық және жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы Сервистің тиісті функционалын пайдалана отырып немесе алынған жарнамалық хабарламада көрсетілген нұсқауларды орындап, жарнамалық сипаттағы хабарламалардан бас тартуға құқылы.

2. Сервисті пайдалану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Пайдаланушыға өздігінен және өз қалауы бойынша карталарға пайдаланушы ақпаратын, оның ішінде белгілер, таңбалар, мәтіндік жазулар, хабарламалар және т.б. қосу функционалды мүмкіндігін береді (бұдан әрі — «Пайдаланушы объектілері»). Пайдаланушы объектілерін түсіру түпнұсқалық деректерді өзгертпейді және Пайдаланушыға Сервисті ыңғайлы пайдалану үшін ғана рұқсат етіледі. Пайдаланушы Интернет желісінде Пайдаланушы объектілеріне еркін қолжетімді сілтеме жасауға, сақтауға және орналастыруға құқылы. Пайдаланушы объектілері сілтемелерін Сервистің басқа пайдаланушылары да таратуы мүмкін.

2.2. Пайдаланушы Пайдаланушы объектілерінің орналасатын жерін таңдау, қосылған Пайдаланушы объектілері сипаттамасының заңнамаға сәйкестігі, мазмұны, толықтығы, дұрыстылығы мен шынайылығы үшін барлық тәуекелдерге өз бетінше және толық жауап береді. Яндекс кез келген Пайдаланушы объектісінің белгіленуі мен сипаттамасына жауап бермейді, кез келген Пайдаланушы объектісінің сипаттамасының заңнамаға сәйкестігін, дұрыстылығын және шынайылығын растамайды және теріске шығармайды. Пайдаланушы объектін немесе Пайдаланушы объектілерінің жинағын, ондағы сипатталған ақпарат РФ заңнамасына және/немесе қолданбалы құқыққа қайшы келетін болса, мазмұнында балағат сөздер болса, сондай-ақ Пайдаланушы объектісінің белгісі және/немесе сипаттамасы және/немесе Пайдаланушы объектіне сілтеме тарату осы Шартарды, Яндекстің басқа сервистерін пайдалану шарттарын немесе осы Шарттардың 1.2. тармағында көрсетілген құжаттар ережелерін пайдалануды бұзатын өзге де жағдайларда, сондай-ақ Яндекстің, сервистерді пайдаланушылардың, басқа да үшінші тұлғалардың мүдделерін қорғау мақсатында, Яндекс оларды ескертусіз және өзінің қалауы бойынша жою құқығын өзіне қалдырады.

2.3. Сервис Пайдаланушыға өзінің сайтына, блогына, ұялы қосымшасына кірістіру үшін кодты алу сәтінде карта кодын алу функционалды мүмкіндігін береді. Пайдаланушы бұл функцияны шектеусіз тұлғалардың тегін ашық пайдалануына қолжетімді сайттар немесе мобильді қосымшалар шеңберінде ғана қолдана алады. Функция төлемді талап ететін, немесе үшінші тұлғалардың қол жеткізуін шектейтін жобалар үшін пайдаланылмайды. Тіркелу қажеттілігі осы тармақтың шеңберіндегі қолжетімділікті шектеу деп есептелмейді.

2.4. Сервис Пайдаланушыға Пайдаланушы белгілеген шығу нүктесінен белгіленген нүктеге дейінгі жолды көрсететін карталарда бағдарды автоматты түрде құру функционалды мүмкіндігін ұсынады (бұдан әрі — «Бағдар»). Бағдарларды құру түпнұсқалық деректерді өзгертпейді және Пайдаланушыға Сервисті ыңғайлы пайдалану үшін ғана рұсқат етіледі.

Маршруттар жүргізушілерден ақы алынатын автомобиль жолдары арқылы өтуі мүмкін (бұдан әрі – «Ақылы жолдар»). Сервис ақылы жолдармен жүру құны туралы ақпаратты, ақылы жолдардың ұзақтығын және көзі үшінші тұлғалар болып табылатын басқа да мәліметтерді көрсете алады. Ақылы жолдармен жол жүрудің қорытынды құны Сервисте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Сервисті пайдалана отырып алуға болатын ақылы жолдар туралы ақпараттың дәлдігі, өзектілігі, толықтығы, дұрыстығы үшін Яндекс жауап бермейді.

Пайдаланушы Бағдарды таңдау және таңдалған Бағдармен жүру бойынша барлық тәуекелдерге өз бетінше және тұтастай жауап береді. Яндекс Бағдарлардың дұрыстығы, оңтайлылығы, өзектілігі және/немесе жол жүру ережелеріне сәйкестігіне кепілдік бермейді және Пайдаланушының Бағдарды таңдау және онымен жүруі үшін жауапты емес. Пайдаланушы Бағдарды таңдар алдында және оны пайдалану кезінде ілтипаттылық және абайлаушылық шараларын қолдануы керек.

2.5. Сервис жолдардың қазіргі кездегі жол кептеліснің деңгейі туралы, кептелістің қысқа мерзімді болжамы туралы ақпаратты, ал сонымен қатар тәулік ішіндегі орташа кептеліс туралы ақпаратты (бұдан әрі — Яндекс.Кептелістер Сервисі) қамтуы мүмкін.

Яндекс.Кептелістер Сервисіндегі қол жетімді ақпарат иесіздендірілген деректерді талдау негізінде алынған және тек анықтамалық сипатқа ие.

Сервисте пайдаланылатын жол кептелісі деңгейінің түсті бейнеленуі жолдың мәртебесін, оны еркін пайдалану мүмкіндігін, нақты жұмыс істеуін және өткізгіштігін көрсетпейді және оның қазіргі уақыттағы кептелуінің шамалы деңгейінің көрсеткіші болып табылады (жасыл — бос, сары — орташа кептеліс, қызыл — жоғары кептеліс).

2.6. Сервис Пайдаланушыға картадағы белгілі бір мекеннің қоғамдық көлігінің қозғалысы туралы ақпаратты (бұдан әрі – "Көлік" режимі) іздеу және қарау функционалдық мүмкіндігін ұсына алады. "Көлік" режимін пайдалану кезінде көрсетілетін ақпарат Сервис серіктестерімен ұсынылған және/немесе ашық түрдегі жария көздерден алынған және анықтамалық сипатқа ие болады, Яндекс ұсынылған ақпараттың нақтылығы, өзектілігі және шынайылығы үшін жауапты емес, оның ішінде қоғамдық көлік қозғалысының бағыттары мен бағдарлары, көлік кестесі, сондай-ақ картада белгілі бір нүктеде қоғамдық көліктің болуына жауапты болмайды.

2.7. Сервисте құқықтары тиісті құқық иеленушілерге тиесілі зияткерлік меншік объектілері, сондай-ақ оның иелері ұсынған ақпарат пайдаланылады. Құқық иеленушілері мен ақпарат иеленушілерінің толық тізімі осы Шарттардың 5 тармағында тізілген.

2.8. Сервис пайдаланушыға сервисте тиісті ұйым үшін брондау нысаны болған жағдайда ұйымның қызметтерін брондауды жүзеге асыру мүмкіндігін бере алады.

Брондауды жүзеге асыру пайдаланушы брондау нысанын толтыру және қажетті мәліметтерді көрсету жолымен жүргізіледі.

Брондау нысанын толтыра және жібере отырып, Пайдаланушы «Яндекс» ЖШҚ (НМТН: 1027700229193, ССН: 7736207543) саясат шарттарында көрсетілген деректер нысанын (Пайдаланушының аты мен телефон нөмірінің, сондай-ақ пайдаланушы өз қалауы бойынша брондау нысанын толтыру кезінде «Пікірлер» жолағында қалдырған деректердің құрамында) өңдеуге келісімін білдіреді құпиялылық (https://yandex.kz/legal/confidential), сондай-ақ қызметтеріне қатысты броньдау сұралатын ұйымның деректерін беруге, оның ішінде трансшекаралық беруге, қызметтерді алдын ала брондау және пайдаланушыға қызметтерді брондау және көрсету мәселелері бойынша кері байланысты жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ ұйымның пайдаланушымен жоғарыда көрсетілген Пайдаланушының деректерін өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзім ішінде қызметтерді көрсету/тауарларды өткізу мәселелері бойынша кері байланысын жүзеге асыру мақсатында.

2.9. Қызметтің жеке функционалдығы әр түрлі болуы мүмкін және ол қызметті пайдаланған кезде пайдаланушының орналасқан жеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

3. Яндекс.Бизнес функциясын пайдалану

3.1. Сервис Пайдаланушыға Сервисте бейнеленетін мекенжайлар бойынша (бұдан әрі — Яндекс.Бизнес) орналасқан ұйымдар туралы ақпаратты, мекенжайы, атауы, байланыс деректері, жұмыс тәртібі, көрсетілетін қызмет/сатылатын тауарлар туралы ақпарат пен Пайдаланушылардың пікірін қоса алғанда орналастыру, қарау және іздеу бойынша функционалды мүмкіндігін ұсынады. Яндекс.Бизнес және оның бөлімдерін пайдалану келесі мекенжай бойынша жарияланған Яндекс.Бизнес Сервисін пайдалану шартында жүзеге асырылады: https://yandex.ru/legal/clients_termsofuse.

Яндекс.Бизнес функционалдылығы Пайдаланушы орналасқан аймаққа/елге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

3.2.–3.7. Күші жойылды (жаңа редакциядағы тармақтар Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жарияланған).

4. Өзге ережелер

4.1. Яндекс Сервисте ұсынылған ақпараттың (Пайдаланушы объектілерін және Яндекс.Бизнес сервисінің ақпаратын) қандай да бір көлемде және/немесе қандай да бір мерзім ішінде, соның ішінде Сервистің дамуына немесе өзгеруіне байланысты деректердің өзгеруі жағдайында сақтаулына кепілдік бермейді.

4.2. Сервистің ақпаратын Яндекс басқа Яндекс сервистері мен қосымшаларында, сондай-ақ Интернеттегі Яндекс ресурстарында орналастырылатын жарнамалық немесе маркетингтік материалдарда басқа пайдаланушылардың назарын Сервистің мазмұнына, тұтастай Сервиске немесе Яндекстің басқа қосымшалары мен сервистеріне, үшінші тұлғалардың тауарларына, жұмыстарына және қызметтеріне ақпараттың авторын көрсетумен де (бұл жерде автордың аты ретінде Пайдаланушының тіркеу кезінде немесе Сервистің тиісті бөліміндегі өз деректерінің баптауларында көрсеткен аты (лақап аты) көрсетілетін болады), көрсетусіз де, Пайдаланушының арнайы рұқсатын алу қажеттілігісіз және авторлық сыйақы төлеусіз, Яндекстің көрсетілген жарнамалық немесе маркетингтік материалдарды пайдалану үшін үшінші тұлғаларға ақпаратты пайдалану құқығын беру құқығымен аудару үшін пайдалануы мүмкін. Бұл орайда Пайдаланушы, Яндекс Пайдаланушылар Сервисте орналастырған ақпаратты қарауға міндетті емес екенін мойындайды және келіседі. Егер Пайдаланушы Яндекске кез-келген ақпаратты осындай жолмен пайдалану құқығын беруге құқығы болмаса, ол мұндай ақпаратты орналастырудан бас тартуға міндетті.

4.3. Яндекс өзінің қалауы бойынша Пайдаланушы осы Шарттарды бірнеше рет бұзған жағдайда, оның тіркеулік жазбасын пайдалана отырып Сервиске қолжетімдігін шектеу (технологиялық мүмкіндік болған жағдайда Сервистің белгілі функцияларына) немесе Пайдаланушының тіркеулік жазбасын толық бұғаттау, заңнама талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға басқа да шара қолдану құқығын өзіне қалдырады.

4.4. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы Сервистің арнайы байланыс нысанында тиісті деректерді көрсете отырып Сервисте орналастырылған ақпараттың дәлсіздігі (қате атау, картада орналасуы, ескірген деректер, объектіні жою қажеттілігі) туралы хабарлай алады. Бұл функционалды мүмкіндікті пайдалану кезінде Пайдаланушы бағыттаған хабарламаның мазмұны жалпыға қолжетімді болып табылады және Яндекс.Халық картасы (https://n.maps.yandex.ru) сервисінде осындай сервистің тіркелген пайдаланушылары хабарланған ақпараттың шынайылығы мен өзектілігін бағалау мақсатында ашық түрде орналасқан. Хабарламаны жолдай отырып, Пайдаланушы өзі толтырған хабарлама нысанын жариялауға келісім білдіреді. Пайдаланушы РФ заңнамасына және/немесе қолданбалы құқыққа шектеулі рұқсат етілген ақпаратқа жататын, оның ішінде жеке дербес деректерді, үшінші тұлғалардың дербес деректері, сондай-ақ таратуға тыйым салынған ақпаратты хабарламада көрсетпеуге міндеттенеді.

4.5. Сервисте пайдаланылатын кез келген ақпарат, бірыңғай жеке коммерциялық емес пайдалануға арналған. Осы Шарттармен, Яндекстің басқа сервистерін пайдалану шарттары немесе осы Шарттардың 1.2. тармағында көрсетілген құжаттарды, сервистің функционалдық мүмкіндіктерімен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, құқық иесінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз Деректерді кез келген көшіруге, жаңғыртуға, оларды қайта өңдеуге, таратуға, Интернетте жалпыға жеткізуге (жариялауға), бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе коммерциялық мақсатта кез келген пайдалануға тыйым салынады.

4.6. Сервисте ұсынылған ақпарат анықтамалық сипатқа ие болады. Яндекс Сервистің, Сервистің көмегімен алынған кез-келген өнімнің, қызметтің, ақпараттың сапасы Пайдаланушының талаптарына сәйкестігіне / сәйкес келетіндігіне, ал сонымен қатар Сервистің функциялары үздіксіз, жылдам, сенімді және қатесіз қамтамасыз берілетініне кепілдік бермейді.

Яндекс Сервистің көмегімен алуға болатын ақпараттың дәлдігіне, өзектілігіне, толықтығына немесе сенімділігіне кепілдік бермейді. Сервистің ақпараты қандай-да бір мақсатта немесе қандай-да бір ретте пайдалануға арналмаған (мысалы, заңды маңызды шешімдер қабылдау үшін дәлелдер ретінде қандай болса да фактілерді анықтау және/немесе растау, анықтамалар беру және нақты есептеулер, зерттеулер жүргізу, нақты координаттар мен ресми атаулар туралы ақпарат алу, объектілердің немесе аумақтардың мәртебесіне қатысты ұстанымды анықтау және т. б.).

4.7. Сервистің функционалдық мүмкіндіктері пайдаланушыға оның сұрауына неғұрлым сәйкес келетін ақпаратты беру мақсатында, атап айтқанда, оның сұрауына сәйкес келетін ұйымдар мен объектілердің мекенжайлары туралы мәліметтерді ұсыну және картадағы объектілерді саралау мақсатында ұсынымдық жүйелерді пайдалануды көздеуі мүмкін.

4.7.1. Пайдаланушыға оның сұранысына неғұрлым сәйкес келетін ұйымдар мен объектілердің мекен-жайлары туралы мәліметтерді ұсыну мақсатында ұсыныс жүйесі пайдаланушының сұранысын, пайдаланушының сұранысын қалыптастыру кезінде көрсетілетін карта фрагментін, пайдаланушының ұйымдар мен мекен-жайлар тізімімен өзара әрекеттесуі туралы ақпаратты (мысалы, белгілі бір ұйымды іздеу жиілігі) қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, пайдаланушының сервисті пайдалануы туралы деректерді талдайды, ұйымдарды таңдау және қарау немесе оларды ашылмалы тізімде елемеу), пайдаланушының геолокациясы туралы мәліметтер.

4.7.2. Картадағы объектілерді саралау мақсатында ұсынымдық жүйе пайдаланушының ұйымдардың карточкаларымен өзара іс-қимылы туралы деректерді (мысалы, карточканы ашу және қызметтерге жазылу жағдайлары, карточкамен өзара іс-қимыл жиілігі), пайдаланушының геолокациясын ескере отырып, ұйымға ықтимал бару туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, сервисті пайдаланушының пайдалануы туралы деректерді талдайды. Ұсыныс жүйесін қолдана отырып берілген ақпарат пайдаланушының ұйымдарға келуі және іздеу тарихы туралы гипотезаларға негізделуі мүмкін.

4.7.3. Сервисті пайдалана отырып, пайдаланушы құпиялылық саясаты шарттарында 4.7.1-тармақта және 4.7.2-тармақта көрсетілген деректерді өңдеуге "Яндекс" ЖШҚ (ОГРН: 1027700229193, СТН: 7736207543) келісімін білдіреді (https://yandex.kz/legal/confidential) пайдаланушыға жоғарыда көрсетілген өңдеу мақсатына қол жеткізу үшін қажетті мерзім ішінде ұсынымдық жүйелерді пайдалана отырып, оның сұрауларына неғұрлым релевантты ақпарат беру мақсатында Пайдаланушының деректері.

5. Құқық иеленушілер және ақпарат иеленушілер туралы ақпарат:

Құқық иеленушілері және пайдаланылатын ақпаратты иеленушілерінің тізімімен келесі мекенжайда танысуға болады: https://yandex.ru/legal/right_holders

13.03.2024 жылы жарияланды.

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/23062021

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/26082020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/28052020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/17042020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/12032020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/31072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/14032018