Yandex.Maps пайдалану шарты

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың: http://maps.yandex.kz, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. «ЯНДЕКС» ЖШҚ (бұдан әрі — «Яндекс») Интернет желісін пайдаланушыға (бұдан әрі – Пайдаланушы) - келесі мекенжайда қолжетімді Yandex Map Editor сервисін пайдалану шарттары: http://maps.yandex.kz(бұдан әрі – «Сервис»).

1.2. Осы Шарттар Сервисті пайдалану тәртібіне қатысты Яндекс сервистері Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады. Осы Шарттармен көзделмеген, Яндекс пен Пайдаланушы арасындағы Сервисті пайдаланумен байланысты қарым-қатынастар Яндекс сервистерін пайдалану келісімімен (https://yandex.kz/legal/rules), сондай-ақ Яндекс іздеу жүйесін пайдалану лицензиясымен (https://yandex.kz/legal/termsofuse/index.html), Құпиялылық саясатымен (https://yandex.kz/legal/confidential/index.html) реттеледі.

1.3. Сервисті/оның жеке функцияларын пайдалануды бастай отырып, Пайдаланушы осы Шарттарды, сондай-ақ жоғарыда аталған барлық құжаттардың шарттарын толық көлемде, ескертпесіз және ерекшеліксіздермен қабылдайды деп есептеледі. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың қандай болса да бір ережесімен келіспейтін болса, Пайдаланушының Сервисті пайдалануға құқығы жоқ.

1.4. Осы Шарттар Яндекспен арнайы хабарлама бермей ақ өзгертілуі мүмкін, егер Шарттармен өзге көзделмесе, Шарттардың жаңа редакциясы, осы абзацта көрсетілген мекенжай бойынша Интернет желісіне орналастырған сәтінен бастап күшіне енеді. Шарттардың қолданыстағы редакциясы әрқашан мына мекенжай бойынша орналасады: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse.

1.5. Яндекс осы Шарттардың 1.4. тармағымен көзделген тәртіппен осы Шарттарға Пайдаланушы келіспейтін өзгерістер енгізген жағдайда, ол Сервисті пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Сервис Пайдаланушыға өзекті картографиялық және басқа анықтамалық ақпаратқа тегін қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады. Сервистің барлық қолданыстағы функциялары, сондай-ақ олардың кез келген дамуы және/немесе жаңасын қосу осы Шарттардың мәні болып табылады.

1.7. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы ақпараттық және жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға өз келісімін береді. Пайдаланушы Сервистің тиісті функционалын пайдалана отырып немесе алынған жарнамалық хабарламада көрсетілген нұсқауларды орындап, жарнамалық сипаттағы хабарламалардан бас тартуға құқылы.

2. Сервисті пайдалану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Пайдаланушыға өздігінен және өз қалауы бойынша карталарға пайдаланушы ақпаратын, оның ішінде белгілер, таңбалар, мәтіндік жазулар, хабарламалар және т.б. қосу функционалды мүмкіндігін береді (бұдан әрі — «Пайдаланушы объектілері»). Пайдаланушы объектілерін түсіру түпнұсқалық деректерді өзгертпейді және Пайдаланушыға Сервисті ыңғайлы пайдалану үшін ғана рұқсат етіледі. Пайдаланушы Интернет желісінде Пайдаланушы объектілеріне еркін қолжетімді сілтеме жасауға, сақтауға және орналастыруға құқылы. Пайдаланушы объектілері сілтемелерін Сервистің басқа пайдаланушылары да таратуы мүмкін.

2.2. Пайдаланушы Пайдаланушы объектілерінің орналасатын жерін таңдау, қосылған Пайдаланушы объектілері сипаттамасының заңнамаға сәйкестігі, мазмұны, толықтығы, дұрыстылығы мен шынайылығы үшін барлық тәуекелдерге өз бетінше және толық жауап береді. Яндекс кез келген Пайдаланушы объектісінің белгіленуі мен сипаттамасына жауап бермейді, кез келген Пайдаланушы объектісінің сипаттамасының заңнамаға сәйкестігін, дұрыстылығын және шынайылығын растамайды және теріске шығармайды. Пайдаланушы объектін немесе Пайдаланушы объектілерінің жинағын, ондағы сипатталған ақпарат РФ заңнамасына қайшы келетін болса, мазмұнында балағат сөздер болса, сондай-ақ Пайдаланушы объектісінің белгісі және/немесе сипаттамасы және/немесе Пайдаланушы объектіне сілтеме тарату осы Шартарды, Яндекстің басқа сервистерін пайдалану шарттарын немесе осы Шарттардың 1.2. тармағында көрсетілген құжаттар ережелерін пайдалануды бұзатын өзге де жағдайларда, сондай-ақ Яндекстің, сервистерді пайдаланушылардың, басқа да үшінші тұлғалардың мүдделерін қорғау мақсатында, Яндекс оларды ескертусіз және өзінің қалауы бойынша жою құқығын өзіне қалдырады.

2.3. Сервис Пайдаланушыға өзінің сайтына, блогына, ұялы қосымшасына кірістіру үшін кодты алу сәтінде карта кодын алу функционалды мүмкіндігін береді. Пайдаланушы бұл функцияны шектеусіз тұлғалардың тегін ашық пайдалануына қолжетімді сайттар немесе мобильді қосымшалар шеңберінде ғана қолдана алады. Функция төлемді талап ететін, немесе үшінші тұлғалардың қол жеткізуін шектейтін жобалар үшін пайдаланылмайды. Тіркелу қажеттілігі осы тармақтың шеңберіндегі қолжетімділікті шектеу деп есептелмейді.

2.4. Сервис Пайдаланушыға Пайдаланушы белгілеген шығу нүктесінен белгіленген нүктеге дейінгі жолды көрсететін карталарда бағдарды автоматты түрде құру функционалды мүмкіндігін ұсынады (бұдан әрі — «Бағдар»). Бағдарларды құру түпнұсқалық деректерді өзгертпейді және Пайдаланушыға Сервисті ыңғайлы пайдалану үшін ғана рұсқат етіледі.

2.5. Пайдаланушы Бағдарды таңдау және таңдалған Бағдармен жүру бойынша барлық тәуекелдерге өз бетінше және тұтастай жауап береді. Яндекс Бағдарлардың дұрыстығы, оңтайлылығы, өзектілігі және/немесе жол жүру ережелеріне сәйкестігіне кепілдік бермейді және Пайдаланушының Бағдарды таңдау және онымен жүруі үшін жауапты емес.

2.6. Сервис Пайдаланушыға картадағы белгілі бір мекеннің қоғамдық көлігінің қозғалысы туралы ақпаратты (бұдан әрі – "Көлік" режимі) іздеу және қарау функционалдық мүмкіндігін ұсына алады. "Көлік" режимін пайдалану кезінде көрсетілетін ақпарат Сервис серіктестерімен ұсынылған және/немесе ашық түрдегі жария көздерден алынған және анықтамалық сипатқа ие болады, Яндекс ұсынылған ақпараттың нақтылығы, өзектілігі және шынайылығы үшін жауапты емес, оның ішінде қоғамдық көлік қозғалысының бағыттары мен бағдарлары, көлік кестесі, сондай-ақ картада белгілі бір нүктеде қоғамдық көліктің болуына жауапты болмайды.

2.7. Сервисте құқықтары тиісті құқық иеленушілерге тиесілі зияткерлік меншік объектілері, сондай-ақ оның иелері ұсынған ақпарат пайдаланылады. Құқық иеленушілері мен ақпарат иеленушілерінің толық тізімі осы Шарттардың 5 тармағында тізілген.

3. Яндекс.Анықтамалық функциясын пайдалану

3.1. Сервис Пайдаланушыға Сервисте бейнеленетін мекенжайлар бойынша (бұдан әрі — Яндекс.Анықтамалық) орналасқан ұйымдар туралы, мекенжайы, атауы, байланыс деректері, жұмыс тәртібі, көрсетілетін қызмет/сатылатын тауарлар туралы ақпарат пен Пайдаланушылардың пікірін (бұдан әрі — «Ұйымның деректері») қамтитын ақпаратты орналастыру, қарау және іздеу бойынша функционалды мүмкіндігін ұсынады.

3.2. Яндекс.Анықтамалықта Сервис серіктестері ұсынған ұйымдар туралы ақпарат, Сервис әкімшілігі орналастырған ақпарат, сондай-ақ осы Шарттардың 3.5 — 3.7 тармақтарында көрсетілген шарттармен Пайдаланушы орналастырған ақпарат қамтылған.

Яндекс кез келген сәтте Сервисте орналастырылған ақпараттын шынайлығын растауды және/немесе Сервисті ұйымдастыру карточкесін басқаруды жүзеге асыратын тұлғаның ұйымның қызметіне қатысын растауды сұрату құқығын (бірақ міндетін емес) өзіне қалдырады.

3.3. Яндекс.Анықтамалықта көрсетілген ақпарат тек анықтама ретінде ұсынылады. Яндекс компаниясы Яндекс.Анықтамалықта бейнеленген ақпараттың нақтылығына, өзектілігі мен шынайылығына, сондай-ақ Яндекс.Анықтамалықта ол туралы ақпарат орналастырылған ұйымға Пайдаланушы тауарды/қызметті алуға өтінім берген сәтте белгіленген бағаның нақты бағаға сәйкестігі үшін жауап бермейді. Яндекс Пайдаланушы мен Яндекс.Анықтамалықта ол туралы ақпарат орналастырылған ұйым арасындағы құқықтық қатынастарға қатысушы болып табылмайды, сондай-ақ онымен сатылатын тауарлардың/ қызметтердің сапасына жауапты емес.

3.4. Яндекс.Анықтамалықта көрсетілген ақпарат Сервистің басқа Пайдаланушылары қарау және редакциялау үшін қолжетімді (ұйым туралы пікірді қоспағанда). Яндекс Пайдаланушы енгізген өзгерістер үшін, сондай-ақ ұйым деректерін үшінші тұлғалардың пайдаланғаны үшін жауапты емес.

3.5. Ұйым деректері Пайдаланушымен Сервисте https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. мекенжайы бойынша жарияланған шарты бойынша орналастырылуы мүмкін. Яндекс Пайдаланушыға хабарламай және себептерін түсіндірмей Ұйым деректерін орналастыруды қабылдамауға, немесе Ұйым деректерін кез келген уақытта өзі өзгертуге немесе алып тастауға құқылы.

3.6. Сервис Пайдаланушыларға мына мекенжайда жарияланған шартпен ұйым туралы пікірін жариялау мүмкіндігін ұсынады: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Пікір ұйымның тауарларына/қызметтеріне және (немесе) ұйымға жүгінгендегі анық баяндалған нақты жағдайларға қатысты Пайдаланушының субъективті бағасын білдіруі керек. Яндекс пікірде көрсетілген ақпараттың шынайылығы, өзектілігі, нақтылығы үшін жауапты емес. Ұйым өкілінің шағымы бойынша, Пікір Сервистен алынуы мүмкін: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html мекенжайы бойынша орналасқан пікірлерді жариялау ережесі бұзылған болса.

Пайдаланушы ұйымдар туралы өзі қалдырған пікірлер мен қойылған бағаларды Сервистің аясындағы Яндекспен және басқа да Яндекс қызметтерімен пайдаланыла алатындығымен, сондай-ақ «API Яндекс.Карт» сервисінің пайдаланушыларымен үшінші бір тұлғалардың сайттарында сол Пайдаланушының келісімінсіз жариялана алатындығымен және пайдалана алатындығымен келіседі. Бұл ретте пайдаланушының ұйымдар туралы қалдырған пікірлері авторлық грамматика мен пунктуациясы сақтала отырып, орналастырылған пікірдің астыңғы жағында аты және оның есептік жазбасының (аватардың) суреттемесі көрсетілген күйінде «тап солай» қалпында жарияланады және пайдаланылады.

3.7. Ұйым деректерін Сервисте орналастырған Пайдаланушы ұсынылған ақпараттың мазмұны, заңнамаға сәйкестілігі, толықтығы, дұрыстығы және шынайылығы үшін барлық тәуекелдерге өз бетінше және тұтас жауап береді. Яндекс Пайдаланушымен (оның ішінде жосықсыз мақсатта) үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын, ақиқатқа сәйкес келмейтін, ескірген ұйымның Деректерін орналастыруына жауапты емес, сондай-ақ Ұйымның деректерінің заңнамаға сәйкестігін, дұрыстығы мен анықтығын растамайды және теріске шығармайды.

4. Өзге ережелер

4.1. Яндекс Сервисте ұсынылған деректердің, Пайдаланушы объектілерінің және Ұйымның деректерін (бұдан әрі — Деректер) қандай да бір көлемде және/немесе қандай да бір мерзім ішінде, соның ішінде Сервистің дамуына немесе өзгеруіне байланысты деректердің сақталуына кепілдік бермейді.

4.2. Сервис деректері Яндекстің басқа сервистері мен қосымшаларында, сонымен бірге Сервисті тұтас алғанда немесе Яндекстің басқа қосымшалары мен сервистеріне, үшінші тұлғалардың тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріне басқа пайдаланушылардың назарын аудару үшін, Деректердің авторын көрсете отырып (автордың есімі ретінде Пайдаланушының тіркелу кезінде көрсеткен есімі (псевдонимі) немесе сервистің тиісті бөлімінде өз деректерін теңшеулеу кезінде көрсеткен есімі), немесе көрсетпей, сондай-ақ Пайдаланушыдан арнайы рұқсат алу қажеттілігісіз және автор сыйақысын төлемей, Яндекстің осындай Деректерді көрсетілген жарнамалық немесе маркетингтік материалдарда үшінші тұлғаларға пайдалануға беру құқығымен, Интернет желісінде Яндекс ресурстарында орналастырылатын жарнамалық немесе маркетингтік материалдарда пайдаланылуы мүмкін. Осымен бірге Пайдаланушы, Яндекс мұндай Деректерді қарап шығуға міндетті еместігін мойындайды және келіседі, ал оларды көрсетілген тәсілдермен көрсетілген мақсаттарға пайдалану автоматты түрде бағдарламалық құралдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Егер Пайдаланушы қандай да болсын Деректерді Яндекске осындай тәсілмен ұсынуға құқылы болмаған жағдайда, ол мұндай Деректерді орналастырмауға міндетті.

4.3. Яндекс өзінің қалауы бойынша Пайдаланушы осы Шарттарды бірнеше рет бұзған жағдайда, оның тіркеулік жазбасын пайдалана отырып Сервиске қолжетімдігін шектеу (технологиялық мүмкіндік болған жағдайда Сервистің белгілі функцияларына) немесе Пайдаланушының тіркеулік жазбасын толық бұғаттау, заңнама талаптарын немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мақсатында Пайдаланушыға басқа да шара қолдану құқығын өзіне қалдырады.

4.4. Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы Сервистің арнайы байланыс нысанында тиісті деректерді көрсете отырып Сервисте орналастырылған ақпараттың дәлсіздігі (қате атау, картада орналасуы, ескірген деректер, объектіні жою қажеттілігі) туралы хабарлай алады. Бұл функционалды мүмкіндікті пайдалану кезінде Пайдаланушы бағыттаған хабарламаның мазмұны жалпыға қолжетімді болып табылады және Яндекс.Халық картасы (https://n.maps.yandex.ru) сервисінде осындай сервистің тіркелген пайдаланушылары хабарланған ақпараттың шынайылығы мен өзектілігін бағалау мақсатында ашық түрде орналасқан. Хабарламаны жолдай отырып, Пайдаланушы өзі толтырған хабарлама нысанын жариялауға келісім білдіреді. Пайдаланушы Ресей Федерациясы заңнамасымен шектеулі рұқсат етілген ақпаратқа жататын, оның ішінде жеке дербес деректерді, үшінші тұлғалардың дербес деректері, сондай-ақ таратуға тыйым салынған ақпаратты хабарламада көрсетпеуге міндеттенеді.

4.5. Сервисте пайдаланылатын кез келген ақпарат, бірыңғай жеке коммерциялық емес пайдалануға арналған. Осы Шарттармен, Яндекстің басқа сервистерін пайдалану шарттары немесе осы Шарттардың 1.2. тармағында көрсетілген құжаттарды, сервистің функционалдық мүмкіндіктерімен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, құқық иесінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз Деректерді кез келген көшіруге, жаңғыртуға, оларды қайта өңдеуге, таратуға, Интернетте жалпыға жеткізуге (жариялауға), бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе коммерциялық мақсатта кез келген пайдалануға тыйым салынады.

5. Құқық иеленушілер және ақпарат иеленушілер туралы ақпарат:

Құқық иеленушілері және пайдаланылатын ақпаратты иеленушілерінің тізімімен келесі мекенжайда танысуға болады: https://yandex.ru/legal/right_holders

17.04.2020 жылы жарияланды.

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/12032020

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/31072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/maps_termsofuse/14032018