Мобильді құрылғыларға арналған «Яндекс.Еда» бағдарламасын пайдалануға лицензиялық келісім

Бағдарламаны қолданар алдында төмендегі лицензиялық келісімнің шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Сіздің бағдарламаны кез келген қолдануыңыз Сіз осы лицензиялық келісімнің шарттарын сөзсіз қабылдағаныңызды білдіреді.

Егер Сіз лицензиялық келісімнің шарттарын толық көлемде қабылдамасаңыз, бағдарламаны қандай да бір мақсаттарда пайдалануға құқығыңыз жоқ.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Лицензиялық келісім (бұдан әрі — «Лицензия») «Яндекс.Еда» бағдарламасының, Android және iOS жүйелеріне арналған нұсқаларын (бұдан әрі — жоғарыда аталған бағдарламалардың кезкелгені «Бағдарлама» деп аталады) пайдалану шарттарын белгілейді және Ресей Федерациясының аумағындағы тұлғаларды қоспағанда Бағдарламаны пайдаланатын кез-келген тұлға («Пайдаланушы») және Бағдарламаға айырықша құқықтың құқық иесі болып табылатын (бұдан әрі — «Құқық иесі») «Яндекс.Такси Казахстан» ЖШС, 050000, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғылы, 43 арасында жасалды.

1.2. Бағдарламаны көшіру кезінде, оны өзінің мобильді құрылғысына орнатқанда немесе Бағдарламаны кез келген түрде пайдаланғанда Пайдаланушы Лицензияның барлық шарттарымен толық және сөзсіз келіскенін білдіреді.

1.3. Бағдарламаны пайдалануға тек қана осы Лицензияның шарттары негізінде рұқсат етіледі. Егер Пайдаланушы Лицензияның шарттарын толық көлемде қабылдамаса, Пайдаланушының Бағдарламаны қандай да бір мақсаттарда пайдалануға құқығы жоқ. Бағдарламаны Лицензияның қандай да бір шартын бұзумен (орындаусыз) пайдалануға тыйым салынады.

1.4. Пайдаланушының Бағдарламаны осы Лицензияның шарттары негізінде жеке коммерциялық емес мақсаттарда пайдалануы ақысыз жүзеге асырылады. Бағдарламаны осы Лицензияда көзделмеген шарттарда және тәсілдермен пайдалану Құқық иесімен жеке келісім жасау негізінде ғана мүмкін.

1.5. Бағдарламаны пайдалану кезінде Пайдаланушы, мына құжаттар осы Лицензияның ажырамас бөліктері болып табылатынына келіседі:

  • төмендегі мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Яндекс. Еда сервисін пайдаланушы келісімі»: https://yandex.kz/legal/termsofuse_eda;
  • мына мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Құпиялылық саясаты»: https://yandex.kz/legal/confidential;

сондай-ақ «ЯНДЕКС» ЖШҚ (НМТН: 1027700229193) құжаттары, оның шарттары Бағдарламаны пайдалануға толық көлемде қолданылады:

  • мына мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Яндекс сервистерін пайдаланушы келісімі»:https://yandex.kz/legal/rules
  • мына мекенжай бойынша Интернет желісінде орналасқан «Яндекс іздестіру жүйесін пайдалануға лицензия»: https://yandex.kz/legal/termsofuse.

Көрсетілген құжаттарды (соның ішінде олардың бөліктерінің кез келгені) Құқық иесі арнайы хабарландырусыз біржақты тәртіпте өзгертуі мүмкін, құжаттардың жаңа редакциясы құжаттардың жаңа редакциясында өзгеше көзделмеген жағдайда, олардың жариялану сәтінен бастап күшіне енеді.

1.6. Осы Лицензияға және Бағдарламаны пайдалануға байланысты барлық қатынастарға Ресей Федерациясының құқығы қолданылады және осы Лицензияға немесе Бағдарламаны пайдалануға қатысты туындаған кез келген наразылықтар мен талап-арыздар Құқық иесінің орналасқан жері бойынша сотқа берілуі және қаралуы тиіс.

1.7. Құқық иесі Пайдаланушыға осы Лицензияның орыс тілінен басқа тілдерге аудармасын ұсына алады, бірақ орыс тіліндегі Лицензия шарттары мен аудармасындағы шарттардың қарама-қайшылығы жағдайында Лицензияның тек орыс тіліндегі нұсқасы заңды күшке ие болады.

2. Бағдарламаға құқықтар

2.1. Құқық иесіне бағдарламаға айрықша құқық тиесілі.

3. Лицензия

3.1. Құқық иесі қарапайым (айырықша емес) лицензия шарттарымен Пайдаланушыға әлемнің барлық елдерінің аумағында мынадай тәсілдермен Бағдарламаны пайдаланудың табысталмайтын құқығын ақысыз береді:

3.1.1. Бағдарламаны тікелей функционалдық мақсаты бойынша қолдану, осы мақсатта оны Пайдаланушының мобильді құрылғысына (-ларына) көшіру және орнату (жаңғырту). Пайдаланушы Бағдарламаны мобильді құрылғылардың шектелмеген санына орнатуға құқылы. Мобильді құрылғыға орнату кезінде Бағдарламаның әр көшірмесіне жеке нөмір беріледі, ол Пайдаланушыға автоматты түрде хабарланады.

3.1.2. Бағдарламаны коммерциялық емес мақсаттарда (ақысыз) жаңғырту және тарату.

4. Шектеулер

4.1. Осы Лицензияда немесе қолданылатын заңнамада тікелей көзделген көлемде және тәсілдермен пайдалануды қоспағанда, Пайдаланушы Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарламаның объекттік кодын өзгертуге, декомпиляциялауға, дизассембляциялауға, дешифрлеуге және Бағдарламада пайдаланылатын алгоритмдерді іске асыру туралы ақпаратты алуды көздейтін басқа да әрекеттер жасауға, Бағдарламаны пайдаланумен туынды шығармалар жасауға, сондай-ақ Бағдарламаны өзге де пайдалануды жүзеге асыруға (жүзеге асыруға рұқсат беруге) құқылы емес.

4.2. Пайдаланушы Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарламаны, соның ішінде бағдарламалық өнімдер жинағы құрамында, коммерциялық мақсаттарда (соның ішінде ақыға) жаңғыртуға және таратуға құқылы емес.

4.3. Пайдаланушы Құқық иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарламаны оны алған түрінен басқа түрде таратуға құқылы емес.

4.4. Бағдарлама «Яндекс.Еда» атаумен қолданылуы (соның ішінде таратылуы) тиіс. Пайдаланушы Бағдарламаның атауын өзгертуге, авторлық құқықты (copyright notice) қорғау белгісін немесе Құқық иесіне өзге де нұсқауды өзгертуге және/немесе жоюға құқылы емес.

5. Бағдарламаның жеке функцияларын пайдалану шарттары

5.1. Бағдарламаның кейбір функцияларын орындау тек Интернет желісіне қол жетімділік болған кезде ғана мүмкін. Пайдаланушы осындай қол жетімділікті өзінің байланыс операторының немесе Интернет желісіне қолжетімділік провайдерінің шарттарымен және тарифтері бойынша өз бетінше алады және төлейді.

5.2. Бағдарлама пайдаланушыға «Яндекс.Еда» сервисі туралы, Пайдаланушыны «Яндекс.Еда» сервисіне тіркеу шарттары туралы ақпаратпен танысу мүмкіндігін, сондай-ақ бағдарламаны пайдалану кезінде «Яндекс.Еда» сервисіндегі пайдаланушының қол жетімділік деңгейіне сәйкес келетін мөлшерде «Яндекс.Еда» сервисін пайдалану мүмкінділіктерін, соның ішінде Яндекс.Еда сервисінде қажетті қол жетімділік деңгейі болған кезде «Яндекс.Еда» сервисін пайдаланумен тағамға тапсырыс беруді жүзеге асыру мүмкіндіктерін, сондай-ақ «Яндекс.Еда» сервисінің Пайдаланушы келісімінде көзделген өзге де іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігін ұсынады.

5.3. Пайдаланушыға Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктерін ұсыну, Құқық иесінің құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру (соның ішінде ақпараттық және маркетингтік хабарламалар жіберу) мақсатында Пайдаланушы Құқық иесіне Пайдаланушының жеке ақпаратын (жеке деректерді қоса алғанда) өңдеуге, Құқық иесінің Пайдаланушының жеке деректерін Құқық иесінің әріптестеріне беруіне, сондай-ақ Құқық иесі әріптестерінің жеке ақпаратты өңдеуіне келісім береді. Пайдаланушы Бағдарламаны пайдаланған кезде Пайдаланушының жеке ақпараты (соның ішінде Ресей Федерациясының аумағында) «Яндекс.Еда» ЖШҚ (НМТН 1187746035730) және «ЯНДЕКС» (НМТН: 1027700229193) ЖШҚ-қа берілетініне, сонымен қатар көрсетілген мақсаттарда өңдеу үшін, сондай-ақ Құпиялылық саясатында (https://yandex.kz/legal/confidential) айқындалған шарттарда және мақсаттар үшін осы тұлғалардан алынуы мүмкіндігіне келіседі.

5.4. Бағдарлама пайдаланушыға «Яндекс.Еда» сервисі туралы, Пайдаланушыны Яндекс.Еда сервисіне тіркеу шарттары туралы ақпаратпен танысу мүмкіндігін, сондай-ақ бағдарламаны пайдалану кезінде «Яндекс.Еда» сервисіндегі пайдаланушының қол жетімділік деңгейіне сәйкес келетін мөлшерде «Яндекс.Еда» сервисін пайдалану мүмкінділіктерін, соның ішінде «Яндекс.Еда» сервисінде қажетті қол жетімділік деңгейі болған кезде «Яндекс.Еда» сервисін пайдаланумен тағамға тапсырыс беруді жүзеге асыру мүмкіндіктерін, сондай-ақ «Яндекс.Еда» сервисінің Пайдаланушы келісімінде көзделген өзге де іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігін ұсынады.

5.5. Пайдаланушы осымен Бағдарлама GPS құрылғысынан алынған, қазіргі уақытта sim картасы Пайдаланушының мобильді құрылғысында пайдаланылып отырған байланыс операторының белсенді ұяшығы айқындаған Пайдаланушының нақты орналасқан жері мен қозғалысының параметрлері туралы және/немесе Пайдаланушының шамамен орналасқан жері туралы деректерді Құқық иесіне беретіндігі туралы хабардар және бұған келіседі.

6. Лицензия бойынша жауапкершілік

6.1. Бағдарлама «қандай болса сондай» (as is) шарттарымен ұсынылады. Құқық иесі Бағдарламаның немесе оның жеке компоненттерінің және/немесе функцияларының қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне, Бағдарламаның Пайдаланушының нақты мақсаттары мен күтулеріне сәйкестігіне қатысты ешқандай кепілдіктер бермейді, сондай-ақ осы Лицензияда тікелей көрсетілмеген ешқандай өзге кепілдіктерді бермейді.

6.2. Құқық иесі заңнамада тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Бағдарламаны қандай да бір пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігінің қандай да бір тікелей немесе жанама салдары және/немесе Пайдаланушыға және/немесе үшінші тараптарға Бағдарламаны немесе оның жеке компоненттерін және/немесе функцияларын пайдалану, пайдаланбау немесе пайдалану мүмкін еместігінің, соның ішінде Бағдарламаның жұмысындағы ықтимал қателер немесе істен шығулар нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

6.3. Бағдарламаны пайдалануға/пайдаланудың мүмкін еместігіне, сондай-ақ Бағдарламаның заңнаманы және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзуына қатысты барлық мәселелер және наразылықтар love@eda.yandex.kz кері байланыс нысаны арқылы жіберілуі тиіс.

7. Бағдарламаның жаңартулары/жаңа нұсқалары

7.1. Осы Лицензияның күші Бағдарламаның барлық кейінгі жаңартуларына/жаңа нұсқаларына қолданылады. Бағдарламаның жаңартуын/жаңа нұсқасын орнатуға келіскенде, Бағдарламаның жаңартуы/жаңа нұсқасын орнату өзге лицензиялық келісіммен сүйемелденбесе, Пайдаланушы Бағдарламаның тиісті жаңартулары/жаңа нұсқалары үшін осы Лицензияның шарттарын қабылдайды.

8. Осы Лицензия шарттарын өзгерту

8.1. Осы лицензиялық келісімді Құқық иесі біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. Осы Лицензияның шарттарына енгізілген өзгерістер туралы Пайдаланушыны хабарландыру: https://yandex.kz/legal/license_eda. бетінде жарияланады. Егер тиісті жарияланымда өзгеше баяндалмаса, лицензиялық келісімінің шарттарындағы көрсетілген өзгерістер жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Жарияланған күні: 01 шілде, 2020 ж.

Күшіне ену күні: 01 шілде, 2020 ж.