Жүргізуші карточкасын жасау бойынша сервисті қолдану шарттары

1. Жалпы ережелер

1.1. Yandex.Taxi B.V. (ары қарай – «Яндекс.Такси») қолданылатын заңнамаға сәйкес жеңіл такси жүргізуге, сонымен қатар жеңіл такси жүргізушісі ретінде еңбек қызметін және (немесе) тасымалдаушы (ары қарай – «Қолданушы») ретінде кәсіпкерлік қызмет атқаруға құқы бар кез келген ақыл-есі бүтін тұлғаға такси қызметі жүргізушісінің карточкасын жасау бойынша сервисті (ары қарай – «Сервис») қолданысқа ұсынады. Бұл Шарттарда такси қызметі ретінде «Яндекс.Такси» сервисіне қол жетімділік беру бойынша қызметтер көрсетуге Яндекс.Таксимен қолданыстағы шарты бар Яндекс.Такси серіктесі танылады.

1.2. https://taxi.yandex.kz/drivers/job, мекенжайы бойынша салынған жүргізушінің сауалнамасын толтырып, «Өтінім жіберу» түймешігін басқан Қолданушы осы Шарттарды қабылдаған болып есептеледі.

1.3. Осы Шарттарды қабылдай отырып, Қолданушы осы Шарттардың 1.1 тармағында көрсетілген қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келетінін растайды және кепілдік береді.

2. Сервисті қолдану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Қолданушыға такси қызметтеріне жүргізушінің осындай карточкасына қол жетімділік беру мақсаттары үшін такси қызметі жүргізушісінің карточкасын жасаудың тегін мүмкіндігін ұсынады.

2.2. Жүргізуші сауалнамасын толтырған соң (https://taxi.yandex.kz/drivers/job) Яндекс.Такси маманы сауалнама деректерін нақтылау үшін Қолданушыға хабарласады. Бұл ереже Яндекс.Такси міндеті ретінде қарастырылмайды.

2.3. Қолданушының сауалнама деректері негізінде Сервис «Яндекс.Такси» жүйесінде электронды түрдегі жүргізуші карточкасын қалыптастырады.

2.4. Яндекс.Такси Қолданушыға жүргізуші карточкасын жасаудан бас тартуға немесе Қолданушы толық немесе дұрыс деректер көрсетпеген жағдайда, Қолданушы осы шарттардың 2.2 тармағында көрсетілген тәртіпте Қолданушы сауалнама деректерін растамаған жағдайда, сонымен қатар Қолданушыға түсіндіру міндеттемесінсіз басқа да себептермен бұрын жасалған карточканы жоюға құқылы.

2.5. Жүргізуші карточкасын таксидің барлық қызметтері көре алады. Егер қандай да бір қызмет осындай такси қызметінің жүргізушісі ретінде Қолданушыға қызығушылық танытса, соңғысы Қолданушымен ары қарай шарт жасау мақсатында жүргізуші карточкасында көрсетілген байланыс деректері бойынша Қолданушыға хабарласа алады. Яндекс.Такси осындай шарттың тарапы немесе осындай шарт жасауды бастаушы болып табылмайды, сондай-ақ осындай шарттың қандай да бір тарапының өкілі болып табылмайды. Яндекс.Такси осындай шарт жасау туралы Қолданушыға такси қызметтерінен ұсыныстардың болуына кепілдік бермейді.

2.6. Яндекс.Такси Қолданушының жеке деректерін өңдейді, сонымен қатар жеке деректер береді және/немесе Қолданушыға осы Шарттарға сәйкес Қолданушыға Сервис ұсыну мақсатында оларға такси қызметтеріне қол жетімділік береді.

3. Кепілдіктердің жоқтығы, жауапкершілікті шектеу

3.1. Яндекс.Такси Сервистің Қолданушы мақсаттары мен болжамдарына сәйкестігіне, сондай-ақ Сервистің үздіксіз әрі қатесіз жұмысына кепілдік бермейді.

3.2. Яндекс.Такси Сервисті қолдану салдарынан немесе қолдану мүмкіндігінің жоқтығынан Қолданушы немесе үшінші тұлғаларға келтірілген тікелей немесе жанама ешқандай шығын үшін жауап бермейді әрі өтемейді.

3.3. Қолданушы Яндекс.Таксидің такси қызметтері мен такси қызметтерінің жүргізушілері арасындағы құқықтық қатынастарды бақыламайтынын және оларға ықпал ете алмайтынын түсінеді және соған келіседі. Такси қызметтерінен Қолданушыға жасалатын кез келген ұсыныстар Сервис құрамына кірмейді әрі Қолданушы мен тиісті такси қызметі арасында жеке реттеледі.

3.4. Күмән тудырмау үшін, Сервис ұсыну Қолданушыға такси қызметінің жүргізушісі ретінде әрекет ету құқын бермейді. Осыған байланысты осындай қызметті жүзеге асыруға такси қызметімен шарт болмаған жағдайда Қолданушыға «Яндекс.Такси» сервисін такси қызметінің жүргізушісі ретінде қолдануға тыйым салынады.

4. Деректемелер

Yandex.Taxi B.V. (тіркеу нөмірі 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands