Жүргізуші карточкасын жасау бойынша сервисті қолдану шарттары

1. Жалпы ережелер

1.1. Yandex.Taxi B.V. (ары қарай – «Яндекс.Такси») қолданылатын заңнамаға сәйкес жеңіл такси жүргізуге, сонымен қатар жеңіл такси жүргізушісі ретінде еңбек қызметін және (немесе) тасымалдаушы (ары қарай – «Қолданушы») ретінде кәсіпкерлік қызмет атқаруға құқы бар кез келген ақыл-есі бүтін тұлғаға такси қызметі жүргізушісінің карточкасын жасау бойынша сервисті (ары қарай – «Сервис») қолданысқа ұсынады. Бұл Шарттарда такси қызметі ретінде «Яндекс.Такси» сервисіне қол жетімділік беру бойынша қызметтер көрсетуге Яндекс.Таксимен қолданыстағы шарты бар Яндекс.Такси серіктесі танылады.

1.2. https://taxi.yandex.kz/drivers/job, мекенжайы бойынша салынған жүргізушінің сауалнамасын толтырып, «Өтінім жіберу» түймешігін басқан Қолданушы осы Шарттарды қабылдаған болып есептеледі.

1.3. Осы Шарттарды қабылдай отырып, Қолданушы осы Шарттардың 1.1 тармағында көрсетілген қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келетінін растайды және кепілдік береді.

2. Сервисті қолдану. Сервистің жеке функциялары

2.1. Сервис Қолданушыға такси қызметтеріне жүргізушінің осындай карточкасына қол жетімділік беру мақсаттары үшін такси қызметі жүргізушісінің карточкасын жасаудың тегін мүмкіндігін ұсынады.

2.2. Жүргізушінің сауалнамасын толтырғаннан кейін (https://taxi.yandex.kz/drivers/job) Яндекс.Такси маманы немесе Яндекс.Такси тапсырмасы, тапсырысы бойынша немесе атынан әрекет ететін тұлға Пайдаланушымен сауалнама деректерін нақтылау үшін байланысуы мүмкін. Көрсетілген әрекет хабарламалармен алмасу сервистерін қоса алғанда, кез келген байланыс құралдары бойынша автоматты сценарийлерді (боттарды) пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ереже осы Шарттар бойынша Яндекс.Такси міндетті ретінде қарастырылмайды.

2.3. Қолданушының сауалнама деректері негізінде Сервис «Яндекс.Такси» жүйесінде электронды түрдегі жүргізуші карточкасын қалыптастырады.

2.4. Яндекс.Такси Қолданушыға жүргізуші карточкасын жасаудан бас тартуға немесе Қолданушы толық немесе дұрыс деректер көрсетпеген жағдайда, Қолданушы осы шарттардың 2.2 тармағында көрсетілген тәртіпте Қолданушы сауалнама деректерін растамаған жағдайда, сонымен қатар Қолданушыға түсіндіру міндеттемесінсіз басқа да себептермен бұрын жасалған карточканы жоюға құқылы.

2.5. Жүргізуші карточкасы барлық немесе кейбір такси қызметтеріне қарау үшін қолжетімді. Егер сол немесе басқа такси қызметі Пайдаланушыға мұндай такси қызметінің жүргізушісі ретінде қызығушылық танытқан болса, сол такси қызметі Пайдаланушымен әрі қарай шарт жасасу мақсатында жүргізуші карточкасында көрсетілген байланыс деректері бойынша Пайдаланушымен байланыса алады. Яндекс.Такси мұндай шарттың тарабы немесе мұндай шартты жасасуға бастамашы болып табылмайды, сол сияқты мұндай шарттың қандай да бір тарапының өкілі болып табылмайды. Яндекс.Такси Пайдаланушыға мұндай шартты жасасу туралы такси қызметтерінен ұсыныстардың болуына кепілдік бермейді.

2.6. Яндекс.Такси Пайдаланушының дербес деректерін өңдейді, оның ішінде Яндекс.Такси тапсырмасы, тапсырысы бойынша немесе атынан әрекет ететін тұлғаларға және такси қызметтеріне осы Шарттарға сәйкес Сервис Пайдаланушысына беру мақсатында дербес деректерді береді және/немесе оларға кіру рұқсатын береді. Кейбір деректер көрсетілген мақсаттар үшін үшінші тұлғалардан алынуы мүмкі. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу туралы толығырақ Құпиялылық саясатында көрсетілген (https://yandex.kz/legal/confidential).

3. Кепілдіктердің жоқтығы, жауапкершілікті шектеу

3.1. Яндекс.Такси Сервистің Қолданушы мақсаттары мен болжамдарына сәйкестігіне, сондай-ақ Сервистің үздіксіз әрі қатесіз жұмысына кепілдік бермейді.

3.2. Яндекс.Такси Сервисті қолдану салдарынан немесе қолдану мүмкіндігінің жоқтығынан Қолданушы немесе үшінші тұлғаларға келтірілген тікелей немесе жанама ешқандай шығын үшін жауап бермейді әрі өтемейді.

3.3. Қолданушы Яндекс.Таксидің такси қызметтері мен такси қызметтерінің жүргізушілері арасындағы құқықтық қатынастарды бақыламайтынын және оларға ықпал ете алмайтынын түсінеді және соған келіседі. Такси қызметтерінен Қолданушыға жасалатын кез келген ұсыныстар Сервис құрамына кірмейді әрі Қолданушы мен тиісті такси қызметі арасында жеке реттеледі.

3.4. Күмән тудырмау үшін, Сервис ұсыну Қолданушыға такси қызметінің жүргізушісі ретінде әрекет ету құқын бермейді. Осыған байланысты осындай қызметті жүзеге асыруға такси қызметімен шарт болмаған жағдайда Қолданушыға «Яндекс.Такси» сервисін такси қызметінің жүргізушісі ретінде қолдануға тыйым салынады.

4. Деректемелер

Yandex.Taxi B.V. (тіркеу нөмірі 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Жариялану күні 18.08.2020