Құпиялылық саясаты

Бұл өз әрекетін 11.10.2021 ж. тоқтатқан құжаттың ескі нұсқасы. Қолданыстағы нұсқасы келесі мекенжай бойынша орналастырылған: https://yandex.kz/legal/confidential.

 

Осы құжат мына мекенжай бойынша орналасқан құжаттың https://yandex.ru/legal/confidential, орыс тіліне аудармасы болып табылады. Аталған құжаттың орыс тіліндегі нұсқасы мен осы аударманың арасындағы қарама-қайшылық жағдайында, орыс тіліндегі нұсқасы басым заңды күшке ие. Осы құжаттың https://yandex.ru/legal/confidential мекенжайы бойынша орналасқан нұсқасы ғана заңды тұрғыдан міндеттейтін болып табылады.

1. Құпиялылықтың осы саясаты нені реттейді

Осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі — Саясат) «ЯНДЕКС» ЖШҚ және/немесе оның аффилирленген тұлғалары, соның ішінде «ЯНДЕКС» ЖШҚ -мен бір топқа кіретін (бұдан әрі — «Яндекс»), Сіз Яндекстің кез келген сайттарын, бағдарламаларын, өнімдерін және/немесе сервистерін (бұдан әрі бірге-«Сервистер») пайдалану процесінде yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.trжәне Яндекске тиесілі басқа сайттарда (бұдан әрі бірге — «Сайттар»), сондай-ақ Яндекс/оның аффилирленген тұлғалары Сізбен Сервистерді пайдалануға байланысты жасалған кез келген келісімдер мен шарттарды орындау барысында қолданыстағы заңнаманы түсінудегі дербес деректерді (бұдан әрі — «Дербес ақпарат») қоса алғанда, барлық ақпаратқа қатысты қолданылады. Яндекс сондай-ақ өзінің серіктестерінен (бұдан әрі — «Серіктестер»), Сіз пайдаланатын сайттарды, бағдарламаларды, өнімдерді немесе сервистерді (мысалы, Яндекс жарнама берушілерінен) Дербес ақпаратты ала алады. Мұндай жағдайларда Дербес ақпаратты беру тек қана қолданыстағы заңнамамен белгіленген жағдайларда ғана мүмкін және Яндекс пен әрбір Серіктестің арасындағы арнайы шарттар негізінде жүзеге асырылады. Кез келген Сайттарды және/немесе Сервистерді пайдалану осы Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізе алатын қосымша шарттармен реттелуі мүмкін екенін ескеріңіз.

2. Ақпаратты кім өңдейді

Сіздің Сайттар мен Сервистерді пайдалануыңызды қамтамасыз ету үшін Сіздің Дербес ақпаратты Ресей Федерациясының заңнамасы бойынша құрылған және мына мекенжай бойынша тіркелген заңды тұлға: 119021, Ресей, Мәскеу, Лев Толстой көшесі, 16-үй («ЯНДЕКС» ШЖҚ), немесе тиісті Сервисті ұсынатын оның аффилирленген тұлғасы жинайды және пайдаланады. Осы немесе өзге Сервисті ұсынатын тұлға жөніндегі ақпаратпен Сіз тиісті Сервисті пайдалану шартында таныса аласыз.

Еуропа экономикалық аймағының (ЕЭА) немесе Швейцарияның аумағындағы пайдаланушылар үшін Яндексті ЭЭЗ және Швейцария аумағында Yandex Oy компаниясы, Финляндия заңнамасы бойынша құрылған, мына мекенжай бойынша тіркелген заңды тұлға ұсынады: Морееникату 6, 04600 Мянтсяля, Финляндия (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

3. Осы Саясаттың мақсаты

Сіздің Дербес ақпаратты қорғау және Сіздің құпиялылығыңызды қорғау Яндекс үшін аса маңызды. Сондықтан Сіз Сайттар мен Сервистерді пайдаланғанда Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды қолданыстағы заңнамаға қатаң сәйкестікпен қорғайды және өңдейді.

Сіздің Дербес ақпаратыңызды қорғау міндеттерімізді сақтай отырып, біз осы Саясатта Сізді келесі сәттер туралы барынша ашық хабардар еткіміз келеді:

(a) сіз Сайттар және/немесе Сервистерді пайдаланған кезде, Яндекс Сіздің Дербес ақпаратты қалай және не үшін пайдаланады («өңдейді»);

(b) сіздің Дербес ақпаратыңызды қалай және не үшін өңдеу жөніндегі шешім қабылдайтын заңды тұлға ретіндегі Яндекстің рөлі мен міндеттері;

(c) сіз туралы Яндекс жинайтын Дербес ақпараттың көлемін қысқарту үшін Сіз қандай құралдарды пайдалануыңызға болады;

(d) дербес ақпаратты өңдеу шеңберіндегі Сіздің құқықтарыңыз.

4. Яндекс Сіз туралы қандай Дербес ақпаратты жинайды

Сайттар жұмысы және/немесе Сервистерді ұсыну барысында жиналған Дербес ақпарат, Сіз Сайттар және/немесе Сервистерге қол жеткізу үшін Сіздің тіркеулік жазбаңызды қолдануызға немесе қолданбауыңызға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің тіркеулік жазбаңызға кірген жағдайда, Сіз Сайттарды және Сервистерді пайдалану барысында Сіз туралы Яндекс жинаған Дербес ақпарат, Яндекс Сіздің тіркеулік жазбаңызды пайдалану шеңберінде жиналған басқа Дербес ақпаратыңызбен салыстырылып және байланыстырылуы мүмкін (мысалы, Сіздің тұлғаңыз жайлы деректер, байланыс деректері, жасыңыз және жынысыңыз, егер мұндай деректер Яндекске ұсынылған болса). Яндекс пайдаланушы келісімімен немесе жеке сервистерді пайдалану шарттарымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Сіз ұсынған жеке ақпаратты тексермейді және оның шынайылығы туралы, сондай-ақ Сіздің Дербес ақпаратыңызды ұсыну үшін жеткілікті құқық қабілеттілігіңіз бар-жоғы туралы пайымдай алмайды. Дегенмен, Яндекс Сіз шынайы және жеткілікті Дербес ақпарат ұсынады және оны уақтылы жаңартады деп болжайды.

Яндекс Сіз Сайттар мен Сервистерді пайдаланған кезде Сіз туралы Дербес ақпараттың келесі санаттарын жинай алады:

(i) Тіркеу кезінде (тіркеулік жазбаны жасау) Сіз ұсынған дербес ақпарат, Сіздің атыңыз, телефон нөмірі, мекенжай және жасыңыз;

(ii) электронды деректер (HTTP-тақырыптар, IP-мекенжай, cookie файлдар, веб-маяктар/пиксельді тегтер, браузер идентификаторы туралы деректер, аппараттық және бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат);

(iii) сайттарға және/немесе Сервистерге қол жеткізуді жүзеге асыру күні мен уақыты;

(iv) сайттарды және/немесе Сервистерді пайдалану барысындағы Сіздің белсенділігіңіз туралы ақпарат (мысалы, іздестіру тарихы; Сіз хат алмасатын адамдардың электронды пошталарының мекенжайы; электронды пошта мен енгізулердің мазмұны, сондай-ақ Яндекс жүйелерінде сақталатын файлдар);

(v) геолокация туралы ақпарат;

(vi) Яндекс Сервистерін немесе нақты Сайттарды пайдалануды реттейтін шарттарға сәйкес өңдеуге қажет Сіз туралы өзге ақпарат;

(vii) сіз және тиісті Серіктес арасында жасалған келісімдердің және Яндекс пен Серіктес арасында жасалған келісімдердің шарттарына сәйкес Сіз туралы біздің Серіктестерден алынатын ақпарат.

Сондай-ақ, Яндекс cookie файлдарын және веб-маяктарды (пиксельді тегтерді қоса алғанда) жеке ақпаратты жинау және мұндай жеке ақпаратты құрылғыңызбен және веб-шолғышпен байланыстыру үшін пайдаланады (осы Саясаттың 11 бөлімін қараңыз).

Яндекс жекелеген сервистердің пайдаланушы келісімдерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, мақсатты сезімтал Дербес ақпаратты (нәсілдік шығу тегі, саяси көзқарастар, денсаулық туралы ақпарат және биометриялық деректер сияқты) жинамайды. Дегенмен Сіз оларды Яндекске өз бетіңізше ұсына аласыз, және Яндекс оларды Сізге Сервистерді ұсыну шеңберінде өңдейді (мысалы, егер Сіз өзіңіздің денсаулығыңызға қатысты іздестіру жүргізгенде). Бұл ретте Сіз яндекс мұндай өңдеуге Сіздің келісіміңізді сұрай алмайтынын ескеруіңіз керексіз, себебі ол Сіздің Яндекске ұсынатын Дербес ақпараттың әлеуетті сезімтал сипаты жөнінде алдын ала хабардар емес.

Яндекс пайдаланушының «портретін» құру мақсатында Сіздің құқықтарыңыз бен бостандықтарыңызға елеулі әсер етуі мүмкін дәрежеде деректер жинамайды.

5. Сіздің Дербес ақпаратыңызды өңдеудің құқықтық негізі мен мақсаты қандай

Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды жеткіліксіз құқықтық негізсіз өңдеуге құқылы емес. Сондықтан Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды тек мынадай жағдайда ғана өңдейді:

(i) өңдеу Яндекстің Сіздің алдыңыздағы шарттық міндеттемелерді, Сайттар мен Сервистердің жұмысын қамтамасыз етуді қоса алғанда (мысалы, Сіздің іздестірулеріңіз бойынша Сізге іздеу нәтижесін ұсыну) орындау үшін қажет;

(ii) өңдеу заңнамамен белгіленген міндеттемелерді сақтау үшін қажет;

(iii) қолданыстағы заңнамамен көзделген жағдайда, өңдеу Яндекстің заңды мүдделерін қамтамасыз ету үшін қажет, егер мұндай өңдеу Сіздің мүдделеріңізге, Сіздің іргелі құқықтарыңыз бен бостандықтарыңызға елеулі әсер етпесе. Сіздің Дербес ақпаратты көрсетілген негізде өңдеу барысында Яндекс әрдайым өзінің заңды мүдделері мен Сіздің құпиялылығыңызды қорғау арасында теңгерімді ұстап түруға ұмтылатынына назар аударыңыз.

Яндекс Сіздің Дербес ақпаратты өзінің заңды мүдделерін қамтамасыз ету үшін өңдейді, мысалы келесі жағдайларда:

(a) Сіз біздің Сайттармен және/немесе Сервистермен қалай өзара әрекет ететінін жақсы түсіну үшін;

(b) барлық пайдаланушылар мүддесі үшін Сайттар мен Сервистерді жетілдіру, ауыстыру, дербестендіру немесе өзге де жолмен жақсарту;

(c) біздің ойымызша Сізді қызықтыруы мүмкін басқа да Яндекс өнімдері мен қызметтерін ұсыну үшін (яғни сіздің мүдделеріңізді ескеретін жарнаманы көрсету);

(iv) нақты мақсаттар үшін біз Сіздің Дербес ақпаратыңызды өңдеуге Сізден жеке келісіміңізді сұратуымыз мүмкін.

Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды белгілі бір мақсаттарда әрдайым және осындай мақсаттарға қол жеткізуге қатысты Дербес ақпаратты ғана өңдейді. Атап айтқанда, біз Сіздің Дербес ақпаратыңызды келесі мақсаттарда өңдейміз:

(i) Сізге сайттарға және/немесе Сервистерге қол жеткізу (соның ішінде Сіздің қалауыңызды, іздеу тарихын және Сіз туралы Яндекске қолжетімді басқа да жеке ақпаратты ескере отырып, Сіздің іздеу сұрауларыңызға жауап ретінде іздеу нәтижелерін ұсыну);

(ii) егер Сіз тиісті Сервистерде тіркелген болсаңыз, Яндекстің электронды пошта жәшігі мен файлдар қоймасын қоса алғанда, Сіздің тіркеулік жазбаңызға қол жеткізуді ұсыну;

(iii) сізге Сайттар мен Сервистердің жұмысына қатысты хабарламаларды, сұраныстар мен ақпаратты жіберу, Сізбен жасалған келісімдердің орындалуы және Сіздің сұраныстар мен іздестірулеріңізді өңдеу үшін Сізбен байланысты жүзеге асыру;

(iv) сіздің қалауларыңызды, іздеу тарихын және Яндекске қолжетімді Сіз туралы басқа Дербес ақпаратты ескере отырып жарнама мен ұсыныстарды дербестендіру;

(v) сайттар мен Сервистерді пайдалану қолайлығын арттыру, оның ішінде іздеудің неғұрлым релеванттық нәтижелерін көрсету және неғұрлым дербестендірілген Сайттар мен Сервистерді ұсыну, сондай-ақ Яндекс Сервистерінің басқа өнімдерін, қосымшаларын жақсарту үшін;

(vi) Яндекстің жаңа өнімдерін, утилиталарын және ұсыныстарын жасау;

(vii) сіздің құқықтарыңыз бен Яндекстің құқықтарын қорғау;

(viii) статистикалық деректерді, үлкен деректерді және басқа зерттеулерді жинау, өңдеу және ұсыну.

6. Яндекс қалайша Сіздің Дербес ақпаратты қорғайды

Көп жағдайда Дербес ақпарат Яндекстің қандай да болсын қызметкерінің қолжетімсіз автоматты түрде өңделеді. Егер мұндай қолжеткізу қажет болған жағдайда, онда ол Яндекстің өз міндеттерін орындау үшін қажет болатын қызметкерлеріне ғана берілуі мүмкін. Деректердің құпиялылығын қорғау және қамтамасыз ету үшін барлық қызметкерлер Дербес ақпаратты өңдеуге қатысты ішкі ережелер мен рәсімдерді сақтауы тиіс. Олар сондай-ақ Сіздің Дербес ақпаратыңызды қорғау үшін қолданылатын барлық техникалық және ұйымдастыру қауіпсіздік шараларын сақтауы тиіс.

Яндекс сондай-ақ Дербес ақпаратты рұқсатсыз, кездейсоқ немесе заңсыз жою, жоғалту, өзгерту, жосықсыз пайдалану, шау немесе қол жеткізу, сондай-ақ өзге заңсыз өңдеу нысандарынан қорғау үшін жеткілікті техникалық және ұйымдастыру шараларын ендірді. Осы қауіпсіздік шаралары техниканың заманауи деңгейін ескеру, оларды жүзеге асыру құнын, Дербес ақпарат сипаты мен өңдеумен байланысты тәуекелдерді ескере отырып жүзеге асырылды.

7. Сіздің Дербес ақпаратыңызға тағы кім қолжетімді және ол кімге берілуі мүмкін

7.1 Яндекс Тобы шеңберінде

Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды өзінің қызметкерлеріне бере алады (осы Саясаттың 6 бөлімінде көрсетілген шегінде). Яндекс сондай-ақ Сіздің Дербес ақпаратты өзінің аффилирленген тұлғаларына, оның ішінде Яндекс тиесілі тұлғалар тобындағы басқа компанияларға («Яндекс Тобы»). Барлық жағдайларда Дербес ақпарат, егер Яндекс Тобының компаниялары ұсынатын Сайттарды және/немесе Сервистерді пайдалану шарттарында өзгеше белгіленбесе, осы Саясаттың 5-бөлімінде көрсетілген мақсаттар үшін ғана өңделетін болады, соның ішінде:

сіз «Яндекс.Ақша» ЖШҚ БЕНҰ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда (НМТН: 1127711000031) Сіздің Дербес ақпаратыңыз «Яндекс.Ақша» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) сервисін пайдалану туралы Келісімде және «Яндекс.Ақша» ЖШҚ БЕНҰ (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) Құпиялылық саясатында белгіленген шарттарда және мақсаттар үшін «Яндекс.Ақша» ЖШҚ БЕНҰ өңдеу үшін берілуі мүмкін;

Сіз «Яндекс.Вертикали» ЖШҚ компаниясының (НМТН: 5157746192742) сервистері мен қызметтерін пайдаланған кезде Сіздің жеке ақпаратыңыз «Яндекс.Вертикали» ЖШҚ-ға «AUTO.RU» сайттың Пайдаланушы келісімінде айқындалған шарттарда және мақсаттарда өңдеу үшін берілуі мүмкін (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), «Яндекс.Жұмыс» (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), «Яндекс. Жылжымайтын мүлік» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), «Яндекс. Хабарландыру» (https://yandex.ru/legal/classified_termsofuse), «Яндекс. Жалға алу» (https://yandex.ru/legal/lease_termsofuse);

сіз «Яндекс.Такси» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда: (НТМН: 5157746192731) Сіздің Дербес ақпарат «Яндекс.Такси» (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) сервисін пайдалану Шарттарында белгіленген шарттар мен мақсаттарда «Яндекс.Такси» ЖШҚ өңдеу үшін берілуі мүмкін;

сіз «Яндекс.Маркет» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда: (НТМН: 1167746491395) Сіздің Дербес ақпарат «Яндекс.Маркет» сервисін пайдалану Ережелерінде белгіленген шарттарында және мақсаттарда «Яндекс.Маркет» ЖШҚ берілуі мүмкін (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

сіз «Яндекс.Телеком» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда: (НТМН: 1167746432040) Сіздің Дербес ақпарат «Яндекс.Телеком» ЖШҚ берілуі мүмкін;

сіз «Яндекс.Бұлт» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда: (НТМН: 1187746678580) Сіздің Дербес ақпарат «Платформа Яндекс.Бұлт» (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse) сервисін пайдалану Шартында белгіленген шарттар мен мақсаттарда өңдеу үшін «Яндекс.Бұлт» ЖШҚ берілуі мүмкін;

сіз «Яндекс.Драйв» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда (НТМН: 5177746277385) Сіздің Дербес ақпаратыңыз «Яндекс.Драйв» сервисін пайдалану Шарттарында белгіленген шарттарында және мақсаттарда «Яндекс.Драйв» ЖШҚ өңдеуге берілуі мүмкін (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

Сіз «ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ(НМТН: 5157746114477) компаниясының сервистері мен қызметтерін пайдаланған кезде Сіздің жеке ақпаратыңыз «ЕДАДИЛ ПРОМО» ЖШҚ-ға «Едадил» сервисінің (http://corp.edadeal.ru/legal) пайдаланушылық келісімінде, «Едадилден Кэшбек» (https://corp.edadeal.ru/legal) адалдық бағдарламасында айқындалған шарттарда және мақсаттарда өңдеу үшін берілуі мүмкін;

сіз «Кинопоиск» ЖШҚ компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда (НТМН: 1077759854919) Сіздің Дербес ақпаратыңыз «Кинопоиск» сервисін пайдалану Шарттарында белгіленген шарттар мен мақсаттарда «Кинопоиск» ЖШҚ өңдеуге берілуі мүмкін (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

сіз «Тамақ Партиясы» компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда (НТМН: 1157847367446) Сіздің Дербес ақпарат «Яндекс.Шеф» (https://yandex.ru/legal/chef_termsofuse) сервисін пайдалану шартында белгіленген шарттар мен мақсаттарда «Тамақ Партиясы» ЖШҚ өңдеу үшін берілуі мүмкін;

сіз Yandex Europe AG компаниясының Сервистері мен қызметтерін пайдаланғанда Сіздің Дербес ақпаратыңыз сервисті пайдалану Шарттарында белгіленген шарттар мен мақсаттарда Yandex Europe AG өңдеуге берілуі мүмкін(https://yandex.com/legal/termsofservice);

Сіз Yandex Services AG (тіркеу нөмірі: СHE-229.170.782) компаниясының сервистері мен қызметтерін пайдаланған кезде Сіздің жеке ақпаратыңыз Yandex Services AG-ға «Толока» платформасын пайдалану шарттарында айқындалған шарттарда және мақсаттарда өңдеу үшін берілуі мүмкін (https://yandex.com/legal/toloka_useragreement);

Сіз «Яндекс.Кептеліс» ЖШҚ компаниясының (НМТН: 1087746706596) сервистері мен қызметтерін пайдаланған кезде Сіздің жеке ақпаратыңыз «Яндекс.Кептеліс» ЖШҚ-ға «Толока» платформасын пайдалану шарттарында айқындалған шарттарда және мақсаттарда өңдеу үшін берілуі мүмкін (https://yandex.ru/legal/toloka_useragreement_probki).

7.2 Яндекс Тобынан тыс

Яндекс сондай-ақ осы Саясаттың 5-бөлімінде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Дербес ақпаратты Яндекс Тобына кірмейтін үшінші тұлғаларға бере алады. Мұндай үшінші тұлғаларға жатуы мүмкін:

(i) Сайттар мен қосымшалардың иелері, жарнамалық желілер мен басқа серіктестерге тиесілі немесе оларды бақылайтын сайттарда, бағдарламаларда, өнімдер мен қызметтерде жарнамаларды орналастыру және бейнелеумен байланысты қызметтерді Яндексу ұсынатын серіктестер;

(ii) жарнама берушілер немесе Яндекс Сайттарында және/немесе Сервистерінде Сізге жарнаманы бейнелейтін басқа Серіктестер, сондай-ақ ақпараттық сервистерді жеткізетін Серіктестер немесе кеңесшілер.

Яндекс сондай-ақ Дербес ақпаратты Яндекс Тобына кірмейтін үшінші тұлғаларға бере алады:

(i) құқықтарды немесе міндеттерді беру, немесе тиісті келісім бойынша жаңарту жүргізілген үшінші тұлғаларға;

(ii) тиісті сұрау салу бойынша қолданылатын заңнамаға сәйкес Яндекс ақпаратты беруге міндетті кез келген ұлттық және/немесе халықаралық реттеуші органға, құқық қорғау органдарына, орталық немесе жергілікті атқарушы билік органдарына, басқа ресми немесе мемлекеттік органдарға немесе соттарға;

(iii) үшінші тұлғаларға, егер Сіз Сіздің Дербес ақпаратыңызды беруге келісім білдірсеңіз немесе Дербес ақпаратты беру, Сізге тиісті Сервис ұсыну немесе Сізбен жасалған белгілі бір келісімді немесе шартты орындау үшін талап етілген жағдайда;

(iv) сіз Яндекс сервистерін Пайдалану келісімін бұзған жағдайда (https://yandex.kz/legal/rules), осы Саясатты немесе жеке Сервистерді пайдалануды реттейтін шарттарды, немесе осындай бұзушылық қаупі болжанған жағдайда, Яндексті немесе үшінші тұлғаларды құқықтық қорғауды қамтамасыз ету үшін кез келген үшінші тұлғаға.

8. Сіздің Дербес ақпарат қайда сақталады және өңделеді

Сіздің Дербес ақпаратыңыз Ресей Федерациясында және/немесе ЕЭА сақталатын болады.

Ресейлік пайдаланушылар үшін: Яндекс Ресей Федерациясының аумағында орналасқан деректер дерекқорын пайдалана отырып, Ресей Федерациясы азаматтарының дербес деректерін жазуды, жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды жүзеге асырады.

ЕЭА немесе Швейцария пайдаланушылары үшін: Ресей Еуропа комиссиясымен дербес деректерді қорғаудың адекватты деңгейін қамтамасыз етуші ретінде мойындалмаған Еуропа экономикалық аймағынан тыс юрисдикция болып табылады. Сондықтан Яндекс мұндай беру ЕО деректерді қорғау қолданыстағы ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы үшін тиісті шаралар қабылдады.

Атап айтқанда, Сіздің Ресейге берілетін Дербес ақпаратыңызды қорғаудың адекватты деңгейін қамтамасыз ету үшін Яндекс Еуропалық комиссия бекіткен Стандартты шарт талаптарына сүйенеді. Осы Стандартты шарт талаптарының көшірмесін сұрау салу бойынша алуға болады.

9. Біз Сіздің Дербес ақпаратыңызды қанша уақыт сақтаймыз

Яндекс Сіздің Дербес ақпаратыңызды жиналған мақсатқа жету үшін қанша уақыт қажет болатын уақытқа дейін, немесе заңнама және нормативтік актілердің талаптарын ұстану үшін сақтайды.

Егер Сізбен жасалған келісім бойынша немесе заң бойынша өзге талап етілмесе, Яндекс жүйесінде Сервистің бір бөлігі ретінде сақталған Сіздің электрондық хаттар мен құжаттар Сіздің тіркеулік жазбаңыз болғанша дейін сақталады, бірақ Сіз олар кез келген уақытта жоюыңыз мүмкін.

Егер Сіз Яндекс дерекқорынан қандай да болсын Сіздің Дербес ақпаратыңыздың жойылғанын қаласаңыз, Сіз өзіңіздің тіркеулік жазбаңызды пайдалана отырып немесе Сайттар және/немесе Сервистер интерфейсі (қолданылуы мүмкін жерде) арқылы қажетті Дербес ақпаратты өз бетіңізше жоя аласыз.

10. Сіздің құқықтарыңыз

10.1 Сіздің қандай құқықтарыңыз бар

Егер бұл қолданыстағы заңнамамен көзделген жағдайда, Сіз осы Саясатқа сәйкес Яндекс өңдейтін Сіздің Дербес ақпаратыңызға қолжеткізуге құқығыңыз бар.

Егер Сіз Яндекс Сіз туралы сақтаған кез келген ақпарат дұрыс емес немесе толық емес деп есептесеңіз, Сіз өзіңіздің тіркеулік жазбаңызға кіріп өзіңіздің Дербес ақпаратыңызды өз бетіңізше түзете аласыз.

Егер бұл қолданыстағы заңнамамен көзделген болса, сіз құқылысыз:

  • Сіздің Дербес ақпаратыңызды жоюды талап ету және Сіздің дербес ақпаратыңызды өңдеуге келісімді кері қайтарып алу;
  • Сіздің Дербес ақпаратыңызды өңдеуді шектеуді талап етуге;
  • Сіздің Дербес ақпаратыңызды Ресейге беруге рұқсат ететін және осы Саясаттың 8-бөлімінде көрсетілген Стандартты шарт талаптарының көшірмесін сұрауға;
  • егер қолданыстағы заңнамамен көзделсе, Сіздің Дербес ақпаратты өңдеуге қарсы болу.

Яндекс көрсетілген сұрау салуларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес орындайтын болады.

Қолданыстағы заңнамамен көзделген жағдайларда, Сіз жоғарыда көрсетілмеген басқа да құқықтарды иеленуіңіз мүмкін.

10.2 Сіз өз құқықтарыңызды қалай жүзеге асыра аласыз

Жоғарыда көрсетілген құқықтарды жүзеге асыру үшін өзіңіздің есептік жазбаңызға кіріңіз, ал интерфейсте арнайы функция болмаған жағдайда Яндекспен хабарласыңыз (осы Саясаттың 13-бөлімін қараңыз).

Егер Яндекстің Сіздің Дербес ақпаратты өңдегені Сізді қанағаттандырмаса, бізге хабарласуыңызды сұраймыз, біз Сіздің талабыңызды қарастырамыз. Егер Сізді Яндекстің жауабы қанағаттандырмаса, сіз құзыретті органға шағымдануға құқығыңыз бар.

11. Сіз Сервистерді немесе сайттарды пайдаланған кезде біз cookie файлдар мен басқа ұқсас технологияларды қалай пайдаланамыз

11.1 cookie файлдар дегеніміз не және не үшін Яндекс оларды пайдаланады

Cookie файлдар — Сіз сайттарға қол жеткізу үшін пайдаланатын құрылғыларда орналасқан шағын мәтіндік файлдар. Олар уақыт өткеннен кейін Сайттарға әрбір келесі қайта кіргенде Сіздің іс-қимылыңыз бен қалауыңызды есте сақтау үшін Сіздің құрылғыдан жиналатын және қайтадан жіберілетін ақпаратты қамтиды.

Сайттарда cookie файлдардың келесі түрлері пайдаланылады:

  • қатаң қажет cookie файлдар / техникалық cookie файлдар: бұл cookie файлдар Сайттардың жұмыс істеуі және Сізге Сервистерді ұсыну үшін қажет; бұдан басқа, олар Яндекске сіздің браузеріңіздің түрін қоса алғанда, сіздің аппараттық және бағдарламалық жасақтамаңызды анықтауға мүмкіндік береді;
  • статистикалық/ аналитикалық cookie файлдар: бұл cookie файлдар пайдаланушыларды тануға, олардың санын есептеуге және Сіз кірген веб-беттер мен контент туралы ақпаратты қоса алғанда, Сайттар мен Сервистерде Сіз жүргізген операциялар сияқты ақпаратты жинауға мүмкіндік береді;
  • техникалық cookie файлдар: бұл cookie файлдар пайдаланушылардың Сайттармен және/немесе Сервистермен өзара әрекеттесуі туралы ақпарат жинайды, бұл қателерді анықтауға және Сайттар мен Сервистердің өнімділігін арттыру үшін жаңа функцияларды сынауға мүмкіндік береді;
  • функционалдық cookie файлдар: бұл cookie файлдар Сіздің қалауларыңызды сақтай отырып (тіл және тұрған жері сияқты) Сізге Сайттарды пайдалануды жеңілдету үшін белгілі функцияларды ұсынуға мүмкіндік береді;
  • қадағалау файлдары (бөгде) / жарнамалық cookie файлдар: бұл cookie файлдар пайдаланушылар, трафик көздері, кірген беттер және Сізге көрсетілген жарнама, сондай-ақ сіз жарнамаланған бетке көшкен жарнама туралы ақпарат жинайды; Олар Сіз туралы жиналған Дербес ақпаратты талдау негізінде Сізді қызықтыруы ықтимал жарнаманы көрсетуге мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ статистикалық және зерттеу мақсатында пайдаланылады.

11.2 Cookie файлдары Сіздің құрылғыңызда қаншалықты ұзақ сақталады

Яндекс cookie файлдарында қамтылған ақпаратты тек жоғарыда көрсетілген мақсаттарда қолданады, осыдан кейін жиналған деректер cookie файлдарының тиісті түріне байланысты мерзім ішінде, алайда олардың мақсатына жету үшін қажет мерзімнен аспай, Сіздің құрылғыңызда сақталады, осыдан кейін Сіздің жүйеңізден автоматты түрде жойылатын болады.

11.3 Cookie файлдарында қамтылған ақпаратқа тағы кімдердің қолжетімдігі бар

Сіздің құрылғыңызда орналасқан cookie файлдары арқылы жиналған дербес ақпарат Яндекске және/немесе осы Саясаттың 7 бөлімінде көрсетілген үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін және қолжетімді болып табылады. Дербес ақпаратты Сайттардан тыс жарнамалық мақсатта пайдалану, егер ондайлар болса, үшінші тұлғалардың веб-сайттарында қолжетімді жеке пайдаланушы келісімдердің мәні болуы мүмкін. Яндекс және / немесе үшінші тұлғалар, Сізге сондай-ақ осындай өнімдер мен ұсыныстарға қолданылатын заңнама мен ережелерді реттеудің мәні болуы мүмкін жарнаманы дербестендіруден бас тартуға мүмкіндік береді.

Сайттарға алғашқы кіргенде cookie файлдарын пайдалануға Сіздің келісіміңіз сұратылуы мүмкін. Егер Сіз cookie файлдарын пайдалануды мақұлдағаннан кейін өзіңіздің шешіміңізді өзгерткіңіз келсе, онда Сіздің браузерде сақталатын cookie файлдарды жою арқылы істей аласыз (әдетте мұны браузер баптауларында істеуге болады — браузермен жұмыс істеу нұсқаулығына немесе оны әзірлеушінің сайтына хабарласуыңызды сұраймыз). Осыдан кейін Сіздің келісіміңізді сұрайтын қалқымалы терезе қайта көрсетілуі мүмкін және Сіз басқа таңдау жасай аласыз. Егер Сіз cookie файлдарын пайдаланудан бас тартсаңыз, бұл Сайттардың кейбір функциялары сіз қолжетімсіз болуына әкелуге және Сайттарды пайдалану мүмкіндігіне әсер етуі ықтимал. Сондай-ақ, Яндекс сайттарын қоса алғанда, белгілі бір сайттардан барлық cookie файлдарын немесе cookie файлдарын әдепкі бойынша қабылдау немесе қабылдамау үшін Сіздің браузеріңіздің баптауларын өзгерте аласыз. Егер Сіз Яндекстің бір Сайтында cookie файлдарын пайдалануды мақұлдасаңыз, біз барлық Сайттарда cookie файлдарын пайдалану мақұлданды деп есептейтін боламыз.

Яндекс сондай-ақ келесі мақсатта, алдында Сіздің құрылғыда орналастырылған cookie файлдарға қол жеткізу үшін веб-маяктарды (пискельді тегтерді) пайдалана алады:

(i) сіздің құрылғыда сақталған cookie файлдарды пайдалану және қол жеткізу арқылы Сервистерді пайдалану барысында және Сайттарда Сіздің әрекеттеріңізді анықтау;

(ii) Яндекстің Сайттары, Сервистері жұмыстарымен немесе өнімдері, утилиталары және ұсыныстарымен байланысты статистикалық ақпаратты жинау.

12. Осы Саясаттың жаңартылуы

Осы Саясатқа өзгерістер енгізілуі мүмкін. Яндекс өз қарауы бойынша өзгерістер енгізуге құқылы, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, тиісті өзгерістер қолданылатын заңнамадағы өзгерістерге байланысты болғанда, сондай-ақ тиісті өзгерістер Сайтар мен Сервистердің жұмысындағы өзгерістерге байланысты болғанда.

Яндекс осы Саясатпен белгіленген Сіздің құқықтарыңызға Сізге хабарландырусыз елеулі өзгерістер енгізбеуге, қосымша ауыртпалықтар немесе шектеулер қоймауға міндеттенеді. Осындай өзгерістер туралы Сіз хабарландыру алатын боласыз. Тиісті хабарландырулар осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін Сайтта көрсетілуі мүмкін (мысалы, қалқыма терезе немесе баннер арқылы), немесе Сізге байланыстың басқа арналары бойынша жіберілуі мүмкін (мысалы, Сіз бізге байланыс деректеріңізді ұсынған жағдайда электрондық пошта арқылы).

13. Сұрақтар және ұсыныстар

Яндекс осы Саясатты орындауға немесе өзгертуге қатысты Сіздің сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды қолдайды. Төмендегі мекенжай бойынша орналасқан біздің кері байланыс нысанымызды қолдануыңызды өтінеміз: http://feedback.yandex.ru. Сіз сондай-ақ осы мекенжайды Сіздің Дербес ақпаратыңыздың дұрыс еместігіне немесе оны өңдеудің заңсыздығына қатысты Сіздің құқықтарыңызды немесе шағымдарыңызды іске асыру жөніндегі сұрауларыңызды жолдау үшін пайдалана аласыз.

 

Жариялану күні 21.06.2021

 

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/confidential/01072019

Құжаттың алдыңғы нұсқасы: https://yandex.kz/legal/confidential/09112018